WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Завдання з фізичної культури - Реферат

Завдання з фізичної культури - Реферат

ско-рочений.
0,1
0,4
0,2
0,6
0,4
1,0
0,8
0,8
1,0
2 Поштовх
(4,1 бала) -поштовхова нога ставиться на місце відштовхування активним біговим рухом;
-активна постановка біговим рухом майже прямою пошто-вховою ногою поєднується з виносом вперед сильно зігнутою маховою ногою, з просуванням всього тіла вперед через пружню поштовхову ногу і енергічним помахом рук;
-рука, одноймення з поштовхо-вою рукою, виноситься вперед і вгору до положення, при яко-му ліктьовий суглоб знаходи-ться трішки нижче плечового. Друга рука відводиться назад і трохи вбік;
-відштовхування закінчується активним випростуванням ноги в усіх її суглобах. -при постановці поштовхової ноги чується ляскання стопою;
-надмірне присі-дання на поштов-ховій нозі;
-тулуб надмірно нахилений вперед у момент відштов-хування;
-немає узгодже-ності рухів ніг та рук;
-відштовхування не закінчується пов-ним і активним ви-простуванням но-ги.
1,4
0,6
0,6
0,5
1,0
3
Політ
(1,2 бала)
-у першій частині польоту "в кроці" положення тулуба вертикальне, підборіддя трішки припідняте, махова нога трохи розгинається в колінному суглобі і "витягується" вперед-вгору(за рахунок незначного опускання стегна і руху гомілки за інерцією вперед);
-після вильоту "в кроці" стри-бун підтягує поштовхову ногу до махової і складається (групу-ється) , нахиляючи трохи плечі вперед з одночасним рухом.
-передчасне приєд-нання поштовхової ноги до махової;
-відсутність нахилу плечей вперед з одночасним рухом руками назад.
0,6
0,6
4 Призем-лення (1,4 бала) -перед приземленням ноги в колінних суглобах розгинаються, при цьому го-мілки виводяться вперед;
-торкнувшись п'ятами піску, стрибун згинає ноги, забезпе-чуючи м'яке приземлення без падіння назад. -приземлення відбувається на прямі ноги;
-занадто далекий винос прямих ніг вперед та призем-лення з падінням назад. 1,0
0,4
Серії навчальних завдань для оволодіння технікою виконання стрибка в довжину з розбігу "зігнувши ноги"
Перша серія навчальних завдань:
1. Стрибки на місці: на двох ногах, на одній, у поєднанні.
2. Стрибки на двох ногах (відштовхуючись лише стопами) з незначним просуванням вперед, руки на пояс.
3. Стрибки на одній нозі в повільному і швидкому темпі.
4. Стрибки з короткою скакалкою на обох і одній нозі на місці і з просуванням вперед.
5. Присідання на одній нозі притримуючись рукою за рейку гімнастичної стінки на рівні пояса.
6. Стрибок вгору з місця з діставанням предмета.
7. Стрибок в довжину з місця на задану довжину.
Друга серія навчальних завдань:
1. Біг з високим підніманням стегна.
2. Підстрибування на місці на одній і двох ногах.
3. Стрибки на одній і двох ногах по відмітках і через перешкоди (набивні м'ячі і т. п.).
4. Біг з подоланням перешкод (через лави).
5. Настрибування на перешкоди (лаву, гірку матів і т. п.).
6. Стрибки в глибину (з підвищення 40-50 см) з приземленням на обидві ноги.
7. Стрибки в довжину з місця поштовхом двома ногами.
Третя серія навчальних завдань:
1. Стрибки у висоту з розбігу з діставанням підвішених предметів на різній висоті.
2. Стрибки через мотузку або гумовий джгут (висота 30-40 см) з прямого розбігу (4-6 бігових кроків).
3. Стрибки на двох і одній нозі з однієї сторони мотузки на іншу.
4. Багаторазові стрибки з ноги на ногу на місці і з просуванням вперед.
5. Стрибки на одній нозі з просуванням уперед.
