WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація діяльності учнів на уроці. Дозування навантаження. Щільність уроку. Підготовка учителя до уроку - Реферат

Організація діяльності учнів на уроці. Дозування навантаження. Щільність уроку. Підготовка учителя до уроку - Реферат

результати є підставою для визначення щільності уроку.
Загальна щільність уроку визначається співвідношенням раціонально витраченого часу до усього часу уроку (45 хв.):
Загальна щільність уроку = сума раціонально витраченого часу х 100 % / 45 хв. = Х %.
Моторна щільність уроку визначається співвідношенням часу, який був витрачений на безпосереднє виконання фізичних вправ до усього часу уроку (45 хв).
Моторна щільність уроку = сума витраченого часу на виконання фізичних вправ х 100 % / 45 хв. = Х %.
Можна визначити щільність уроку як загалом, так і окремих його частин.
Учитель повинен прагнути до 100 % -вої загальної щільності уроку. Моторна щільність уроку залежить від завдань уроку: в тренувальних уроках вона може сягати 70-80%, у навчальних - 50-60%.
Щільність уроку залежить від багатьох чинників, а саме:
- кількості учнів у відділеннях, командах, іграх;
- якості матеріальної бази;
- використання ефективних методів організації діяльності учнів, способів виконання завдань і управління класом;
- Інтенсифікації допоміжних дій на уроці і підготовки місць занять до уроку;
- ефективної роботи активу учнів (старших у відділеннях, командах, капітанів команд, суддів і т. д.);
- стислості пояснень, зауважень, обговорень і т. д., іх поєднання з виконанням вправ.
Хронометрія і пульсометрія проводиться особисто учителем, особливо на початку педагогічної діяльності. Згодом до цієї роботи можна залучати тимчасово звільнених від рухової діяльності дітей. Отримана інформація дає змогу швидше позбутися недоліків, збагатити власний досвід.
3. Підготовка учителя до уроку
Організація і проведення уроку фізичної культури - складна і багатогранна діяльність. Вона пов'язана з виконанням великого обсягу роботи, зокрема, щодо змістового, організаційного, методичного і матеріального забезпечення уроків, їх побудови. Для того, щоб досягти високої якості уроку, учителю необхідно виконати ряд операцій, а саме:
- до навчальної теми (наприклад, техніка перевороту в сторону) визначити кількість уроків, поставити конкретні завдання на кожен урок. При плануванні навчального матеріалу завдання уроків до кожної навчальної теми плануються заздалегідь, і не виключено, що темп, запропонований учителем, є занадто високим (чи низьким). Тому, готуючись безпосередньо до уроку, необхідно ще раз уточнити завдання і обрати оптимальний варіант їх розв'язання (з урахування конкретних обставин);
- визначити конкретні засоби вирішення поставлених завдань. Ця операція пов'язана з розробкою комплексу основних і допоміжних вправ, які були б між собою логічно пов'язані і відповідали усім дидактичним завданням теми;
- здійснити організаційно-методичне забезпечення, тобто: відповідно до завдань уроку підібрати засоби, методи і методичні прийоми навчання і виховання; методи організації навчальної діяльності учнів і способи виконання вправ; визначити місце розміщення і шляхи переміщення учнів, способи розстановки і прибирання приладів, роздачу і збір інвентаря, передбачити заходи попередження травм і т.д.
- особисто виконати усі запропоновані дітям вправи на рівні результатів, передбачених контрольними нормативами для учнів. Таке систематичне вправляння буде сприяти руховій підготовці вчителя, підтриманню його спортивної форми.
- забезпечити власну теоретичну і мовну підготовку. Вчитель повинен мати ґрунтовні знання, які йому належить передати дітям, досконало володіти словесними методами навчання і адекватно їх використовувати в кожній конкретній ситуації аби не знизити рухову активність учнів. При подачі команд, підрахунків, підказок і т. ін. уміло використовувати темп мовлення і інтонацію, підкреслюючи тим самим характер руху, прикладання м'язових зусиль тощо (м'який, плавний, різкий, прискорений, сповільнений і т.д.).
- напередодні кожного уроку необхідно відновити в пам'яті усю ту інформацію, яка буде повідомлятися дітям, визначити місце і форму подачі (у вигляді опису вправи, пояснення, оцінок, запитань, обговорень, коротких бесід тощо).
- впевнене, вольове мовлення учителя формує в учнів уважність, дисциплінованість, старанність. Грамотно вживана термінологічна назва вправ, понять забезпечує взаєморозуміння між учителем і учнями.
- продумати матеріальне забезпечення уроку. Заздалегідь перед уроком учитель повинен підготувати місця для занять, перевірити справність приладів, стан і наявність дрібного інвентаря, різних видів наочності, секундоміра, рулетки і т.д., а у разі необхідності - виготовити його на наступні уроки. Корисно до цієї роботи залучати чергових учнів і тимчасово звільнених від занять.
- потурбуватися про власний зовнішній вигляд і настрій, які є прикладом для наслідування.
Усі перелічені вище операції учитель матеріалізує у вигляді конспекту.
Паралельно з підготовкою учителя до уроку готуються і учні. Суть їхньої підготовки - виконання домашніх завдань, виготовлення індивідуального дрібного інвентаря, придбання спортивної форми та елементів екіпіровки, репетиція виконання певних обов'язків на уроці за вказівкою учителя (суддів, капітанів команд, старших у відділенні, чергових і т.д.).
Література:
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.- М.: ФиС, 1988.- 331 с.
2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.- 1978.- № 12.- С. 21.
3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.- 1985.- № 7.- С. 20-23.
4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с.
5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров'я, працездатність.- Львів, 1993.- 131 с.
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры - М.: ФиС, 1991.- 543 с.
7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986.
8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.- К.: Рад. школа, 1989.-128 с.
9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.- М.: Педагогика, 1973.- 104 с.
10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 1993.- С. 181.
13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.- М.: ФиС, 1974.- 232 с.
14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.- 1977.- № 3.- С. 14-18.
15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с.
16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с.
17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов // Физическая культура вшколе.- 1981.- № 11.- С. 27-29.

 
 

Цікаве

Загрузка...