WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Персонал-технології при підготовці фахівців для туристсько-рекреаційної сфери - Реферат

Персонал-технології при підготовці фахівців для туристсько-рекреаційної сфери - Реферат

складних соціально-виробничих ситуацій. Під час проведення виїзних шкіл, семінарів, а також у навчальному процесі прививченні дисциплін рекреаційно-географічного і екологічного спрямування ефективно застосування розробок відомого фахівця - керівника Таллінської школи менеджерів В.К.Тарасова (останні викладені в роботі "Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров") [3].
Тренінг - форма організації навчального процесу, яка носить більш інтенсивний, в порівнянні з діловою грою, характер і передбачає більш значне, ніж гра або тест, психологічно-вольове, інтелектуальне і професійне навантаження на учасників тренінгу.
У ряді вищих навчальних закладів, які спеціалізуються на підготовці менеджерів туризму, у навчальному процесі ("ресурси міжнародного туризму", "стратегія розвитку українського туризму", "рекреаційні комплекси світу", "основи екскурсознавства і музеєзнавства", "географія культури", "історія туризму", "географія туризму", "стратегія розвитку національного туризму" та ін.) широко застосовуються ділові ігри і тренінги: "Покер" (відстоювання власної точки зору на фоні урахування позиції колег - конкурентів), "Слалом" (формування гнучкого мислення, прийняття рішення в умовах браку часу і інформації), "Розвідка" (отримання конфеденційної інформації та даних про комерційну таємницю), "Червоне і чорне" та ін. Коротко зупинимось на кожному з них.
"Червоне і чорне" - психологічна тренінг-гра, що розвиває пам'ять, спостережливість, логічне мислення, мнемотехнічні та творчі можливості людини, здатність розпізнавати (ідентифікувати, виявляти) , аналізувати, використовувати та контролювати як індивідуальні, так і групові підсвідомі реакції (ірраціональні прояви). Набула поширення при проведенні виїзних шкіл, семінарів (школи-семінари новосибірського психолога О.П.Ситникова), впроваджується в навчальний процес (у т.ч. при викладанні рекреаційно-географічних дисциплін в університетах, ліцеях) як універсальний метод, що має комплексний розвиваючий характер. Основою для проведення може бути колода гральних карт. Універсальний характер тренінгу дозволяє застосовувати його при викладанні тих навчальних дисциплін, в яких можливий рольовий розподіл серед учасників (географія, біологія, історія, психологія, медицина, управління, економіка, тощо) . Поряд з розвиваючими й аналітичними функціями є фактором індивідуального (колективного) психологічного розвантаження та корекції. Характерна риса тренінгу - активна та творчо-імпровізаційна позиція його учасників протягом всієї гри.
У тренінзі бере участь 11-13 осіб, решта - болільники, активні спостерагачі. Тривалість тренінгу - 45-50 хвилин. Реквізити: чорні (непрозорі) пов'язки на очі кожному з учасників, класичні гральні карти за кількістю учасників (8-10 - червоної масті (з чирвовим королем і тузом), 3 - чорної масті (з тузом, королем, "шісткою" треф)). Тренінг проходить за правилами відомої гри "Мафія", але у адаптованій до вимог дисципліни (група рекреаційно-туристських дисциплін) формі: види діяльності, прізвища, посади, життєві сценарії та професійні легенди учасники обирають максимально наближеними до предмет-об'єктної сутності дисципліни.
У тренінзі "Покер" бере участь необмежена кількість учасників (кратна 4), але не менше 16 та 1-2 ведучих. Тривалість тренінгу - 2-4 академічні години (1-2 "пари"). Реквізити: декілька десятків або кілька сот карток (10-20 карток "Проблем" та 40 (10 х 4) або 80 (20 х 4) карток "Варіантів вирішення проблем"). Усі учасники розміщуються за столами по 4 особи, на яких розкладається один із комплектів "Покеру". Кожний з учасників "тягне" один із варіантів рішення відповідної проблеми, протягом 1 хвилини розмірковує, концентрується і 2-3-х хвилин відстоює свою версію щодо вирішення проблеми, потім за системою 1-3 балів учасники оцінюють один одного (крім себе), оцінки з прізвищами кладуться в конверт. Потім іде ротація - перехід до іншого столу - "іншої проблеми", зміна складу групи, принаймні на 50%. Після того, як всі учасники зроблять спробу вирішити 5-6 проблем, ведучі підраховують бали та визначають переможців і аутсайдерів (якщо за принципом "3 - максимальна кількість балів", які фіксують найкращу імпровізацію, то переможець набирає максимальну кількість очок, якщо ж найкраща відповідь оцінюється 1 балом (І місце в групі), то переможець визначається по мінімальній сумі балів).
Тренінг "Слалом" розрахований на 10-20 учасників (1 ведучий). Тривалість тренінгу - 2 академічні години (1 "пара"). Реквізити: кількість карток або жетонів, яка дорівнює половині учасників в квадраті, тобто, якщо "грає" 10 осіб, то 10 : 2 = 5; 5 2 = 25. Адаптація і вимоги: кожний, хто є "слаломістом" (перша половина групи) має пройти за мінімальний проміжок часу всі "перешкоди" (друга половина групи) і зібрати максимальну кількість карток або жетонів (максимальна кількість жетонів, яку може отримати "слаломіст" від "подолання" однієї перешкоди - 1, мінімальна - 0, отже, якщо є 5 "перешкод", то один "слаломіст" може зібрати максимум 5 жетонів). Наприклад:
Прізвище Час входу Час виходу Загальний час, хв. Кількість жетонів
1. Климко 18.23 18.33 10 5
2. Дабіжа 18.26 18.34 8 4
3. Авраменко 18.28 18.36 8 4
4. Ковтуник 18.29 18.37 8 3
5 Лимар 18.31 18.40 9 3
1. Сташук 18.38 18.44 6 5
2. Харкянен 18.39 18.45 6 4
3. Коляда 18.40 18.47 7 4
4. Тарасова 18.42 18.49 7 4
5. Заїка 18.43 18.51 8 5
Отже, найкращі показникі у Сташук - за 6 хв. 5 жетонів.
Зазначимо, що ряд ділових ігор, розроблених за методикою Є.О.Хруцького, тренінгів, вправ, тестів, що пропонуються японським менеджментом, рядом західних психологів і організаторів виробництва (Н.Енкельман, М.Біркенбіль, Л.Дж.Пітер, С.Паркінсон, А.Блох та ін.), можуть бути цікавими і корисними як при теоретичному вивченні відповідних курсів, так і при використанні набутих знань в практичній діяльності.
Таким чином, поряд з широким впровадженням у новчальний процес інформаційних технологій та інших інновацій, важливу роль у підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації відіграватимуть активні методи навчання - ділові та імітаційні ігри, ситуаційні завдання, тренінги.
Література
" Бейдик О.О. Диверсифікація творчого підходу до конструювання навчального процесу. // Вісник Київського інституту "Слов'янський університит". Економіка. - К., 2000. - Вип. 6. - С.23-29.
" Бейдик О.О., Д.Хадра Падр. Тренінги і ділові ігри при підготовці фахівців вищої туристської кваліфікації. // Історико-культурна спадщина Середнього Подніпров'я: виявлення і вивчення пам'яток засобами туризму: Тези доп. регіон. наук.-практ. конф. - К.-Черкаси, 1994. - С.150-152.
" Тарасов. В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров. - Л.: Машиностроени, 1989. - С.175-185.

 
 

Цікаве

Загрузка...