WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Проблеми використання біотичних рекреаційних ресурсів у туристичній галузі України - Реферат

Проблеми використання біотичних рекреаційних ресурсів у туристичній галузі України - Реферат

американську, песця, сріблясто-чорну лисицю, нутрію.
У внутрішніх та прибережних водах України нараховується близько 270 видів риби. Знову ж таки, значною проблемою залишається різке скорочення продуктивності українських водойм: за останні 20 років вилов риби скоротився у 2,5 рази [3].
Таким чином, серед біотичних рекреаційних ресурсів найбільше навантаження припадає на зелені зони міст, дендропарки, ботанічні та зоологічні сади, в той час, як унікальні об'єкти українських заказників та пам'яток природи, які можуть бути основою пізнавально-наукової рекреації та екскурсійної справи, залишаються осторонь поза увагою організаторів туризму в Україні.
На жаль, взаємодія природи та людини здійснюється за принципом негативного зворотного зв'язку, що призводить до деградації лісових насаджень. Підвищення стійкості та ефективності охорони, збереження і раціональне використання біотичних рекреаційних ресурсів неможливі без проведення відповідних лісівничих господарських, організаційно-технічних та профілактично-запобіжних заходів. Розрахунок рекреаційної ємності біотичних рекреаційних ресурсів - це ще одна важлива проблема їх раціонального використання. У цьому контексті необхідно віддавати перевагу контрольованій рекреації, любительським видам промислу та посилити охорону рідкісних, ендемічних, реліктових видів флори та фауни.
Літератури:
1. Генсирук С.А., Нижник М.С. Рекреационное использование лесов - К.: Урожай, 1987.
2. Географічна енциклопедія України: В 3-х т./ Редкол.: … О.М.Маринич (відпов. ред.) та ін. - К.: УРЕ ім. М.П. Бажана, 1989. - Т.1: А - Ж.; 1990. - Т.2: З - О.; 1991. - Т.3: П - Я.
3. Гродзинський Д.М., Шеляг-Сосонко Ю.Р. та ін. Проблеми збереження та відновлення біорізноманіття в Україні. - К.:Академперіодика, 2001.
4. Дубін В.Г. Регіональні проблеми збереження рідкісних видів біоти у лісах України // УГЖ. - 2002. - № 2. - с.20-27.
5. Євдокименко В. Регіональна політика розвитку туризму. - Чернівці: Прут, 1996.
6. Коротун І.М., Коротун Л.Н., Коротун С.І. Природні ресурси України. - Рівне, 2000.
7. Леоненко В.Б., Стеценко М.П., Возний Ю.М. Атлас об'єктів природно-заповідного фонду України. - К.: ВПЦ "Київський університет", 2003.
8. Мацола В.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. - Львів, 1997.
9. Нижник М.С. Лес и отдых. - К.: Наукова думка, 1989.
10. Cады, парки и заповедники Украинской ССР. - К.: Будівельник, 1985.
Глобалізація (франц. global - загальний, від лат. - globus - куля) - но-вий етап світового розвитку, якому притаманне різке прискорення темпів інтернаціоналізації усіх сфер суспільного життя.
Транснаціональні корпорації (ТНК) - міжнародні компанії, національні трести й концерни, які, як правило, виникли в індустріально розвинутих країнах і мають закордонні активи (дочірні компанії, філії, підприємства, представництва тощо у двох і більше країнах). ТНК контролюють численні галузі матеріального і нематеріального виробництва світового господарства. Наприкінці 1990-х років питома вага ТНК у промисловому виробництві досягала 35-40%, у торгівлі - більше 50%, вони володіли 80% патентів на нову техніку і технології [3]. Новим явищем у світовому господарстві стала поява і швидке зростання ТНК, які виникли та сформувалися в нових індустріальних країнах першої й другої хвилі: Республіка Корея, Тайвань, Сінгапур, Бразилія, Мексика та ін.
Одним з останніх яскравих прикладів гомогенізації світового ринку є повсюдне захоплення творами Джоани Ролінг про пригоди юного чаклуна Гаррі Поттера, які стали світовим бестселером, що не знає державних кордонів і перекладений та виданий більш ніж у 60-ти країнах світу мільйонними тиражами.
Готельна мережа (ланцюг) - група готелів, розміщених у декількох країнах, із загальним керівництвом, єдиною концепцією просування тури-стичного продукту і спільним торговим знаком (маркою).
Спосіб ведення бізнесу, при якому одна сторона продає другій незалежній стороні право на користування своїм фірмовим знаком.
Потужними готельними мережами, штаб-квартири яких знаходяться в Гонконгу, стали "Шангрі-Ла", "Мандарин Орієнтл", "Регал Хоутелз".
За оцінками фахівців, до 2020 року 50% найбільших готельних мереж світу матимуть азійське походження [7].
Буде помилкою говорити про повне припинення конкурентної боротьби між виробниками чи продавцями туристичного продукту. Глобальні союзи заключаються між американськими, європейськими, американо-європейськими, японськими транснаціональними корпораціями для підвищення власної фінансової незалежності та конкурентноздатності. Дії таких союзів спрямовані проти небезпечних суперників із високорозвинутих та нових індустріальних країн.
Для африканського континенту СНІД перетворився на серйозну економічну проблему. У країнах з високим рівнем захворюваності спостерігається суттєве зниження середньої тривалості життя, яка повернулася до рівня 1950-х років і складає близько 40 років [8]. Найбільш загрозлива ситуація склалася в країнах на південь від Сахари: Ботсвана, Зімбабве, Свазіленд, Кенія, Малаві, Мозамбік, Замбія та інші.
Альтернативний туризм - туризм, що протиставляється традиційному масовому туризму; види туризму, розвиток яких базується на принципах сталості.
Екологічний туризм - вид активного відпочинку в межах неторканих і природоохоронних територій, де поряд із науково-пізнавальними, культурно-виховними і спортивно-оздоровчими функціями, акцентується увага на зв'язках між природним та соціальним середовищем, на наслідках антропогенного тиску, набуваються навички гармонійних стосунків між людиною та природою, формується ресурсозберігаючий стереотип поведінки на рівні особистості [4].
Сільський зелений туризм - туризм з метою відпочинку, сконцентрований на сільських територіях.
Після терористичних актів у Єгипті, хвиля яких прокотилася протягом 1980-1990-х років, спрямованих проти туристів, із рекламних текстів зникла назва країни і з'явилася нова географічна адреса - Червоне море, яка не викликає негативних асоціацій у потенційного споживача туристичного продукту; вдала рекламна кампанія, спрямована на Росію й Україну, заповнила туристичний "вакуум", що утворився після терактів у Туреччині на початку 1990-х років проти німецьких туристів, які перестали приїздить на відпочинок до цієї країни.

 
 

Цікаве

Загрузка...