WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методика навчання гімнастичним вправам - Реферат

Методика навчання гімнастичним вправам - Реферат

виконувати підйом однією на турніку, засвоюючи його цілісним методом, то удосконалювати цей підйом можна за допомогою прийому вичленування. Спочатку, при повторенні вправи, учень зверне увагу на "провисання" в суглобах верхнього плечового поясу, що дозволить збільшити відстань між плечовим поясом і турніком і, тим самим, створити сприятливі умови для проходження ноги під турніком. Коли ця деталь буде засвоєна, він зосередить свої зусилля на тому, щоб нога виконала перемах під турніком як можна раніше - ще в кінці крайової точки маху вперед. Потім учень буде звертати увагу на те, щоб ноги під турніком залишались прямими. На кінець, коли з цим завданням він справиться, то потурбується про те, щоб в момент перемаху ногою під турніком носки ніг були відтягнуті. Звичайно, всі спроби будуть направлені на те, щоб, по можливості, найкраще виконати підйом однією. Такий прийом вичленування завдань доступний всім, тому що в кожному русі є багато добре відомих деталей.
У практиці роботи зі спортивної гімнастики велику роль відіграє уміння викладача, тренера широко використовувати методичні прийоми цілісного розучування вправи. Їх вибір залежить від особливостей навчання, складності вправи, ступеня підготовленості учня, етапу засвоєння вправи. Характерні такі прийоми:
Самостійне виконання вправи при наявності гарантованої безпеки (страховка викладачем, партнерами; допоміжні засоби типу лонж, наявність м'якого поролону або поролонових ям і т.п.).
Виконання вправи з направляючою допомогою - ця допомога надається в стадії основних дій, а деколи - і протягом усієї вправи.
Застосування сповільненої проводки - використовується для ознайомлення з рухом, уточнення характеру м'язових відчуттів і положення тіла в просторі його переміщення в процесі виконання вправи.
Застосування швидкої направляючої проводки - для уточнення переходу від пасивної роботи до активних самоуправляючих рухів. Наприклад, "піруетна обкрутка".
Виконання вправ на тренажері - здійснюється викладачем з попередньою метою за допомогою пристроїв.
2. Метод підвідних вправ - передбачає застосування структурно споріднених вправ, але більш доступних, які ніби підводять до засвоєння основної дії шляхом її цілісної імітації або часткового відтворення в спрощеній формі. Профілюючі або базові вправи, як правило, є складовими основної вправи. Наприклад, перекати - це відповідна складова перекидів.
Успіх у розучуванні гімнастичних вправ здебільшого залежить від правильного підбору підвідних вправ. При цьому слід виходити з наступних положень:
* Підвідні вправи мають бути за структурою подібні до основних.
* Планувати і вивчати вправи слід з наростаючою трудністю як щодо складності координації дій, так і по відношенню до затрат м'язових зусиль.
* Підвідні вправи не обов'язково виконувати тільки на даному приладі. Слід використовувати подібні за структурою вправи на інших приладах (пристроях, тренажерах), а також вправи (типу загальнорозвиваючих) без предметів і з предметами.
* Засвоївши задовільно попередню підвідну вправу, слід переходити до наступної.
При підборі підвідних вправ необхідно керуватись дидактичними правилами: "від простого до складного", "від легкого до важкого", "від відомого до невідомого". Треба також враховувати ступінь підготовленості учня до засвоєння елементу. Чим вища кваліфікація гімнаста, тим менше необхідно підвідних вправ і навпаки. У процесі засвоєння підвідних (підготовчих) вправ учні виховують необхідні фізичні якості і оволодівають важливими руховими навичками.
Метод розчленованої вправи передбачає тимчасовий розподіл руху на складові частини (відносно самостійні рухи) для почергового їх вивчення з наступнимим з'єднанням цих частин в цілісну вправу. Цей метод, в основному, використовується при розучуванні складних вправ у всіх видах гімнастичного багатоборства. З його допомогою підвищується доступність вправи для вивчення.
Завдання побудови процесу навчання методом розчленованої вправи полягає у вирішенні питань про кількість вправ, що вивчаються, й їх вибір. Слід дотримуватись наступних правил:
§ Розчленування не має принципово змінювати структуру руху.
§ При розчленуванні слід охопити всі фази цілісного руху, а в першу чергу - фазу енергоутворюючих дій.
§ Для окремого розучування необхідно вибирати тільки ті фази вправи, які можуть ефективно контролюватись учнем, або викладачем, або пристроями; фази руху, які погано піддаються контролю, відокремлювати не слід.
§ Ступінь роздрібленості завдань має визначатись в залежності від специфіки вправи і ходу її розучування. Розучувані вправи об'єднуються, якщо: цілісна вправа відносно не складна, учень має хорошу рухову базу, є ефективні прийоми і засоби навчання і в процесі навчання підвищуються функціональні можливості учня.
§ Розучувана вправа має мати якомога менше сторонньої інформації, не пов'язаної з предметом навчання.
Залежно від ступеня роздрібленості і педагогічної направленості прийнято виділяти дві різновидності методу розчленованої вправи:
- Власне метод розчленування - пов'язаний з використанням відносно важливих завдань, кожне з яких охоплює одну або декілька фаз цілісної вправи. Такі завдання носять назву дозованих вправ, що несуть в собі комплекси характеристик, які повністю відповідають аналогічним частинам цілісної вправи.
- Метод вирішення вузьких рухових завдань - підбір вправ цим методом може опиратись на виділення окремих кінематичних і динамічних характеристик руху. Він робить можливим застосування в процесі розучування вправи найрізновидніших завдань, що дозволяє розчленувати складний рух не тільки на фази, але і на окремі характеристики рухів і дій у цих фазах.
Найголовніші завдання, які вирішуються задопомогою таких вузьконаправлених вправ, пов'язані:
§ з уточненням уяви про рух і необхідні активні дії;
§ з удосконаленням техніки розучуваних рухів;
§ з виправленням помилок, які виникають в процесі навчання.
Таким чином, метод вирішення вузьких рухових завдань відіграє роль допоміжного методу навчання, який застосовується в залежності від особливостей процесу розучування.
Позитивний результат при застосуванні методу розчленування в практиці роботи з гімнастики багато в чому залежить від умілого використання методичних прийомів.
Пропонуються такі методичні прийоми розучування розчленуванням:
* Засвоєння ключових положень - дає можливість послідовно вирішити завдання цілісної вправи, раціонально використовувати фізичні зусилля.
* Використання тимчасової фіксації складних для засвоєння положень - для уточнення витрат м'язових зусиль і орієнтації в просторі.
* Застосовування "проводки" у вибраній фазі руху - дає можливість тонко відчути складні за координацією дії, пов'язані з послідовним підключенням м'язів в роботу.
Ці прийоми можуть здійснюватись силами викладача і партнера, або за допомогою технічних засобів навчання.
* Імітація руху - уточнює моменти існуючої програми дій, вносить відповідні поправки.
* Уточнення вихідних і кінцевих положень.
Крім названих, існують і інші різновидності прийомів методу розчленованої вправи. Їх вибір і педагогічна ефективність залежать від кваліфікації викладача і його творчої активності.
При вивченні гімнастичних вправ і

 
 

Цікаве

Загрузка...