WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Державні вимоги до системи фізичного виховання учнівської молоді - Реферат

Державні вимоги до системи фізичного виховання учнівської молоді - Реферат

основ фізичного виховання дітей, учнівської і студентської молоді з урахуванням впливу несприятливих екологічних факторів;
- створення комп'ютерних технологій для розробки індивідуальних фізкультурно-оздоровчих програм і планів спортивної підготовки;
- створення мережі реґіональних науково-дослідних центрів, наукових лабораторій;
- матеріальне і моральне стимулювання науковців і наукових колективів, авторів підручників, навчальних посібників та інших навчально-методичних розробок.
Важливе значення у підвищенні ефективності наукових досліджень має:
- системне планування наукових розробок;
- регулярне проведення регіональних, державних і міжнародних конкурсів на кращу науково-дослідну роботу, наукових семінарів, конференцій, конгресів, симпозіумів, "круглих столів";
- різноманітні форми кооперування наукових досліджень та підтримки розробок комплексних тем;
- удосконалення системи управління та стимулювання наукової діяльності в сфері фізичної культури і спорту;
- створення законодавчої і нормативної бази.
Методичне забезпечення
Процес фізичного виховання дошкільників, учнівської і студентської молоді забезпечується підручниками, навчальними посібниками, дидактичними матеріалами, методичними розробками, пізнавальною і художньою літературою, наочними та технічними засобами навчання, спортивними словниками, енциклопедіями, нормативними і довідковими інформаційними виданнями з питань фізкультурної освіти, фізичного виховання і спортивного тренування.
Підвищенню ефективності методичного забезпечення процесу фізичного виховання і спортивного тренування сприяє:
- створення навчальних радіо- та телепередач;
- випуск науково-методичних журналів;
- розробка і використання комп'ютерних навчальних і тренувальних програм, комп'ютеризація навчально-методичної літератури;
- проведення семінарів, науково-практичних конференцій, планова перепідготовка і стажування вчителів, викладачів, тренерів.
Медичне забезпечення
Фізичне виховання дітей і молоді в усіх його формах передбачає:
- медичне обслуговування;
- лікарський контроль;
- лікарсько-педагогічні спостереження;
- диспансеризацію;
- розподіл дітей, учнів і студентів на медичні групи.
Наявність у дошкільних установах і навчальних закладах усіх типів і форм власності необхідної кількості медичних працівників.
Створення в закладах освіти постійно діючих груп лікувальної фізичної культури і фізичної реабілітації та регулярне проведення з ними занять.
Кадрове забезпечення
Фізичне виховання в системі освіти здійснюється: штатними фахівцями фізичного виховання дошкільних установ, учителями і викладачами фізичної культури загальноосвітніх шкіл та професійно-технічних закладів освіти, викладачами фізичного виховання вищих закладів освіти, тренерами дитячо-юнацьких спортивних шкіл, інструкторами, працівниками управлінських структур.
До проведення навчальних занять з фізичного виховання (фізичної культури) і тренувань з дітьми, учнями і студентами допускаються особи, що мають спеціальну фізкультурну освіту або відповідну курсову підготовку.
Ефективному функціонуванню державної системи кадрового забезпечення сфери фізичного виховання дітей і молоді сприяє:
- щорічне замовлення Міністерством освіти України необхідної кількості фахівців фізичного виховання;
- створення системи стимулів і спеціальних гарантій щодо професійної діяльності в сфері фізичної культури і спорту;
- підвищення педагогічної майстерності і творчої активності фізкультурних кадрів.
Матеріально-технічне забезпечення
Важливою умовою ефективного функціонування системи фізичного виховання дітей і молоді є:
- раціональне використання, вдосконалення і розвиток матеріально-технічної бази;
- розробка нормативів фінансування, експлуатації і будівництва спортивних споруд, спортивно-оздоровчих таборів, туристичних баз; відповідальність керівників навчальних закладів за стан і готовність до експлуатації матеріально-технічної бази;
- створення за місцем проживання дітей, учнів і студентів фізкультурно-оздоровчих зон зі спортивними майданчиками, що забезпечували б виконання рекомендованих рухових режимів;
- створення на спортивних спорудах умов для оздоровчих тренувань і занять лікувальною фізичною культурою дітей з ослабленим здоров'ям та інвалідів;
- постачання спортивного обладнання та інвентарю із державних фондів за пільговими цінами;
- створення індустріальної бази для виготовлення спортивного обладнання, інвентарю та тренажерів.
Фінансове забезпечення
Забезпечення сфери фізичного виховання дітей та молоді у перехідний до ринку період передбачає:
- збереження за державою пріоритету у фінансуванні навчально-виховного процесу з фізичної культури і спорту;
- розробку і затвердження державних нормативів фінансового і матеріального забезпечення занять фізкультурою і спортом з розрахунку на одну дитину, учня, студента (курсанта);
- цільове гарантоване державне фінансування певних витрат на фізичне виховання дітей, учнівської і студентської молоді з малозабезпечених сімей;
- розширення прав керівників дошкільних, навчальних закладів та підрозділів, що займаються фізкультурою і спортом, у фінансово-господарській діяльності, спрямованій на пошук додаткових коштів для забезпечення процесу фізичного виховання дітей і молоді;
- залучення до сфери забезпечення фізкультури і спорту позадержавних джерел фінансування, коштів вітчизняних та іноземних спонсорів, фірм, компаній тощо.
Управління системою фізичного виховання
Управління системою фізичного виховання дітей, учнів і студентів здійснюється державними органами управління освітою та фізичною культурою і спортом, спортивними товариствами.
Вони:
- впроваджують у практику державну політику щодо здійснення фізичного виховання підростаючого покоління, розробляють нові концепції подальшого розвитку системи фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих закладах освіти;
- відповідають за нормативне, матеріально-технічне, кадрове, медичне та фінансове забезпечення фізичного виховання дітей та молоді;
- керують розробкою державних навчальних програм, підручників, навчально-методичних посібників для всіх типів навчальних закладів;
- координують діяльність різних організацій і закладів, що відповідають за розвиток фізичної культури і спорту серед дітей та молоді;
- контролюють та інспектують функціонуваннясистеми фізичного виховання дітей і молоді;
- організовують і координують міжнародні зв'язки дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих закладів освіти;
- матеріально підтримують і стимулюють проведення наукових досліджень з проблем фізичного виховання дітей і молоді, організовують впровадження у практику одержаних результатів наукових досліджень.
При обласних органах управління всіляко підтримується створення і функціонування шкіл-інтернатів спортивного профілю, ДЮСШ, спортивних клубів тощо.
Міжнародні зв'язки
Розвиток фізичного виховання дітей і молоді здійснюється у контексті широкої інтеграції в міжнародну систему та використання передового зарубіжного досвіду і передбачає:
- сприяння інтеграції навчальних закладів України в світову культуру, олімпійський рух, співробітництво націй і культур;
- обмін передовими технологіями у сфері

 
 

Цікаве

Загрузка...