WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Навчально-тренувальний процес в гімнастиці - Реферат

Навчально-тренувальний процес в гімнастиці - Реферат

зумовлені наявністю в СРСР науково обґрунтованої, перевіреної практикою системи спортивного тренування, яка створилась протягом багатьох років зусиллями вчених, тренерів і самих спортсменів.
Радянська система спортивного тренування характеризується прагненням до фізичного розвитку і оздоровлення молоді, широким колом взаємозв'язаних завдань, прогресивними принципами, науково обґрунтованим підбором засобів і методів, циклічністю і етапністю в річному плані, перспективністю планування, високою організацією педагогічного процесу і лікарського контролю, забезпеченням гігієнічних умов.
3.1. Основні завдання спортивного тренування.
Завдання, які поставила перед фізкультурним рухом комуністична партія, зобов'язують викладачів гімнастики, тренерів звертати особливу увагу комуністичному вихованню учнів. Виховувати учнів слід в колективі і через колектив. В індивідуальних тренувальних заняттях неможливо виховувати почуття колективізму і товариства, які так необхідні кожному спортсмену. Вірне виховання учнів, виховання в дусі комуністичної моралі, являється органічноючастиною тренувального процесу.
Основними завданнями спортивного тренування являються:
1. Всебічний фізичний розвиток і забезпечення здоров'я гімнастів.
2. Розвиток рухових якостей.
3. Опанування багатьох різноманітних гімнастичних вправ.
4. Виховання моральних і вольових якостей.
5. Набуття теоретичних і методичних знань.
3.2. Зміст навчально-тренувального процесу з гімнастики.
В поняття змісту тренування входять усі аспекти навчально-виховної і тренувальної роботи з спортсменами, за допомогою яких можна розв'язувати численні завдання, що стоять перед педагогом і його учнями. У теоріях і практиці радянського спорту визначають такі сторони підготовки спортсмена: фізичну, тактичну, технічну, морально-вольову і теоретичну. Вони становлять основний зміст тренування. Усі ці сторони підготовки тісно пов'язані між собою і в своїй єдності забезпечують досягнення високої спортивної майстерності при систематичному і планомірному використанні належних засобів і методів тренування.
Фізична підготовка - це процес зміцнення здоров'я, забезпечення всебічного фізичного розвитку і виховання рухових якостей: сили, швидкості, спритності, витривалості і гнучкості. Ці якості потрібні для формування і вдосконалення рухових навичок. Чим складніші рухові навички, тим більші вимоги ставлять до розвитку сили, спритності, гнучкості та інших якостей.
Особливістю гімнастики є наявність великої кількості різноманітних вправ на різних видах гімнастичного багатоборства. Одні вправи потребують сили, другі - спритності, треті - гнучкості і т.д. Отже, гімнаст повинен мати високий рівень розвитку всіх якостей. Фізична підготовка ділиться на загальну і спеціальну.
Загальна фізична підготовка передбачає самий широкий вплив на всі органи і системи організму, які забезпечують рухову діяльність гімнаста. Тому для загальної фізичної підготовки використовуються в більшій мірі вправи з широким спектром впливу. Так, при допомозі кросів або продовженого бігу помірної і перемінної інтенсивності у гімнастів розвивається загальна витривалість, вдосконалюється техніка бігу, покращується еластичність м'язів, вдосконалюються дихальна і серцево-судинна системи, а отже, зміцнюється здоров'я. Крім цього, з допомогою цих вправ виховуються вольові якості. В зимовий час з такою ж метою проводяться лижні прогулянки.
При використанні спортивних ігор (баскетбол, футбол) на гімнаста впливає ще більша кількість факторів, і крім вище перерахованих якостей , таких, як швидкість, спритність, координація рухів, покращується орієнтування в просторі і окомір, покращується точність рухів і т.д.
Значну роль для вирішення всебічного фізичного виховання відводиться загальнопідготовчим вправам (як гімнастичним, так і з інших видів спорту). Це різновиди ходьби і бігу, стрибки і метання, вправи з амортизаторами і обвантажуваннями (гантелі, гирі, штанга), вправи для виправлення дефектів осанки і інші.
Велика роль вправ загальної фізичної підготовки і як засобу активного відпочинку. Їх вводять (включають) також для різноманітності занять, зняття явищ психічної напруженості і пересиченості, які виникають при щоденних спеціалізованих тренуваннях.
При цьому необхідно враховувати можливості позитивного переносу при підборі засобів загальної фізичної підготовки гімнаста.
Велике значення ці засоби мають в фазі становлення гімнаста (етап початкової спеціалізації), коли закладаються основи для послідуючого багаторічного тренування. Ця фаза в основному охоплює контингент гімнастів юного віку, організм яких знаходиться в постійному розвитку і надто уразливий до дещо одностороннього впливу специфічних гімнастичних навантажень.
Програмно-нормативною основою загальної фізичної підготовки гімнастів являється комплекс спеціальної підібраних вправ і нормативи Державних тестів.
Спеціальна фізична підготовка повинна бути направлена на високий розвиток і підтримання тих якостей, тих органів і систем організму, які забезпечують успішне оволодіння конкретними вправами на всіх видах гімнастичного багатоборства. А для цього гімнасту необхідно розвивати силу і еластичність певних груп м'язів, рухомість хребта, плечових і кульшових суглобів, спеціальну стрибучість, точність, координованість рухів, підвищувати витривалість до динамічних і статичних зусиль, підвищувати рівень спеціальної працездатності.
Основними засобами спеціальної фізичної підготовки являються перш за все самі змагальні вправи гімнастичного багатоборства, а також спеціально-підготовчі вправи, які забезпечують прогресуючий розвиток якостей і ефективність процесу навчання і тренування гімнастів. Це - подібні до змагальних динамічні і кінематичні структурні вправи, при виконанні яких окремі м'язи або м'язові групи функціонують таким же або подібним чином (по напрямку, швидкості і амплітуді руху, по величині і характеру зусиль).
Необхідно відмітити одну загальну особливість методики розвитку фізичних якостей гімнастів, що передбачає створення "функціональної надмірності", тобто такий розвиток якостей і здібностей, який значно перебільшує мінімально необхідне для вирішення рухових завдань, що ставляться перед гімнастом. Це забезпечить високий рівень надійності рухової діяльності гімнаста.
В відповідності з принципом всебічності фізична підготовка гімнастів повинна будуватись на основі

 
 

Цікаве

Загрузка...