WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методи фізичного виховання. Методи вдосконалення фізичних якостей - Реферат

Методи фізичного виховання. Методи вдосконалення фізичних якостей - Реферат

якостей.
Характерною ознакою методів комбінованої вправи є поєднання в одному тренувальному завданні безперервної і інтервальної роботи та різних режимів навантаження. Поєднання в одному тренувальному завданні особливостей різних методів дозволяє в окремихвипадках забезпечити повнішу відповідність його структури і змісту педагогічному завданню і, таким чином, раціональніше керувати розвитком рухових якостей. Це також дозволяє уникати притаманної іншим методам монотонності і значно підвищувати емоційне тло занять.
Можливості поєднання в одному тренувальному завданні окремих методів практично безмежні. Наводимо окремі приклади.
Метод безперервно-інтервальної стандартизованої вправи. Біг 800 м + відпочинок 3 хв в бігу підтюпцем + біг 3x300 м, відпочинок між пробіжками - 1 хв в бігу підтюпцем. Швидкість бігу в робочих фазах - середньозагальна на дистанції 1500 м.
Метод інтервальної рівномірно-прогресуючої вправи. Біг 6х 100 м через 1 хв активного відпочинку. Перші 4 відрізки - зі швидкістю, що становить 90% від максимальної; 5-й - зі швидкістю 95 % від максимальної; 6-й з максимально можливою швидкістю.
Специфічною організаційно-методичною формою методу комбінованої вправи є метод колового тренування.
Характерною рисою методу колового тренування є почергове дозоване виконання комплексу із 6-10 вправ (станцій), тренувальний вплив яких спрямований на розвиток конкретної рухової якості чи певних функціональних систем організму. Тренувальне завдання складається Із 2-4-разового повторення певного комплексу за точно визначений час. При цьому в залежності від завдання 2-4 рази виконується одна і та ж вправа, а потім у тому ж режимі 2-га, 3-тя і т. д., або на кожній станції робиться по одному підході, і в такому варіанті весь комплекс (всі станції) повторюється кілька разів.
Засобами при коловому тренуванні є прості за технікою і добре засвоєні фізичні вправи. Зміст тренувального завдання може бути виражений у вигляді схеми за допомогою символів
Один і той же комплекс вправ застосовується протягом 4-6 тижнів. Упродовж цього часу необхідно дотримуватись принципу прогресуючого навантаження.
Рівень тренувальних навантажень визначається індивідуально для кожного учня. Це робиться на підставі результатів випробування за так званим, повторним максимумом (ПМ) у кожній вправі комплексу.
Кожний учень у межах жорсткого регламенту робочих фаз і відпочинку виконує по колу всі вправи комплексу з установкою досягти якомога вищого результату в кожній з них. Показники виконаної роботи і ЧСС (за 10 с) відразу ж після роботи та в кінці інтервалів відпочинку записуються в Індивідуальну картку. Цей результат (ПМ) і буде вихідним для подальшого планування Індивідуальних тренувальних завдань. Автори цього методу Р.Морган і Г.Адамсон вважали оптимальною індивідуальною початковою нормою тренувального максимуму (ПМ:2) у кожній вправі комплексу при трьохразовому проходженні кола.
Зазвичай, в методиці колового тренування застосовують робочі фази до ЗО с, інтервали відпочинку між станціями 30-90 с (які займають час переходу від станції до станції), а між колами - 2-3 хв. За цей час підраховують пульс, ведуть записи у щоденнику тощо.
На підставі даних тестування на ПМ складають індивідуальний план занять (табл. 3) на 4-6 тижнів.
Таблиця 3. План тренування за методом колової вправи на період від ____ до ____
(прізвище, Ініціали) (вік) (зріст) (маса тіла)
Тижні Заняття Дозування Тривалість І місце завдання в занятті
1 1 1-й ПМ від 20 до 30 хв
2 ПМ:ЗХ2 20 30
3 ПМ:ЗХЗ 20 35
2 1 (ПМ+3) :ЗХЗ 20 35
2 ПМ:2Х2 20 30
3 ПМ:2ХЗ 20 35
3 1 ПМІ2ХЗ 20 35
2 (ПМ+2) :2Х2 20 30
3 (ПМ+2) :2ХЗ 20 35
4 1 (ПМ+2) :2ХЗ 20 35
2 (ПМ+2) :2Х1 20 30
3 2-й ПМ 20 35
Якщо вправи виконуються з зовнішнім обтяженням (гантелі тощо), то можна збільшувати або число повторень, або величину обтяження, або зменшувати час на виконання тієї ж кількості повторень. Вирішальне значення при виборі способу підвищення навантаження має те, який тренувальний ефект ми плануємо отримати. Наприклад, при розвитку максимальної сили недоцільно повторювати вправу більш як 10-12 разів, а при розвитку силової витривалості більший ефект дають саме вправи з кількістю повторень понад 10-12 разів.
Крім означеного, при застосуванні методу колового тренування слід керуватись такими положеннями:
o МП визначають у змаганнях через проміжки часу, достатні для зростання якостей;
o метод має багаточисельні варіанти в підборі засобів залежно від завдань, і це дозволяє використовувати його для дітей різного віку і підготовленості;
o перед коловим тренуванням проводьте загальну, а при потребі й індивідуальну спеціальну розминку;
o на станціях розмістіть навчальні карточки, рисунки, схеми;
o перш, ніж запропонувати програму колового тренування класові, апробуйте її особисто з кращими учнями;
o розміщайте на станціях не більше 3^ учнів;
o при систематичному використанні методу та при роботі за цим методом самостійно рекомендуйте учням здійснювати самоконтроль і вести щоденник. Цим ви підтримаєте інтерес учнів до власного розвитку;
o до достоїнств методу належить і можливість чітко управляти великою групою учнів та організувати самостійні заняття;
o застосування методу колового тренування вимагає великої підготовчої роботи по обладнанню станцій різноманітними тренажерами, діагностично-корегуючими комплексами, спеціальним обладнанням. Тренування на них дає змогу індивідуально добирати обсяг і характер тренувальної дії, оптимізувати контроль за якістю виконання завдань, оперативно вносити корективи в програму тренувальних занять;
o розміщують станції і добирають вправи таким чином, щоб учень послідовно виконував різні за характером і переважною спрямованістю вправи, які б в комплексі забезпечували різнобічний вплив на організм учнів;
o індивідуальний підхід забезпечується шляхом зміни величини опору на тренажерах, величини обтяжень, кількості повторень, темпу роботи тощо.
Література
1. Васильков Г.А. Соревновательному методу - зеленьїй свет // Физическая культура в школе. - 1994. - № 5. - С.43.
2. Коньков В.В. Личность подростка й физическая культура // Физическая культура в школе. -1990. - № 6. - С.35.
3. Собиров Ш., Саидов М. Соревновательньш метод в начальних классах // Физическая культура в школе. -1985. - № 1. - С.11.
4. Сарапулова Є.А. Фізкультхвилинка - це серйозно // Фізичне виховання в школі. - 1997. - №4. - С. 20-22.
5. Тер-Ованесян А.А., Тер-Ованесян Й.А. Обучение в спорте. - М.: "ФиС", 1993. - С. 181.
6. Щуркова А.Е. Когда урок воспитьівает // Физическая культура в школе. - 1978. - № 8. - С.15.

 
 

Цікаве

Загрузка...