WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Особливості менеджменту сільського зеленого туризму - Реферат

Особливості менеджменту сільського зеленого туризму - Реферат

здатний підтримувати місцеву культуру в сільських районах, заохочуючи місцеві громади до відновлення місцевих і регіональних історичних пам'яток (з метою покращення їх атракційності, а відтак, більшої популярності серед туристів і росту обсягів туристичної відвідуваності місцевості).
Дуже важливо, щоб характеристики та якості, якими володіє певна місцевість і які приваблюють туристів, згодом не зникли внаслідок надлишкового розвитку туризму.
Одне з ключових завдань менеджменту сільського туризму полягає у розробці механізмів збалансування вигід від зеленого туризму та потенційних негативних ефектів.
Адже робочі місця в агротуризмі часто низькооплачувані і мають чітко виражений сезонний характер. Таким чином, існують проблеми сезонної зайнятості працездатного населення регіону й відсутності мотивації до якісного сервісу через невисокі зарплати.
Ще одним вагомим негативним ефектом екоагротуризму (який уже відчули на собі корінні мешканці Славська, Яремчі, Східниці, Сваляви тощо) є зростання вартості землі в населених пунктах зі статусом курортних. Непомірно зростають і ціни на нерухомість, через що виникає фінансовий бар'єр для місцевого населення, і "монополію" на агротуристичне підприємництво в цих населених пунктах отримують "міські" компанії та фізичні особи, які володіють набагато вищими фінансовими ресурсами. Крім конкурентного витіснення місцевого агротурвиробника з його рідного села, помітним стає ще й ефект неприязного ставлення пересічного місцевого населення до розкішних 3-4-зіркових агро-пансіонів, розбудованих на територіях їхніх селищних рад заїжджими комерсантами.
До інших побічних негативних ефектів сільського зеленого туризму відносимо:
o Деякі місцеві громади чи органи місцевого управління можуть переоцінити можливості сільського зеленого туризму для перспективного соціально-економічного розвитку їхніх територій. Вбачаючи у сільському туризмі панацею від усіх негараздів, таким чином легко помилитися й через необґрунтований перерозподіл місцевих ресурсів занапастити традиційні галузі господарювання цих територій, які приносять хай не такі значні, проте стабільні соціальні блага (зайнятість населення, товарна продукція, прибутки-податки тощо).
o Погіршення якості навколишнього природного середовища через зростання площинного антропогенного тиску на природні комплекси і відсутність в Україні механізмів його жорсткого регламентування й контролю.
o Потенційно більш високі показники злочинності і споживання суспільних благ через нівелювання місцевого культурного рівня, переходу на стандарти масової культури, яку приносять з собою туристи, і появу потреби у вищому рівні життя, ніж це можливо при пересічній зайнятості у сільськогосподарському виробництві.
o Втрата селом неквапливо-малолюдної атмосфери "сільської життя" через надмірні напливи і скупчення туристів та їхнє розкуте ("розгульне") побутування у селі.
o Втрата мистецької унікальності виробів народних умільців через зростання попиту на їхню продукцію, а відтак, перехід майстрів до спрощеного дрібносерійного продукування своїх виробів з підкресленням їх сувенірної атрибутики (а не декоративно-ужиткової, як це було раніше).
Не кожен регіон, село чи будинок однаково придатні для прийому гостей. Вирішуючи можливість започаткування цієї діяльності, потрібно усвідомлювати слабкі і сильні сторони вже наявної агротуристичної пропозиції. Потрібно проаналізувати, які туристичні ресурси налічує село й околиця, в якій проживає господар. Адже на ці умови господар має невеликий вплив.
При визначенні стратегічних пріоритетів розвитку агротуристичного господарства доцільним є проведення SWOT-аналізу. Це метод аналізу соціально-економічної ситуації на місцях й з'ясування ключових напрямів менеджменту сільського туризму. Назва методу походить від перших літер англійських слів: S - можливості; W - небезпеки; О - сила; Т - слабкість.
Складовими підсистемами аналізу є:
- SW-аналіз (аналіз зовнішньоринкового середовища). Використовується експертний характер SW-аналізу;
