WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методи фізичного виховання. Метод демонстрації - Реферат

Методи фізичного виховання. Метод демонстрації - Реферат

словесних і наочних методів навчання. Дослідження, проведені в цьому напрямку, дали авторам підставу для таких висновків:
o при навчанні елементарних дій доцільно поєднувати їх короткий опис учителем з одночасним виконанням учнями;
o аналіз техніки вправ краще проводити під час перегляду кінограм, кінострічок;
o показ без пояснення суті рухів може бути ефективним лише при вивченні підсистем техніки складних вправ;
o при навчанні складних за координацією рухових дій доцільніше перед показом пояснити ті деталі техніки, на які учень повинен звернути особливу увагу.
Окремо необхідно назвати такі прийоми передачі інформації при вивченні техніки рухових дій як: звукові і світлові сигнали, сліди, що залишаються після виконання вправ, орієнтири.
Звукові і світлові сигнали можуть дати уявлення про правильність виконання вправ, їх темп і ритм, послідовність і своєчасність зусиль.
Сліди, що залишаються від виконання рухових дій, інформують учителя про розмах рухів, правильність постановки рук і ніг на опору.
Орієнтири мають можливість сформувати уявлення про правильний напрямок і розмах рухів, співвідношення окремих частин тіла одна до другої.
Засоби навчання
Крім названих методів вирішення педагогічних завдань, практика і наука надбала різноманітні засобинавчання. До них, насамперед, належать технічні.
Технічні засоби навчання термінової інформації - це прилади і конструкції, які безпосередньо під час виконання вправ сигналізують про їх якість (правильне або неправильне виконання рухів). Сьогодні створені багаточисельні варіанти таких пристроїв. Вони поділяються на слухові, зорові, тактильні.
Високий ефект у навчанні вправ дають тренажери, які скеровують рухи учнів у потрібному напрямку і надають їм необхідну траєкторію.
Ряд дослідників і практиків стверджують, що ефективним засобом вирішення педагогічних завдань е музика, її основне призначення - поліпшити емоційний стан учнів під час занять і змагань, створити уявлення про темп і ритм рухів, сприяти прискоренню відновлюючих процесів.
За характером впливу на організм учнів функціональну музику умовно поділяють на мобілізуючу, структурно-сюжетну, фонову і заспокійливу.
Мобілізуюча - знімає гальмування після одноманітної і напруженої розумової діяльності, підвищує емоційний і м'язовий тонус, готує організм до фізичної діяльності. Як мобілізуючу, рекомендується використовувати бадьору, маршову музику.
Структурно-сюжетна - є своєрідною програмою, яка підказує ритм і характер фізичних вправ.
Фоновим називають такий музичний супровід, який не пов'язаний зі структурою вправ за своїм ритмом і звучанням, але сприяє м'язовій діяльності, організовуючи і дисциплінуючи учнів, підвищуючи їх працездатність.
Заспокійлива музика сприяє швидкому відновленню, переключенню на виконання вправ іншого характеру й інтенсивності.
Музичний супровід сприяє успішному навчанню дітей аналізувати і контролювати особисті дії, вносить різноманітність у заняття, підвищуючи інтерес до занять фізичними вправами
Загальні вимоги до підбору і використання методів
Виміром життєдіяльності будь-якої системи, особливо системи фізичного виховання, є різноманітність, яка відповідає неповторним місцевим умовам праці. Тому вагомих успіхів у фізичному вихованні школярів досягають при використанні всього арсеналу методів і прийомів. Універсалізація будь-якого методу недопустима, бо немає методів однаково придатних для всіх учнів і умов навчання. Отже, педагог повинен досконало володіти всіма методами фізичного виховання і багатим арсеналом методичних прийомів, щоб для кожного конкретного випадку навчально-виховного процесу вибрати ті, які забезпечують найвищу ефективність фізичного виховання учнів. Чим повинен керуватись при цьому вчитель?
До підбору методів і методичних прийомів висувається низка вимог, а саме
1) підібрані методи повинні забезпечити найвищий оздоровчий і виховни ефект фізичного виховання;
2) обраний метод, чи прийом повинен відповідати завданням, які належит: вирішити;
3) використаний метод має забезпечити найкоротший шлях до засвоєння запланованих знань, умінь і навичок та удосконалення фізичних якостей;
4) застосований метод чи прийом повинен відповідати індивідуальним особливостям учнів, рівню їх розвитку, підготовленості і вікові;
5) при підборі методів треба враховувати специфіку навчального матеріалу, його складність;
6) вибір методу і його прийомів залежить від етапу навчання;
7) обрані для використання методи і методичні прийоми повинні відповідати індивідуальним властивостям і можливостям вчителя;
8) методи, які використовує вчитель, повинні забезпечити розвиток особистості учня;
9) вибір методу обумовлений умовами проведення занять, матеріальним забезпеченням;
10) на думку Д.Локка, методи повинні бути орієнтовані на природні інтереси і позитивні емоції дітей, вони повинні зробити процес навчання привабливим.
Література
1. Васильков Г.А. Соревновательному методу - зеленьїй свет // Физическая культура в школе. - 1994. - № 5. - С.43.
2. Коньков В.В. Личность подростка й физическая культура // Физическая культура в школе. -1990. - № 6. - С.35.
3. Собиров Ш., Саидов М. Соревновательньш метод в начальних классах // Физическая культура в школе. -1985. - № 1. - С.11.
4. Сарапулова Є.А. Фізкультхвилинка - це серйозно // Фізичне виховання в школі. - 1997. - №4. - С. 20-22.
5. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян Й.А. Обучение в спорте. - М.: "ФиС", 1993. - С. 181.
6. Щуркова А.Е. Когда урок воспитьівает // Физическая культура в школе. - 1978. - № 8. - С.15.

 
 

Цікаве

Загрузка...