WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Урок як основна форма фізичного виховання школярів Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності - Реферат

Урок як основна форма фізичного виховання школярів Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності - Реферат


Реферат на тему:
Урок як основна форма фізичного виховання школярів Педагогічна оцінка (аналіз) уроку фізичної культури як спосіб підвищення його ефективності
Складовою частиною навчально-виховного процесу є контроль учите-лем власної діяльності та діяльності учнів на кожному уроці. Тільки осмислюючи й оцінюючи результати цієї діяльності, можна вносити необ-хідні корективи у свою працю, підвищувати якість уроків і педагогічну майстерність учителя загалом.*
Отже, володіння методикою педагогічного аналізу уроку є обов'язко-вим компонентом професійної кваліфікації фахівців із фізичної культури і запорукою підвищення його результативності.
Спостереження та аналіз уроку - це складний процес, який вимагає певних знань, умінь і навичок тримати в полі зору всі сторони навчально-виховної діяльності. Побачене необхідно одночасно осмислити й оцінити з позицій доцільності рішень у певних обставинах, намітити рекомендації тому, хто проводить урок.
Для формування висновків і пропозицій треба готуватися, спеціально вивчаючи при цьому документи планування та готуючи протоколи спостере-ження до його початку.
Аналіз уроку може бути повним або частковим. За повного аналізу охоплюються всі його компоненти, нюанси і весь зміст уроку. Предметом часткового аналізу є окремі компоненти уроку, наприклад: величина і дина-міка фізичних навантажень, методи та методичні прийоми використані вчителем, поведінка учнів, поведінка вчителя, прийоми активізації діяльності учнів тощо.
Повний аналіз уроку може переслідувати різну мету, а саме:
o виявлення його позитивних сторін і хиб (щоби закріпити перші Іа усунути другі);
o контроль діяльності вчителя та інспектування;
o вивчення досвіду роботи вчителів;
o оцінку рівня професійної майстерності вчителя. У методичній літературі з фізичного виховання рекомендуються різні схеми аналізу уроків, які загалом представляють один із двох підходів до вирішення цієї проблеми. Перший підхід, який трапляється найчастіше, передбачає аналіз окремих розділів (компонентів) діяльності вчителя й учнів на уроці; другий - орієнтує на послідовний аналіз частин уроку.
Представляємо можливі примірні схеми аналізів.
Схема педагогічного аналізу уроку фізичної культури за окремими його компонентами (розділами) >
І. Загальні відомості. Школа, клас, дата, час, місце проведення, кіль-кість учнів за списком і тих, хто займаються, зайнятість корисною роботою тимчасово звільнених, але присутніх на уроці учнів.
Матеріально-технічне забезпечення та санітарно-гігієнічні умови проведення занять (чистота приміщення; стан приладів, їхнє розміщення, установка і прибирання; порядок роздачі та збору інвентаря; нестандартне обладнання, його доцільність і ефективність; безпека на занятті; виховання в учнів бережливого ставлення до інвентаря та обладнання; залучення учнів до підготовки і виготовлення дрібного інвентаря та наочних посібників). Ес-тетична оцінка місць занять та матеріально-технічних умов.
Підготовленість педагога та учнів до уроку. Розробка вчителем змісту знань: відповідність підібраних засобів завданням уроку; доцільність запланованої і фактично реалізованої послідовності вправ на уроці.
Підбір методів і методичних прийомів навчання, виховання, організації та оцінки діяльності учнів; їхня цінність із погляду виховання особистості учнів; використання на уроці наочних посібників і технічних засобів навчання, їх повнота і методична цінність.
Підготовленість до уроку помічників, їх попереднє інструктування; успішність діяльності; знання та вміння організаційно-методичного характеру; знання типових помилок і шляхів їх виправлення; уміння страхувати; знання правил ігор, вимог до установки приладів. Якість виконання функцій черговими, капітанами команд, суддями.
Доцільність відхилень від намічених завдань і змісту уроку, викликаних умовами і ситуаціями, що виникли у процесі його проведення.
Використання методів організації навчальної роботи і їх поєднань. Способи виконання вправ, що використовувались на уроці. Доцільність вибраних форм розміщення і способів переміщення учнів для виконання чергових завдань з погляду забезпечення оптимальних просторових умов роботи (доброї видимості вчителя, зручності виконання вправ, взаємоспостереження під час взаємного навчання й оцінки) та економії часу. Виховна цінність застосованих шикувань і переміщень (для розвитку орієнтування у просторі та часі, виховання естетичних почуттів, уваги, кмітливості і виконавської дисципліни).
II. Тип, завдання і побудова уроку.
Місце уроку в системі занять, доцільність обраного типу уроку, його відповідність етапові навчання. Чіткість формування завдань і їх доведення до учнів із погляду мотиваційного значення (спонукання учнів до навчання,
подолання труднощів, переконання важливості матеріалу, що вивчається, підвищення інтересу до уроку). Відповідність структури уроку до його типу, завдань і змісту.
III. Навчальний матеріал (зміст) уроку.
Відповідність змісту і завдань до можливостей учнів, їхнього рухового досвіду. Зв'язок матеріалу уроку із засвоєним раніше. Наявність і своєчас-ність перевірки якості засвоєного, достатності зусиль для усунення виявлених помилок. Забезпечення міцності засвоєння матеріалу. Доцільність і конкрет-ність заданих додому завдань, їх посильність. Дозування фізичних навантажень. Обгрунтованість фізичних навантажень і способів їх регулю-вання з позиції вирішення поставлених завдань.
IV. Методи навчання і виховання.
Уміння вчителя обирати необхідні методи, враховуючи завдання уроку, особливості навчального матеріалу, умови проведення занять, етап навчання, підготовленість учнів, їх вік і стать. Наявність елементів самостійного пошуку і творчих зусиль учнів. Зв'язок навчання і виховання в кожному конкретному епізоді та уроці загалом.
Оцінюючи використання методу слова, враховують:
o точність і логіку викладу, його образність, пізнавальну і виховну цінність розповіді;
o чіткість визначення призначення того, що вивчається, переконливість обгрунтування вимог до процесу навчання і його результатів, прагнення залучити учнів до пояснення;
o характер і форму запропонованих учням завдань, їхню доцільність і доступність формулювань;
o уміння педагога вести бесіду, спрямовувати обговорення, під-сумовувати;
o доцільність кількості та змісту вказівок, спонукання учнів до творчої активності через вказівки, їхню своєчасність, авторитетність, роль у навчанні та вихованні;
o уміння вчителя керувати розбором ігор та інших колективних дій учнів;
o дотримання прийнятої термінології, забезпечення правильних команд і їхнє виконання, уміння варіювати силу та інтонацію голосу, викорис-товувати самопідрахунок, самоприклади, самопроговорювання;
o доступність пояснення техніки;
o об'єктивність усних оцінок, їхню своєчасність і форму виголошення, участь в оцінюванні учнів. Цід час використання методів демонстрації оцінюється:
o своєчасність прямої демонстрації, її доцільність і достатність по-вторень, шляхи попередження сліпого

 
 

Цікаве

Загрузка...