WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами - Реферат

Підготовка учнів до самостійних занять фізичними вправами - Реферат

яких активізує його пізнавальну активність.
У практиці широко використовують різноманітні прийоми формування знань. Це бесіди, коментування, супроводжуюче пояснення, опис, вказівки, розбори, обговорення тощо. Перед бесідами, як звичайно, вивчають рухові дії. Виправлення помилок супроводжується вказівками, і це сприяє нагромадженню необхідної інформації в пам'яті дітей.
Правила самоконтролю вивчають на декількох уроках оптимальними за обсягом дозами (залучайте також знання учня з відповідних розділів шкільного курсу біології). Теоретичну інформацію, де це можливо, бажано супроводжувати відповідними практичними прийомами. Тут же учні повинні повторити запропоновані для засвоєння прийоми самоконтролю. Можна в подібній ситуації провести ніби експеримент щодо вивчення власного стану після певного навантаження.
Підсумковий контроль якості засвоєння знань доцільно здійснити в ході іспитів і заліків, на яких можуть бути, зокрема, питання: "Гігієна спортивного одягу", "Як зробити штучне дихання?", "Як тримати власну вагу в нормі?", "Основні правила самомасажу", "Правила складання комплексу вправ для ранкової зарядки", "Основні умови високого стрибка", "Від чого залежить дальність стрибка з розбігу?" тощо.
Набуттю знань сприяють міжпредметні зв'язки, їхня цінність полягає ще й у тому, що вони є хорошою основою для об'єднання дій усіх шкільних
педагогів на користь масової фізичної культури. Тут ідеться не тільки про позакласну роботу, а й про уроки з усіх предметів. Так, у деяких школах Львова стало доброю традицією регулярне проведення на уроках малювання й у години дозвілля конкурсів дитячого малюнка на теми: "Я займаюсь фізичною культурою", "Мій улюблений вид спорту", "Спорт і мир" та ін.. Із великою цікавістю діти ознайомлюються з експонатами виставок "Фізична культура і спорт в образотворчому мистецтві".
На уроках співів корисно розучити бадьорі спортивні пісні та марші, наповнені романтикою подорожей і спілкування з природою туристичні пісні, їхній психологічний вплив у плані активізації підлітків вищий, ніж у традиційних лекціях і закликах.
Для вчителів фізики і математики спорт, рухи - справжній скарб: закони кінематики і балістики, геометрія мас тіла і його ланок, взаємодія зовнішніх і внутрішніх сил, просторові, часові та ритмічні характеристики рухів, на яких можна побудувати захоплюючі дослідження і розрахунки. Діти та й самі вчителі зовсім у новому світлі відкриють для себе руховий апарат людини, закони управління рухами та багато іншого, шляхи технічного вдосконалення і встановлення спортивних рекордів.
Де, як не на уроках хімії, можна розкрити таємниці біохімічних процесів під час активної рухової діяльності чи в період відновлення. Зміст шкільних програм з природознавства, біології, анатомії та фізіології людини зобов'язує "наводити мости" з фізичною культурою, агітувати за її впровадження у повсякденне життя школярів.
Проблемам фізичного виховання знайдеться належне місце і на уроках історії та географії. У сфері фізичної культури формуються різнобічні здіб-ності людей, що створюють передумови для універсальної діяльності в системі матеріального і духовного виробництва. У свою чергу, ступінь універсальності, з якою людина опановує природу, і є показником її культури. У цьому плані можуть і повинні бути висвітлені такі соціальні й економічні проблеми, як розумний спосіб життя й активна життєва позиція, побут і організація вільного часу, активний руховий режим і умови сучасного життя, історія і проблеми олімпійського руху.
Суттєвий внесок у пропаганду фізичної культури і спорту можуть зробити вчителі мови та літератури. Йдеться не тільки про епізодичні твори спортивної тематики. Поезія, проза, публіцистика, мемуарна література можуть впливати на емоції учнів і спонукати їх до систематичних занять фізичною культурою.
Уроки праці, на яких учні конструюють, виготовляють і ремонтують спортивний інвентар, не тільки "агітують", а й створюють відповідні умови для занять.
Отже, методика формування знань ґрунтується на загальнопедагогічних положеннях та визначається специфікою предмета. У процесі фізичного виховання, повідомляючи теоретичну інформацію, треба керуватися такими вимогами:
o теоретичний матеріал повинен бути органічно пов'язаний зі змістом практичної діяльності, що зробить знання особливо значущими для учнів. Досвідчені вчителі повідомляють теоретичну інформацію в процесі виправлення типових та індивідуальних помилок, а вивчення гігієнічних правил супроводжують конкретними вимогами у процесі засвоєння вправ тощо;
o окремі теоретичні дані можуть подаватись у вигляді 2-3-хвилинних повідомлень на початку уроку під час доведення до учнів його завдань;
o повідомлення інформації методичного характеру можна супро-воджувати записуванням, або (що значно краще) роздатковими матеріалами;
o методика повідомлення знань повинна передбачати реалізацію між-предметних зв'язків, що дозволить краще зрозуміти причинно-на-слідкову залежність між окремими компонентами техніки рухової дії та вплив фізичних вправ на організм;
o використовувати методичні прийоми, що активізують пізнавальну діяльність учнів (самостійні роботи, самоконтроль, взаємоаналіз дій однокласників тощо). Це підвищить зацікавленість учнів у набутті знань та їх застосуванні у практичній діяльності;
o перевірка, уточнення та поповнення знань може відбуватись у ході будь-якої частини уроку. При цьому пам'ятаймо, що знання цінні лише тоді, коли слугують активізації й оптимізації рухової діяльності учнів. Отже, знання учнів самі собою не є метою, а лише засобом досягнення мети фізичного виховання школярів;
o коли перевіряти знання учнів, вирішує сам учитель. Критеріями оцінки знань є їхня глибина і, головне, використання у процесі самовдосконалення.
Література
1. Физическая культура в школе. - 1991. - № 1 - С. 19; № 5. - С. 20.
2. Астахов А.Й. Ждет нас большая работа // Физическая культура в школе. - 1989.-№3.
3. Физическая культура в школе. - 1987. - № 2.
4. Физическая культура в школе. - 1991. - № 6.
5. Валин В. Самостоятельность как свойство личности // Физическая культура в школе. - 1992. - № 2, 3, 4. - С. 10.
6. Мякушева Т.М. Развивая Самостоятельность // Физическая культура в школе.- 1991.-№6. -С. 19.
7. Рославлев В. По ступеням опьіта й мастерства // Физическая культура в школе. - 1995. - № 5. - С. 22.
8. Трещалин В.Ф. Формируя навьїки самостоятельности // Физическая культура в школе. - 1993. - № 3. - С. 20; 1994. - № 1. - С. 28;
1994. - № 5. - С. 44; 1994. - № 6. - С. 25; 1995. - № 3. - С. 34;
1995.-№6. -С. ЗО.
9. Чирков С.И. Вьіход - самостоятельньїе занятия // Физическая культура в школе. - 1991. -№7. -С. 12.
10. Шаулин В.Н. Подготовка младших школьников к самостоятельной де-ятельности //Физическая культура в школе. - 1991. - № 4,5. - С. 16.
11. Шаулин В.Н. Обучение двигательньїм действиям с позиций гуманиза-ции // Физическая культура в школе. - 1994. - № 3. - С. 8.

 
 

Цікаве

Загрузка...