WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Оцінка діяльності учнів на уроках фізкультури - Реферат

Оцінка діяльності учнів на уроках фізкультури - Реферат

перевірці показав результат у стрибку в довжину змісцяя 175 см. Норматив 230 см. ("відмінно"). Дефіцит тренованості - 55 см. Один тренувальний цикл (14 днів) включає 4 уроки фізкультури. У навчалльному році 68 уроків фізкультури. З них 16 уроків відводиться на лижну підготовку.
Еталонні вимоги та критерії оцінки метання малого м'яча на дальність з-за голови через плече
Таблиця

п/п Техніка метання Еталонні вимоги Типові помилки Розміри зниження оцінки (бали)
1. Вихідне положення перед метанням (оціночний бал - 2,5) - утримання м'яча: вказівний і середній пальці розміщені позаду м'яча, а великий і підмізинний підтримують його збоку;
- кисть з м'ячем знаходиться на рівні голови, дивитись вперед, підборіддя трішки припідняте;
- ліва нога попереду, права назад на носок, вага тіла знаходиться на лівій нозі. - м'ячик лежить на долоні;
- м'ячик утримують лише великий і вказівний пальці;
- рука з м'ячиком опущена нижче рівня плеча;
- вага тіла знаходиться на правій нозі. 1,5
1,5
0,5
0,5
2. Відведення руки з м'ячем (оціночний бал - 2,5) - вільне відведення руки з м'ячем здійснюється вперед-вниз-назад до рівня плеча;
- вага тіла переноситься на зігнуту праву ногу;
- тулуб закручується (поворот плечового поясу праворуч). - кисть і рука знаходяться в напруженому стані;
- права нога пряма;
- недостатній поворот плечовоно поясу праворуч. 0.5
1,0
1,0
3. Прийняття правильного фінального положення для метання (оціночний бал - 3.0) - поворот тулуба ліворуч (груди спрямовані вперед), положення "натягнутого лука". Відсутність положення "натягнутого лука". 3.0
4. Фінальне зусилля (оціночний бал - 4.0) - швидке випростовування правої ноги з наступним хльостоподібним рухом;
- перенести вагу тіла на ліву ногу. - відсутність хльостоподібного руху метаючої руки;
- вага тіла знаходиться на обидвох ногах. 2.0
0,5
Розділивши решту 52 уроки на 4 уроки, ми визначимо кількість тренувальних мікроциклів у навчальному році (12 мікроциклів + 1 резерв ).
План ліквідації дефіциту фізичної підготовленості учня 9 класу (прізвище, ім'я)
Таблиця
№ п/п Показники фізичних якостей Початковий показник Дефіцит тренованості Планова норма приросту Норма на оцінку "відмінно"
1. Швидкість, біг 60 м. 8,6 0,4 =0,03 8,2
2. Витривалість (хв.), біг 1500 м. 6,40 0,40 3,3 сек. 6,00
3. Гнучкість, нахил тулуба вперед із положення сидячи (см.) +8,0 +6 0,5 +14,0
4. Сила, підтягування у висі на перекладині (разів) 7 5 =0,41 12
5. Спритність, човниковий біг
4х9 м (сек.) 10,2 0,6 0,05 9,6
6. Швидкісно-силові, стрибок у довжину з місця см. 175 55 =4,58 230
Графік ліквідації дефіциту фізичної підготовленості учнів 9 класу
Таблиця
Показники фізичних якостей
Швидкість Спритність, швидкісно-силові Сила, гнучкість Витривалість
№№ уроків
1 2 3 4
5 6 7 8
9 10 11 12
13 14 15 16
17 18 19 20
21 22 23 24
25 26 27 28
29 30 31 32
33 34 35 36
37 38 39 40
41 42 43 44
45 46 47 48
49 50 51 52
53 54 55 56
57 58 59 60
61 62 63 64
65 резервний 66 резервний 67 резервний 68 резервний
Шляхом ділення дефіциту тренованості на кількість мікроциклів одержимо планову норму приросту результатів зі стрибків у довжину з місця на кожний тренувальний мікро цикл (приблизно 4,58 см). Такі ж розрахунки можна провести за всіма іншими показниками фізичних якостей.
Щоб тестові перевірки показників фізичних якостей носили систематичний характер, для учнів класу складається графік ліквідації дефіциту фізичної підготовленості, який зберігається на останній сторінці щоденника.
Підсумкова оцінка за чверть виставляється на підставі всіх оцінок, які отримав учень за даний період часу, за винятком ІІ і ІІІ чвертей, оскільки в них планування навчального матеріалу здійснюється послідовно.
Тому в ІІ чверті перевага надається оцінкам, які отримав учень за вправи з розділу "Гімнастика", а в ІІІ чверті - "Лижна підготовка".
Річна оцінка виставляється на підставі четвертних. Якщо за один розділ (наприклад, "Легка атлетика") Учень отримує в ІV чверті більш високий бал, то нижчий уже не береться до уваги.
Прагнучи до 100 % успішності усіх учнів школи, учитель повинен знати причини, що заважають досягти цієї мети і знаходити адекватні шляхи її усунення:
- недостатній руховий досвід учнів - максимально збільшити арсенал різноманітних рухів і рухових дій;
- низький рівень фізичного розвитку і фізичної підготовленості учнів - перед вивченням кожної наступної вправи учитель повинен визначити провідні якості і своєчасно потурбуватися про потрібний рівень їх виховання;
- відставання в інтелектуальному розвитку - гармонійно поєднувати фізичну і розумову працю учнів на уроках;
- недостатній розвиток вольових якостей - створювати спеціальні педагогічні ситуації, де б учні вчились переборювати страх, долати лінощі, терпіти, долаючи "мертву точку" і т. ін.;
- низький рівень активності учнів - розробити індивідуальні домашні завдання, практикувати виконання різних доручень.
Література:
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.- М.: ФиС, 1988.- 331 с.
2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.- 1978.- № 12.- С. 21.
3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.- 1985.- № 7.- С. 20-23.
4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с.
5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров'я, працездатність.- Львів, 1993.- 131 с.
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры - М.: ФиС, 1991.- 543 с.
7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986.
8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.- К.: Рад. школа, 1989.-128 с.
9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.- М.: Педагогика, 1973.- 104 с.
10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 1993.- С. 181.
13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.- М.: ФиС, 1974.- 232 с.
14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.- 1977.- № 3.- С. 14-18.
15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с.
16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с.
17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов // Физическая культура в школе.- 1981.- № 11.- С. 27-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...