WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методи навчання на уроках фізичної культури - Реферат

Методи навчання на уроках фізичної культури - Реферат

попередньо вивчити матеріали демонстрації, визначити основні сторони і деталі, на які потрібно звернути особливу увагу учнів.
До аналізу і пояснення ілюстративних матеріалів слід залучати учнів. Для перевірки результатів наочного сприйняття доречні питання вчителя і відповіді учнів.
Корисно використовувати демонстрацію кінокільцівок, спеціальних навчальних кінофільмів, відеозаписів не тільки у звичайному, а й у сповільненому темпі. А для аналізу окремих фаз вправи робити "стоп-кадри".
Фіксацію наочності виконують також звукові і світлові сигнали, орієнтири.
Застосування методу демонстрації на різних етапах формування рухової навички
Звукові і світлові сигнали використовуються для відтворення окремих параметрів рухів за допомогою апаратурних пристроїв (метронома, магнітофона, системи електроламп з регулюючим пристроєм та ін.), які дозволяють спрйняти через зір або на слух ці параметри.
Орієнтири (підвісні м'ячі, прапорці, мішені, розмежувальні лінії, стрічки і т. д.) сприяють формуванню уявлення про правильний напрямок, амплітуду,траекторію, точність прикладання зусиль тощо.
1.3. Практичні методи
Практичне виконання фізичних вправ (вправляння) спрямовується безпосередньо на вирішення основних завдань фізичного виховання - сприяння фізичному розвитку, формування рухових умінь і навичок, розвиток фізичних (рухових) якостей.
У практиці фізичного виховання використовують різні методи і прийоми вправляння.
Метод розучування вправ у цілому використовується у тих випадках, коли вправи нескладні, або не піддаються розчленуванню на окремі фази (частини). Цей метод застосовується на усіх етапах процесу навчання фізичних вправ, а на заключному етапі практично завжди. У його застосуванні є як позитивні, так і негативні сторони. Позитивним є те, що цілісне розучування сприяє формуванню міцних умовно-рефлекторних зв'язків одномоментно на усі рухи рухової дії; негативним - певні труднощі, які змушують учня одночасно вирішувати декілька рухових завдань, зосереджуючи свою увагу на усіх деталях техніки
Метод розучування вправ по частинах полягає в тому, що складну рухову дію спочатку розділяють на частини, вивчають окремі рухи, а потім об'єднують їх у цілісну вправу. При застосуванні цього методу дуже важливо враховувати педагогічну доцільність відносно кількості поділу вправи на окремі частини. При будь-якій кількості кожна окрема частина вправи повинна зберігати ознаки цілої вправи.
Розучування складних вправ по частинах має багато переваг порівняно з методом цілісного розучування, а саме:
- психологічно і фізично полегшується оволодіння учнів складними фізичними вправами;
- зменшується кількість помилок;
- деякі окремі частини засвоюються учнями з першої спроби;
- вивчення вправи за частинами дозволяє точно визначити конкретні недоліки кожного учня у засвоєнні тої чи іншої частини вправи;
- є можливість цілеспрямовано добирати засоби для усунення індивідуальних недоліків.
Одночасно слід пам'ятати, що перехід від методу розучування по частинах до цілісного повинен бути своєчасним (щоб не допустити вдосконалення окремих частин вправи) - в протилежному випадку це може стати складним завданням при їх об'єднанні в цілісну рухову дію.
Метод підвідних вправ застосовується, з одного боку, як шлях, що прискорює і полегшує засвоєння техніки основної вправи, а, з другого, - дає можливість індивідуально підійти до кожного учня з їх добором і тим самим прискорити досягнення поставленого завдання у навчанні. Структура підвідних вправ повинна бути наближена (але не ідентична) біомеханічним характеристикам основної вправи, що вивчається.
Ігровий метод характеризується тим, що ігри виступають як засіб фізичного виховання і як метод організації дитячого колективу. Він може використовуватись на базі будь-якої фізичної вправи за умови, якщо вона піддається організації згідно з особливостями даного методу.
Найбільш характерними рисами ігрового методу є:
- "сюжетна організація". Діяльність гравців організується згідно з образним або умовним "сюжетом", у якому передбачається досягнення певної мети в умовах постійної непередбачуваної зміни ситуацій. Ігровий сюжет або запозичується з реального життя (наприклад, імітація полювання, трудових, побутових дій з елементами рухливих ігор), або спеціально створюється, виходячи з потреб фізичного виховання як умовна схема взаємодії гравців;
Змагальний метод в процесі фізичного виховання застосовується як спосіб стимулювання інтересу і активізації при виконанні фізичних вправ, і як відносно самостійна форма організації занять (різного роду змагання).
Основна визначальна риса змагального методу - зіставлення сил в умовах упорядкованого суперництва, боротьби за першість або найвище досягнення.
Змагальний метод застосовується при вирішенні таких педагогічних завдань як виховання фізичних, вольових і моральних якостей, вдосконалення умінь, навичок і здібностей раціонально використовувати їх в ускладнених умовах. Змагальний метод дозволяє повністю розкрити функціональні і психічні можливості учнів, сформувати новий, більш високий рівень підготовленості.
1.4. Методичні прийоми вправляння
До найбільш поширених методичних прийомів вправляння відносять:
- вправляння з безпосередньою фізичною допомогою;
- вправляння в "обидва боки";
- вправляння в уяві рухів.
Суть вправляння з безпосередньою фізичною допомогою полягає в тому, що вчитель своєю мускульною силою допомагає учневі виконати ту чи іншу рухову дію. Використання цього прийому дозволяє:
- виконати недоступну на початку навчання вправу;
- відчути структуру рухової дії і отримати необхідну інформацію про її просторово-часові параметри;
- "вловити" мускульні відчуття, що виникають при виконанні конкретної вправи;
- вселити впевненість у свої сили, побороти відчуття страху;
-

 
 

Цікаве

Загрузка...