WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Особливості проведення уроку фізичної культури - Реферат

Особливості проведення уроку фізичної культури - Реферат

частина повинна мати відновлювальну спрямованість. Збір знарядь, приладів в кінці уроку - це вже само собою заспокоює учнів, сприяє зниженню емоційності. Для заключної частини уроку підбирають легкодоступні вправи: малорухливі ігри, легкий біг, ходьбу, вправи на розслаблення м'язів, танцювальні композиції тощо.
Оригінальним і доцільним з методичної точки зору може бути використання в заключній частині уроку проходження всього класу з піснею, що значно дисциплінує учнів і сприяє відновленню ритму дихання після значних фізичних навантажень основної частини, а також формуванню в учнів веселого, життєрадісного настрою i підвищує бажання відвідувати уроки гімнастики.
Тривалість заключної частини уроку - 3-5 хв.
Зміст i методика проведення уроків гімнастики залежно від вирішення педагогічних завдань
Під змістом уроку фізичної культури в загальному i гімнастики зокрема розуміють систему спеціально підібраних фізичних вправ у відповідності до вирішення поставлених завдань. Але детальний аналіз показав, що важливим у процесі досягнення позитивного результату є, з однієї сторони підготовленість та професійна компетентність вчителя, а з другої - діяльність самих учнiв. Обидвi сторони тісно взаємопов'язані i взаємообумовлені.
Діяльність учнів, наприклад, виражається в слуханні вчителя, спостереженні i виконанні показаного ним, осмисленні сприйнятого, самостійному пошуку раціональних способів виконання вправи, що вивчається, організації самоконтролю i самооцінки, колективному обговоренні питань, що виникли, з педагогом і товаришами, регулюванні емоційних проявів i багато в чому іншому.
Кожна конкретна дія окремого учня на уроці i класу в цілому викликається відповідною дією вчителя, що зводиться до визначення для окремих учнів i класу в цілому конкретних навчальних завдань і до створення сприятливих умов для їх виконання. Окрім цього, вчитель спостерігає за діяльністю учнів, оцінює i корегує їх дії, дозує навантаження, тобто управляє процесом навчання через налагодження взаємовідносин між дітьми i ним самим.
Спільно з загальними засадами фізичного виховання школярів вчителю фізичної культури необхідно знати i систематично вирішувати ті завдання, що стоять перед кожним розділом програми, - з урахуванням вікових особливостей учнів. Це дозволить йому більш ефективно здійснювати процес навчання конкретним руховим діям, не допускати шаблонів у проведенні уроків.
Урок фізичної культури з базовим матеріалом гімнастики вирішує наступні завдання:
1. Навчання красивої ходьби, формування правильної постави.
2. Навчитися правильно дихати і вміти узгоджувати рухи з диханням.
3. Формування "школи гімнастики", виразного i технічно правильного виконання гімнастичних вправ.
4. Формування навиків i умінь самостійно використовувати засоби гімнастики в позаурочний час.
5. Озброєння учнів елементарними знаннями про значення гімнастичних вправ для здоров'я людей, про руховий режим, особисту гігієну, загартовування.
6. Розвиток інтересу в учнів i вироблення звички до різних форм занять гімнастикою.
Вирішальним у підготовці і проведенні уроку є визначення взаємопов'язаної послідовності дій педагога й учня при розв'язанні конкретного педагогічного завдання, застосування способів виконання вправ, методів і методичних прийомів, що використовуються залежно від типу уроку.
Засоби уроків гімнастики та їх призначення
В розділі "Гімнастика" використовуються такі засоби:
- Стройові вправи - побудова шеренги, колони, кола; виконання стройових команд і прийомів, перебудова строю й елементи фігурного марширування.
