WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Організація діяльності учнів на уроці. Дозування навантаження. Щільність уроку. Підготовка учителя до уроку - Реферат

Організація діяльності учнів на уроці. Дозування навантаження. Щільність уроку. Підготовка учителя до уроку - Реферат


Реферат на тему:
Організація діяльності учнів на уроці. Дозування навантаження. Щільність уроку. Підготовка учителя до уроку
1. Організація діяльності учнів на уроці
На уроках фізичної культури використовуються різні способи виконання вправ і методи організації діяльності учнів. У кожному конкретному випадку застосовується такий спосіб або метод, який найбільшою мірою відповідає завданням уроку, забезпечує оптимальне фізичне навантаження учнів і високу щільність уроку. Серед них розрізняють:
- елементарні способи управління (шикування і перешикування для спільних дій; показ і виконання вправ; перехід від одного місця занять до іншого; розпорядження для виконання окремих завдань щодо обслуговування занять; індивідуальні завдання при засвоєнні вправ і вихованні фізичних якостей тощо);
- способи виконання вправ (одночасний, коли учні одночасно виконують одне або різні завдання; почерговий, коли кожен учень починає виконувати вправу тільки після закінчення роботи попереднім, і застосовується, як правило, на початковому етапі навчання; поточний, коли кожен учень залучається до роботи перед закінченням виконання вправ попередніми, наприклад, перекиди на акробатичній доріжці, опорний стрибок і т. д. Цей спосіб використовується у тих випадках, коли вправа вже добре засвоєна і забезпечена належна страховка; поперемінний, коли учні поперемінно виконують вправу, наприклад, при передачі м'яча в баскетболі учні стають у дві шеренги обличчям один до одного і вправа виконується поперемінно учнями то однієї, то другої шеренги. Цей спосіб виконання вправ дає змогу налагодити взаємонавчання і взаємооцінку учнів. Застосовується на всіх етапах процесу навчання; позмінний, коли виконання вправ здійснюється "хвилями" по 4-6 і більшге учнів. Використовується залежно від якості обладнання місця занять, наявності дрібного інвентаря);
- методи організації діяльності учнів (фронтальний, коли всі учні класу водночас залучаються до виконання одного завдання. Використовується, як правило, при ознайомлені учнів з новим матеріалом, розучуванні порівняно простих вправ, що не потребують особливої страховки і допомоги, а також при удосконаленні виконання вже добре засвоєних вправ. Використання даного методу дозволяє охопити всіх учнів руховою діяльністю, досягти високої щільності уроку; груповий, коли клас поділений на 2-3 групи. Цей метод використовується при поглибленому розучуванні складних вправ. Він дозволяє краще дозувати навантаження, сприяє розвитку самодіяльності учнів, їх активізації, розгортанню змагань за успішне розв'язання завдань уроку; індивідуальний, коли окремі учні отримують те чи інше завдання і відразу починають його виконувати. Використовується він найчастіше з учнями старших класів і в усіх частинах уроку; метод колового тренування, коли учнів поділяють на групи і для кожної групи визначають "станцію". Зміна "станцій" відбувається "по колу", "квадрату" і т. п. На усіх станціях під загальним керівництвом учителя виконуються задані вправи (для кожної групи свої вправи) з індивідуально нормованим навантаженням. Вправи розподіляються таким чином, щоб забезпечити чергування навантаження переважно для м'язів ніг-рук-спини- черевного поясу-загального впливу. За командою учителя або самостійно по закінченні вправи учні переходять послідовно з однієї станції на іншу, поки не пройдуть повне "коло" або "квадрат").
Окрім перерахованих вище способів виконання вправ і методів організації діяльності учнів, на якість уроку впливають і інші чинники, такі як місце знаходження учителя, учнів і приладів на спортивному майданчику або в спортивному залі. Бажано, щоб розміщення приладів задовольняло такі вимоги:
- забезпечувати учителю і учням можливість добре бачити і чути все, що відбувається на уроці;
- відповідати правилам особистої і громадської гігієни;
- виключати можливість перешкод і травм.
Добре продумане розміщення приладів сприяє формуванню уміння працювати, виховує дисциплінованість та інші позитивні якості.
2. Дозування навантаження. Щільність уроку.
Фізичне навантаження - це рухова активність людини, що супроводжується підвищенням (відносно стану спокою) рівнем функціонування організму. Це означає, що виконання будь-якої фізичної вправи пов'язане з переходом енергозабезпечення життєдіяльності організму людини на новий, більш високий, ніж у стані спокою, рівень. Так, наприклад, величина енергозабезпечення при виконанні бігу з біляграничною і граничною швидкістю буде у 10 разів більше, ніж при відсутності рухів у положенні лежачи.
Отже, виконання фізичних вправ вимагає більш високих порівняно зі станом спокою енергозатрат. Та різниця, яка виникає в енергозатратах між станом фізичної активності (ходьба, біг тощо) та станом спокою і характеризує фізичне навантаження. Більш доступно, але з меншою точністю можна судити про фізичне навантаження за показниками частоти серцевих скорочень (ЧСС), частоти та глибини дихання, хвилинного та ударного об'ємів серця, кров'яного тиску та ін., як під час виконання фізичних вправ, так і в інтервалах відпочинку. Певну інформацію для учителя фізичної культури про величину навантаження можуть дати і такі видимі показники, як інтенсивність потовиділення, ступінь почервоніння, блідість, погіршення координації рухів.
Розрізняють зовнішню і внутрішню сторони навантаження. До зовнішньої сторони навантаження належать інтенсивність, з якою виконується фізична вправа та її обсяг.
Інтенсивність навантаження характеризує силу впливу конкретної фізичної вправи на організм людини. Змінюючи інтенсивність навантаження, можна сприяти переважній мобілізації тих чи інших джерел енергії, різною мірою стимулювати діяльність функціональних систем.
Інтенсивність навантаження можна регулювати такими чинниками:
- швидкість пересування, м/с;
- величина прискорення, м/с2;
- координаційна складність;
- темп виконання вправ, кількість повторень за одиницю часу;
Класифікація фізичних навантажень (Р.В. Силла, 1984)
Таблиця
Групи інтенсивності Види діяльності Кратність підвищення обміну речовин
1 Відсутність рухів у положенні лежачи 1
2 Спокійна діяльність сидячи 2
3 Дуже легке фізичне навантаження (повільна ходьба, повільна їзда на велосипеді тощо) 3
4 Легке фізичне навантаження (рухливі ігри, ранкова гімнастика, танці тощо) 4-6
5 Середнє фізичне навантаження (інтенсивний біг, спортивні ігри тощо) 7-9
6 Велике фізичне навантаження (біг з біляграничною і граничною швидкістю тощо). 10 і більше
- відносна величина напруження (у відсотках від особистого рекорду в конкретній вправі);
- амплітуда рухів (із збільшенням амплітуди зростає інтенсивність навантаження);
- опір навколишнього середовища (біг по твердій доріжці, по піску, з гори і під гору і т. д.);
- величина додаткового обтяження;
- психічна напруженість під час виконання вправи.
Обсяг навантаження визначається показниками тривалості окремоїфізичної вправи,

 
 

Цікаве

Загрузка...