WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Особливості планування у сільському зеленому туризмі (пошукова робота) - Реферат

Особливості планування у сільському зеленому туризмі (пошукова робота) - Реферат

цілей і проблем: стратегічне, тактичне, оперативне;
- за часовою протяжністю: довготермінове, однорічне, сезонне.
Стратегічне планування - це всебічне обґрунтування дороговказів функціонування об'єкта агротуризму в ринковому середовищі, довготермінове прогнозування етапів його економічного поступу, міцності позицій на ринку агротуристичних послуг,конкурентоспроможності й життєвості закладу (території) на тривалу перспективу.
Основні питання, на яких базується планування:
1. Що саме ми хочемо запропонувати людям.
2. Чим і наскільки наша пропозиція відрізняється від пропозиції наших потенційних конкурентів.
3. Наш сегмент ринку.
4. Наші потенційні клієнти.
5. Наші потенційні можливості.
6. Наші виробничі фонди, технології та ресурси.
7. Наші фірмові послуги.
8. Наш фірмовий стиль.
9. Цінності, на які ми орієнтуватимемося в практичній діяльності.
Усі перераховані питання підлягають детальному вивченню та логічному розплануванню.
Розробляючи плани, треба також ураховувати питання міжнародної кооперації та транскордонного співробітництва, обміну досвідом та інформацією з колегами - представниками інших регіонів України й Євро-союзу.
Розгортання і конкретизація стратегії в часі означає для менеджера перехід до середньотермінового тактичного планування.
Тактичне планування - це визначення проміжних завдань на шляху досягнення стратегічної цілі існування агротуристичного господарства.
Конкретний зміст тактичних планів організації сільського зеленого туризму можна проілюстувати за допомогою схеми на рис. 3.5:
Рис. 3.5. Етапи тактичного планування організації агротуристичного бізнесу
При здійсненні тактичного планування враховують такі три ключові аспекти:
1. Ресурсний (мінімізація ресурсозатрат) - план треба складати таким чином, щоб заощаджувати фінансові і матеріальні ресурси та людську працю (особливо, якщо це наймана праця).
2. Економічний (мінімізація вартості та часу) - план треба складати так, щоб максимально заощаджувати обсяг вкладеного капіталу і час, необхідні для втілення задуму в життя.
3. Комерційний (максималізація доходу) - план повинен "підказувати", що необхідно зробити для отримання більшого прибутку на середньо- й довготермінову перспективу [39].
Сільський зелений туризм, як і сфера послуг у цілому, - вразливий сектор господарської діяльності. Будь-які природні лиха, негода, погіршення іміджу території, загострення криміногенної ситуації та безліч інших обставин кардинально впливають на обсяг потоків споживачів агрорекреаційних послуг. Тому власникам агро-осель важливо планувати (і страхуватися від потенційних ризиків) виникнення непередбачених ситуацій. Тобто варто закладати у план (баланс ресурсів) певну частку потенційних ресурсів, необхідних для здійснення тактичного планового маневрування.
Намір розпочати діяльність у сфері сільського туризму мусить бути викладений у формі письмових розрахунків у бізнес-плані господарської діяльності. Це документ, що має як зовнішню функцію (презентація своїх планів споживачам та інвесторам, підстава для отримання фінансових ресурсів), так і внутрішню (стає знаряддям успішного керування підприємством). Щоб бізнес-план був успішним, він має базуватися на реальних даних. При підготовці бізнес-плану треба чітко усвідомлювати й кількісно оперувати такими ключовими бізнес-категоріями, як фінанси, час, людські ресурси, маркетинг, створення туристичного продукту, реклама, канали збуту, складові якості сервісу, складові конкурентоспроможності власного продукту та його особливості.
Бізнес-план власника агрооселі повинен передбачати такі типові розділи:
1. Цілі і завдання.
2. Характеристику індивідуального господарства (власник, господарські ресурси, можливість виробництва).
3. Характеристику підсобного підприємництва (вид продукції (послуг), для кого вони призначені, яким чином буде організовано надання послуг, витрати, пов'язані з початком справи).
4. Інвестиції у господарство і сферу агротуристич-них послуг (напрямок та величина сільськогосподарської продукції й кошти, наявні туристичні послуги й кошти).
5. Управління (підготовка і досвід задіяних у справу).
6. Аналіз ринку продукту чи послуг (детальний опис, ціна, реклама, розповсюдження, продаж, ринок діяльності, конкуренція).
7. Аналіз переваг і недоліків, можливостей і перешкод діяльності.
8. Фінансовий аналіз (баланс основних засобів, господарські результати, рух готівки).
Типова структура бізнес-плану суб'єкта агротури-стичного бізнесу як основної форми підприємництва:
1. Характеристика суб'єкта господарської діяльності -" джерела інформації: статут, статутний капітал, установчий договір.
2. Економічна оцінка галузі туристичного сектора певного реґіону (готельне господарство, санаторно-курортне господарство, інші агрорекреаційні пансіони, турпосередники тощо) -" джерела інформації: щорічні (щоквартальні) статистичні матеріали.
3. Характеристика власної продукції.
4. Аналіз потенційного ринку -" джерела інформації: матеріали макроекономічного моніторингу, кон'юнктури ринку.
5. Аналіз конкурентів -" джерела інформації: сукупність оприлюднених статистичних матеріалів (тех-ніко-економічних показників діяльності конкурентних туристичних закладів). Оцінка потенційних конкурентів.
6. Маркетинг-план -" джерела інформації: матеріали маркетингових досліджень ринку.
7. Планування структури й обсягів надання турпо-слуг -" джерела інформації: техніко-технологічна характеристика підприємства, виробничо-обслуговуючі потужності, основні фонди, кошторис витрат на організацію виробництва, балансові розрахунки планово-економічного відділу та бухгалтерії.
8. Забезпечення основними видами ресурсів -" джерела інформації: матеріали енерго- та трудомісткості виробництва, договори з підрядниками, компаньйонами, організаціями туристичної інфраструктури, територіальний ресурс, його рекреаційна місткість, пропускна здатність, природна, культурна, ринкова цінність і туристична освоєність.
9. Організаційна форма та управління діяльністю (організаційний план) -" джерела інформації: організаційна структура агротурорганізації, плани трудових ресурсів і фонду оплати праці.
10. Фінансовий план -> джерела інформації: документація фінансового і планово-економічного відділу
(кошториси, баланси, обіг грошової маси, прибуток та його розподіл тощо).
11. Юридичний план -> джерела інформації: статут, установчий договір агротурорганізації.
12. Оцінка ризиків -> джерела інформації: документація про реальні втрати внаслідок

 
 

Цікаве

Загрузка...