Включення в уроки гімнастики стройових вправ сприяє навчанню дітей організованості й узгодженості колективних дій, формуванню постави i т.д.
- Загальнорозвиваючі вправи без предметів включають в себе основні положення i рухи рук, ніг, тулуба, голови. До них відносяться: основна стійка, стійка ноги нарiзно; основнi положення прямих рук, положення зігнутих рук; положення ніг; нахили тулуба вперед, назад в сторону, повороти тулуба i голови направо i наліво; нахили голови вперед, назад, вліво, вправо; стрибки на обох i на одній нозі.
Загальнорозвиваючі вправи сприяють загальному фізичному розвитку школярів i мають велике загальноосвітнє значення .Вони незамінні при навчанні дітей правильному диханню i формуванню правильної постави. Можуть бути використані як профілактичні, так i коригуючі вправи.
- Танцювальні вправи сприяють розвитку естетичних почуттів, ритму, плавності рухів. Переважно використовуються елементи народних танців та вправи ритмічної гімнастики.
- Загальнорозвиваючі вправи з предметами: з великими i малими м'ячами,гiмнастичною палицею, обручем, скакалкою, лавою. Вправи з предметами сприяють розвитку координації рухів, навчають правильно й економно розподіляти м'язову силу, розвивають рухливість в суглобах i ін.
- Акробатичні вправи: сприяють розвитку сили, швидкості, сміливості, рішучості, привчають орієнтуватись в просторі, покращують функції вестибулярного апарату. Вони є хорошим засобом для оволодіння більш складними вправами, а також допомагають швидше оволодіти навиками в багатьох видах спорту.
- Виси і упори. Для виконання висів і упорів можна використовувати наступні прилади: гімнастичну колоду, перекладину, бруси паралельні i різновисокі, гімнастичну стінку, кільця, канати.
- Лазіння i перелізання: Ці вправи мають прикладне значення, але є і хорошим засобом для розвитку сили, витривалостi, координації рухів, формування постави. Крім цього, вони є першими елементами для забезпечення необхідної підготовки до виконання вправ на гімнастичних приладах.
- Біг і стрибки. Вони є природними рухами, мають не тільки прикладне значення, але є важливим засобом для оволодіння опорними стрибками і зіскоками.
Література:
1. Абрамян А. Массовые гимнастические выступления. - Физкультура и спорт, 1966. - 95 с.
2. Авсеев Е. По спирали сложности // Гимнастика.-М.: Сов. Спорт, 1989.
3. Білокопитова Ж.А. Гімнастика, краса і здоров'я. - К.: "Здоров'я", 1991. - 100 с.
4. Богомолов А.П. Психологическая подготовка гимнастов. - М.: ФиС, 1974. - 80 с.
5. Болобан В.Н. Юный акробат К.: Здоров'я, 1982. - 160 с.
6. Болобан В.Н. Обучение в спортивной акробатике. К.: Здоров'я,1986. - 128 с.
7. Болобан В., Коркин В. Школа семейной акробатики. К.: Молодь, 1991. - 168 с.
8. Беляков В.Т. Мастерство советских гимнастов. - М.: ФиС, 1955. - 212 с.
9. Брыкин А. Т. Гимнастическая терминология. - М.: Физкультура и спорт, 1963.
10. Васильков Г.А. Гимнастику юным. - К.: "Здоров'я", 1978. - 128 с.
11. Васютин М. Ввыступают юные гимнасты. - М.: "Детская литература", 1966. - 320 с.
12. Гайдучок С. Вправи вільноруч (ч. 1-4). - Львів; накл. "Сокола-Батька", 1927, - с. 42.
13. Гайдучок С. Долівкові вправи. - Львів; Бібліотека сокільських видань, 1936, - с. 20.
14. Голубьев В.Л. Гимнастика "Ежегодник" Спортивная гимнастики и акробатика. Художественная гимнастика. Прыжки на батуте. - М.: Советский спорт, 1989. - 92 с.
15. Гимнастика. - М - Л.: Физкультура и спорт, 1940.
16. Гимнастика. В помощь тренеру. - М.: ФиС, 1970. - 95 с.
17. Гимнастика. Справочник (от монреаля до Москвы). - ФиС, 1980. - 85 с.
18. Гимнастика в вузе. - Львов, Изд. Университета, 1958. - 45 с.
19. Гимнастика под ред. А. М. Шлемина, М. Л. Украна. - М.: Физкультура и спорт, 1954.
20. Гимнастика под ред. В. Н. Короновского, - М.: Академия педагогических наук РСФСР, 1954.

 
 

Цікаве

Загрузка...