- ОТ-аналіз (аналіз внутрішнього потенціалу закладу). Використовується математико-аналітичний характер ОТ-аналізу.
Конкретні аспекти SWOT-аналізу:
o Потенційні можливості (S) агротуристичного господарства (унікальність туристичного ресурсу, інноваційність турпродукту, техніко-технологічний відрив від потенційних конкурентів тощо).
o Потенційні небезпеки (W) агротуристичного господарства (макроекономічна і соціально-політична ситуація, інфляція, податкова політика, коливання попиту, погіршення туристичного іміджу регіону, тероризм тощо).
o Сила (О) агротуристичного господарства: визначені та приховані внутрішні резерви саморозвитку (наприклад, ступінь завантаженості кімнатного фонду залежно від сезону року).
o Слабкість (Т) агротуристичного господарства (плинність кадрів, неконструктивна соціально-психологічна атмосфера, техніко-технологічні обмеження тощо).
За допомогою методу SWOT-аналізу можна визначити як внутрішні, так і зовнішні чинники, що матимуть вплив на успіх справи, що дає можливість проаналізувати ресурси й оточення господарства, крім того, визначити пріоритети. Аналіз достатньо спрощує ідентифікацію сильних сторін і можливостей, які потрібно використати, а також слабких сторін і загроз, які потрібно подолати. Завдяки правильному визначенню сильних сторін і можливостей власник агрооселі може порівняти стратегічні альтернативи, зробити обґрунтований вибір і конкретизувати стратегію дій, сформувати нові концепції і плани. Алепотрібно чітко усвідомлювати, що можна контролювати деякі слабкі сторони і загрози, а на деякі ми не маємо жодного впливу.
Суттєвим стимулом для українського села в галузі розвитку сільського відпочинку стало його віднесення до підсобної діяльності сільської сім'ї, яким він фактично і є. Сільське населення високо оцінює такий вид діяльності, як прийом відпочиваючих, що дозволяє значно збільшити доходи родин. Окрім того, на нашу думку, повинні бути розроблені специфічні стратегії, які би дозволили збільшити позитивні економічні ефекти від організації відпочинку на сільських територіях нашого регіону. До таких стратегій при здійсненні планування подальшого розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, вважаємо, треба віднести:
- збільшення тривалості перебування у сільських оселях відвідувачів з міських територій;
- збільшення періоду відпочинкового сезону;
- організацію спеціальних тренінгів та семінарів для власників агроосель;
- забезпечення місцевого населення роботою;
- збереження традиційних будівель та житла;
- організацію зручної для туристів системи руху транспорту в регіоні;
- підтримання продуктивності сільського господарства горян;
- розвиток ціннісних та культурно-освітніх якостей життя сільських людей.
Список використаної літератури:
1. Товтп М. Правове регулювання та стандарти сільського туризму. Досвід окремих країн, проблеми законодавства України // Відпочинок в українському селі. Порадник організатору відпочинку та власнику садиби. - 2003. - Вип. 5. Туризм сільський зелений. - № 1. - С. 9-15.
2. Туристичні ресурси України / Під ред. О. І. Лугової. - К.: Інститут туризму федерації профспілок України, 1996. - 352 с.
3. Устойчивое развитие сельського хозяйства и сельских территорий. Зарубежньїй опьіт и проблеми России / За ред. Н. Ф. Глазовского, А. В. Гордеева, Г. В. Сдасюка. - М.: Т-во научньїх изданий КМК, 2005. - 615 с.
4. Федорченко В. К., Мініч І. М. Туристський слов-ник-довідник: Навч. посіб. - К.: Дніпро, 2000. - 160 с.
5. Шаповал М.І. Менеджмент якості: Підручник. - К.: Знання, 2003. - 475 с.
6. ШенінА. Організаційне та законодавче забезпечення розвитку сільського туризму в Україні // Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи: Матеріали І міжнар. наук.-практ. семінару (м. Стрий, 2004 p.). - Стрий, 2004. - С. 34-37.
7. Штайнхофф Ден, Берджес Джон. Основьі управлення мальїм бизнесом / Пер. с англ. - М.: ВИНОМ, 1997. - 496 с.
8. Знджел Д. Ф., Блжузл Р.Д., Минкард П. У. По-ведение потребителей. - СПб., 1999.
9. Agroturystyka w programach і planach dziaiania Unii Europejskiej / Hanna Zawistowska // Zeszyty Nau-kowe. - 2001. - № 1. - S. 67-76.
10. Burns Peter, Andrew Holden. Tourism: A New Perspective. - London: Prentice Hall, 1995.

 
 

Цікаве

Загрузка...