WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Розвиток бистрості - Реферат

Розвиток бистрості - Реферат

оперативна працездатність суттєво знижується внаслідок накопичення комулятивної втоми. Щоб уникнути цього небажаного явища, тренувальні завдання слід виконувати серіями із 3-4 повторень у кожній і більш тривалими інтервалами відпочинку між серіями.
На початкових етапах розвитку бистрості доцільно виконувати 2-3 серії швидкісних вправ, а в тренуванні фізично добре підготовлених людей кількість серій може бути доведена до 4-6.
При інтенсивності вправ, що нижча за 90 % від індивідуально максимальної швидкості, кількість їх повторень може бути доведена до 8-10 в одній серії. Кількість серій обумовлюється рівнем тренованості конкретної людини.
Тривалість інтервалів відпочинку між окремими вправами і серіями вправ повинна бути такою, щоб відбулося відновлення показників працездатності вегетативних функцій і настільки короткою , щоб не падала збудливість нервово-м'язового апарату. В протилежному випадку, із скороченням пауз в організмі людини швидко накопичуватимуться продукти анаеробного енергоутворення, що в кінцевому результаті призведе до падіння оперативної працездатності у наступних повтореннях вправ. Подальше виконання швидкісної роботи в такому режимі сприятиме в більшій мірі швидкісній витривалості, ніж бистрості. Коли ж паузи будуть надто тривалими, це призводить до зниження збудливості ЦНС і людина не зможе виконати наступну вправу з високою інтенсивністю.
Найбільш оптимальним в цьому контексті є екстремальний інтервал відпочинку (оперативна працездатність вища за вихідну). Його реальна тривалість буде обумовлена тривалістю та інтенсивністю вправ, рівнем тренованості людини, якістю процесів відновлення тощо і буде складати в середньому 1-4 хв. Іншим, досить надійним критерієм у визначенні оптимальної тривалості відпочинку може бути динаміка відновлення ЧСС. Так, зниження ЧСС до 100-120 уд/хв буде свідчити про над відновлення оперативної працездатності.
Тривалість відпочинку між серіями вправ повинна бути у 2-3 рази більшою аніж між окремими повтореннями, тобто 6-8 хв. Цього часу, як правило, буває достатньо для відновлення оперативної працездатності. Про готовність організму до виконання наступної серії вправ буде свідчити зниження ЧСС до 90-100 уд/хв. Якщо ж ЧСС після чергової серії за 6-8 хв не повертається до рівня 100-110 уд/хв, то це говорить про те, або надто велике навантаження, або поганий стан здоров'я. В такому випадку подальше виконання швидкісних вправ слід припинити.
Характер відпочинку має бути активний. Він сприяє прискоренню відновлення та підтримання нервово-м'язового збудження на достатньо високому рівні. Для цього застосовуються вправи, які подібні за координацією роботи м'язів до тренувальних вправ. Так, в паузах між швидкісним бігом виконують ходьбу та біг підтюпцем. Такі вправи не тільки прискорюють процес відновлення оперативної працездатності, але й сприяють підтриманню специфічної психомоторної настройки на виконання наступної вправи. Ефективним також будуть і вправи у помірному розтягуванні тих м'язів, що мають основне навантаження, та вправи на розслаблення.
Вправи для розвитку бистрості слід виконувати на початку основної частини заняття. А в системі суміжних занять розвиток бистрості здійснюється після дня відпочинку або після легкого тренувального заняття.
Кількість занять з розвитку бистрості для дітей і підлітків не повинна перевищувати 1-2 занять на тиждень.
Якщо вправи для розвитку бистрості виконуються з субмаксимальною інтенсивністю (тобто 70-80% від індивідуальної максимальної швидкості) та невеликому їх обсязі, то можна проводити щоденні заняття.
В розвитку бистрості ациклічних рухів слід в основному керуватись тими ж параметрами, що і при циклічних рухів, враховуючи лише особливості їх виконання.
Рівень комплексного прояву бистрості визначають переважно за часом подолання 30-60-100 м (табл. № 21). Контроль за рівнем розвитку швидкісних якостей слід проводити після ретельної розминки.
Орієнтовні вправи для розвитку бистрості
Вправи для розвитку частоти рухів.
1. Біг на місці у максимально швидкому темпі протягом 5-6 с.
2. Те саме в упорі стоячи.
3. Біг з високим підніманням колін протягом 5-6 с.
4. Біг з прискоренням (до 60 м).
5. Біг на швидкість з низького і високого старту (6-10 років - 30 м; 11-15 років - 60 м; 16-17 років - 100 м).
6. Стрибки через коротку скакалку (у вигляді змагань на кількість стрибків до 10-15 с).
7. Швидке ведення баскетбольного м'яча однією рукою (дриблінг).
Вправи для розвитку бистрості окремих рухів і рухової реакції.
1. Стрибки (з місця, з невеликого розбігу, в глибину) з різними рухами руками і ногами у фазі польоту (з подвійною і потрійною зміною ніг; із згинанням і розгинанням ніг в колінах; зігнувшись з наступним розгинанням; з двома-трьома коловими рухами рук; з різними оплесками і т. д.).
2. Швидка передача м'яча в парах (відстань між партнерами 2-3 м) у вигляді змагань на кілька передач.
3. Метання м'ячика на дальність з місця і з розбігу.
4. Штовхання кулі.
5. Кидки кулі двома руками вперед і через себе назад.
6. З різних вихідних положень (на підлозі або на приладах) на заздалегідь обумовлений сигнал швидке виконання нескладних рухів і дій. Наприклад, з положення лежачи на спині швидко сісти або прийняти інше положення (групування, упор лежачи і т. д.); у висі швидко зігнути і розігнути ноги і т. п.
7. Зупинка за сигналом під час швидкої ходьби, бігу, стрибків.
8. Рухливі ігри: "Виклик номерів", "День і ніч" та ін.
Державні тести і нормативи оцінки швидкості учнів 6-17 років
Література:
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.- М.: ФиС, 1988.- 331 с.
2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.- 1978.- № 12.- С. 21.
3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.- 1985.- № 7.- С. 20-23.
4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с.
5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров'я,працездатність.- Львів, 1993.- 131 с.
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры - М.: ФиС, 1991.- 543 с.
7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986.
8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.- К.: Рад. школа, 1989.-128 с.
9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.- М.: Педагогика, 1973.- 104 с.
10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 1993.- С. 181.
13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.- М.: ФиС, 1974.- 232 с.
14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.- 1977.- № 3.- С. 14-18.
15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с.
16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с.
17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов // Физическая культура в школе.- 1981.- № 11.- С. 27-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...