WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація спортивної гурткової роботи - Курсова робота

Організація спортивної гурткової роботи - Курсова робота

брати участь у тих чи інших секціях виявлені, скликаються загальні збори, наяких обговорюються завдання учбово-тренувальної і спортивної роботи та обирається бюро секцій (у складі 5-7 чоловік), яке разом з громадським інструктором має здійснювати керівництво учбово-спортивною роботою. Бюро спортивних секцій подає допомогу раді колективу фізкультури, громадському інструктору в складанні й здійсненні розкладу тренувань, календарного плану спортивних заходів; забезпечує вибори капітанів команд, старост груп і контролює їхню роботу; розробляє положення і програми змагань, контролює збереження спортивного інвентаря й обладнання та забезпечує своєчасний його ремонт; готує місця змагань, комплектує суддівську колегію, провадить агітаційно-пропагандистську роботу з фізичної культури і спорту.
Бюро спортивної секції розподіляє обов'язки між своїми членами, визначаючи відповідальних за спортивно-технічні питання, базу і інвентар, суддівські кадри, пропаганду тощо, та складає план роботи на рік.
Одночасно з організацією спортивних секцій і команд з різних видів спорту, в яких бере участь переважно молодь, рада колективу фіз-культури повинна потурбуватись і про трудящих старшого віку, організувавши з дорослого населення групи здоров'я.
Організація спортивних секцій, команд груп здоров'я - це, звісно, тільки частина заходів по розгортанню спортивно-масової й оздоровчої роботи. Головне полягає в тому, щоб спортивні секції провадили систематичні учбово-тренувальні заняття, щоб за певним планом проходили спортивні змагання, товариські матчові зустрічі, спартакіади тощо.
Тільки за цих умов рада колективу фізкультури, бюро спортивної секції виконають свою роль організатора масової оздоровчої і фізкультурно-спортивної роботи, тільки за цих умов у колективі фізкультури вируватиме спортивне життя, виростатимуть кваліфіковані спортсмени.
План-зразок роботи баскетбольної секції колективу фізкультури

п/п Заходи Строки
виконання Відповідальні
завиконання
1 Провести семінар по підготовці громадських інструкторів і тренерів з баскетболу 15-20 березня Рада колективу бюро секції футбола
2 Розробити і затвердити план-календар тренувань у секціях і командах Лютий Спортивно-технічна комісія
3 Придбати спортивний інвентар Березень-квітень Відповідальний за спорт-інвентар
4 Відремонтувати баскетбольне поле й спорудити тренувальний спортивний майданчик Березень-квітень Відповідальний за спорт-інвентар
5 Розробити календаргий план змагань з баскетболу Березень-квітень Спортивно-технічна комісія
6 Розробити Положення про змагання згідно із затвердженим календарем спортивних заходів та провести заплановані змагання Квітень і плановий період Спортивно-технічна комісія
7 Провести семінар по підготовці й перепідготовці суддів з баскетбола Квітень Відповідальний за роботу суддівської групи
8 Провести змагання між командами цехів (бригад) на приз та взяти участь у змаганнях району на честь відкриття сезону Травень Спортивно-технічна комісія
9 Підготувати й провести першість колективу з баскетболу в 2 кола Травень-вересень Спортивно-технічна комісія
10 Організувати товариські зустрічі з командами сусідніх колективів фізкультури Плановий період Спортивно-технічна комісія
11 Провести змагання між цеховими (бригадними) командами Вересень-жовтень Спортивно-технічна комісія
12 Провести підсумки баскетбольного сезону та нагородити переможців змагань Листопад Спортивно-технічна комісія
13 Провести бесіди в цехах, бригадах про досягнення українського футбола Періодично Відповідальний за пропа-ганду
14 Забезпечити виготовлення афіш, об'яв, оголошень по радіо про наступні баскетбольні матчі За календарем змагань Відповідальний за пропа-ганду
ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПОРТИВНОГО ТРЕНУВАННЯ
Основна мета спортивного тренування - забезпечити високий рівень здоров'я спортсменів, оволодіння спортивною технікою, виховання моральних та вольових рис характеру, розвиток фізичних якостей (сили, швидкості, витривалості, спритності) і на цій основі - досягнення високих показників в обраному виді спорту. Все це обов'язково має передбачати навчання й тренування спортсменів будь-якої підготовленості - від новачка до майстра спорту.
Громадський інструктор, тренер, обізнаний з основними питаннями теорії, методики навчання й тренування, володіючи технікою тих чи інших вправ, передає свої знання й уміння шляхом розповіді, особистого показу, після чого пропонує членам колективу викопати їх. У процесі виконання вправ інструктор дає вказівки, виправляє помилки, пропонує повторювати вправи доти, поки спортсмен не навчиться злагоджено й правильно їх виконувати. Коли вправа комусь не дається, інструктор розчленяє її, пропонуючи виконати окремі частини, а потім і в цілому.
Принципів спортивного тренування кілька, але основним вважають всебічну підготовку спортсмена. Це - шлях до фізичного вдоскона-лення людини. Всебічний розвиток спортсмена, його високий моральний і культурний рівень, гармонійний розвиток мускулатури та рухомих якостей, відмінна робота серцево-судинної, дихальної та інших систем організму, фізична досконалість у цілому - основа успіху в будь-якому виді спорту.
Особливого значення набував здійснення принципу всебічності в учбово-тренувальній роботі з юними спортсменами. Всебічний фізичний розвиток у юні роки забезпечить міцне здоров'я, працездатність, високі спортивні результати в зрілому віці.
Другий принцип - свідомість; він передбачає таку побудову навчання й тренування, які забезпечать розуміння, активне ставлення спортсмена до них. Принцип свідомості, який у сучасній системі тренування став одним з найважливіших, означає, що спортсмен повинен знати, що, чому й навіщо він робить. Інструктор чи тренер повинні провадити з вихованцями бесіди про конкретні завдання кожного трену-вального заняття.
Третій принцип - поступовість. Він побудований на тому фізіологіч-ному положенні, що зміни в перебудові органів і систем організму та покращання їх функцій відбуваються під впливом тренування поступово, протягом певного часу. Звідси висновок - тренувальне навантаження треба підвищувати поступово, від заняття до заняття. Здійснення цього принципу базується і на відомих педагогічних правилах - "від простого до складного", "від легкого до важкого", "від відомого до невідомого". Найправильнішим при навчанні є сполучення правил - "від простого до складного" і "від легкого до важкого".
Принцип поступовості визначає планове збільшення навантажень і складності вправ на кожному занятті. Це й повинні відбивати тижневі, місячні й річні плани тренувань. Поступовість у навчанні має відповідати силам і можливостям спортсменів, тобто треба враховувати індивідуальні особливості кожного з них. Такий підхід забезпечить поліпшення здоров'я, тренованості та зростання спортивних результатів. І навпаки, ігнорування принципу

 
 

Цікаве

Загрузка...