6. Стрибки з 4-6 бігових кроків через горизонтальну перешкоду шириною 70-100 см.
7. Стрибки в довжину з 5-7 бігових кроків, застосовуючи техніку стрибка "зігнувши ноги".
Четверта серія навчальних завдань:
1. Зіскакування з висоти до 50 см після незначного підсідання, не випрямляючи ноги.
2. Стрибок з висоти 50 см з хлопком у долоні над головою.
3. Стрибки з висоти 50 см кроком однією ногою з приземленням на обидві.
4. Зіскоки з гімнастичного козла з положення присівши, руки вперед.
5. Стрибки з гімнастичної лави в кола, що розміщені на підлозі в 50-100 см від лави.
6. Зістрибування й застрибування на гімнастичну лаву, що знаходиться на відстані 60-70 см одна від одної.
П'ята серія навчальних завдань:
1. Високо-далекі стрибки, що виконуються під час ходьби і повільного бігу через один крок (з акцентом відштовхування однією ногою).
2. Настрибування в положенні "кроку" на плоскі перешкоди (гірка гімнастичних матів) висотою 30 см з 4-6 кроків розбігу. Приземлення на махову ногу з наступним переходом у ходьбу (біг), або на обидві ноги в положенні випаду (махова нога попереду). У польоті і приземленні зберігати вертикальне положення тулуба.
3. Стрибок "у кроці" з приземленням на обидві ноги в яму з піском з розбігу 5-6 кроків, виконуючи відштовхування з гімнастичного мостика або лави.
4. Стрибок в довжину через набивний м'яч з 7-8 бігових кроків, відштовхуючись з відмітки, позначеної у вигляді квадрату 40 х 40 см.
Шоста серія навчальних завдань:
1. Стрибки в довжину з точним приземленням на відстань 110, 150, 190 см від квадрата відштовхування.
2. Стрибки в довжину з наступним збільшенням довжини розбігу до 15-18м.
3. Стрибки в довжину з розбігу на результат.
Література:
1. Верхошанский Ю.В. Основы специальной физической подготовки спотрсменов.- М.: ФиС, 1988.- 331 с.
2. Голобородько В.А. Педагогический подход к оценке //Физическая культура в школе.- 1978.- № 12.- С. 21.
3. Иванов Н.Д. Обучение метанию малого мяча в VI классе //Физическая культура в школе.- 1985.- № 7.- С. 20-23.
4. Линець М.М. Основи методики розвитку рухових якостей.- Львів: Штабар, 1997.- 207 с.
5. Линець М.М., Андрієнко Г.М. Витривалість, здоров'я, працездатність.- Львів, 1993.- 131 с.
6. Матвеев Л.П. Теория и методика физической культуры: Учебн. для институтов физ. культуры - М.: ФиС, 1991.- 543 с.
7. Мейксон Г.Б., Шаулин Е.Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре.- М., 1986.
8. Новосельский В.Ф. Методика урока физической культуры в старших класах: Учебное пособие.- К.: Рад. школа, 1989.-128 с.
9. Определение физической подготовленности школьников /Под. ред. Б.В.Сермеева.- М.: Педагогика, 1973.- 104 с.
10. Петров В.А. Примерные обучающие программы // Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
11. Петров В.А. Примерные обучающие программы //Физическая культура в школе.- 1983.- № 10.- С. 28-29.
12. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян И.А. Обучение в спорте.- М.: ФиС, 1993.-С. 181.
13. Филин В.П. Воспитание физических качеств у юных спортсменов.- М.: ФиС, 1974.- 232 с.
14. Шитикова Г.Ф. Оценка навыков и умений у младших школьников //Физическая культура в школе.- 1977.- № 3.- С. 14-18.
15. Шиян Б.М. Методика фізичного виховання школярів.- Львів: ЛОНМІО, 1996.- 232 с.
16. Шиян Б.М., Папуша В.Г. Теорія фізичного виховання.- Тернопіль: Збруч, 2000.- 183 с.
17. Шлемин А.М. Один из эффективных методов //

 
 

Цікаве

Загрузка...