WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Учитель фізичної культури — організатор розумного способу життя. Учитель фізичної культури як дослідник - Реферат

Учитель фізичної культури — організатор розумного способу життя. Учитель фізичної культури як дослідник - Реферат

дослідження > проведеннязанять > кінцеве дослідження, може змінюватись залежно від кількості проміжних досліджень та його завдань. Якщо, наприклад, ми хочемо простежити динаміку змін, то тривалість дослідження може бути більшою від того, в якому лише хочуть зафіксувати наявність зрушень.
Відповідно до мети розрізняють два види педагогічного експерименту:
o перетворюючий (формуючий), коли втручаються в педагогічний процес, чи вносять у нього нові елементи (методи, засоби, форми);
o констатуючий (контрольний), коли ставлять за мету перевірити стан
навчально-виховного процесу, його природний хід. Відповідно до умов проведення розрізняють такі види педагогічного експерименту:
o природний, якщо, наприклад, треба перевірити ефективність нової навчальної програми на великій сукупності. Під час його проведення може бути два способи комплектування експериментальних груп (класів): або всі учні беруть участь (дослідні уроки), або вибірково (експериментальні заняття). При цьому дослідні уроки можуть бути відкритими, якщо учням пояснюють умови експерименту, або закритими, якщо учнів не інформують про дослідження;
o модельний експеримент, якщо значно змінюються умови фізичного виховання з метою його ізоляції від побічних (і особливо несприятливих) факторів;
o лабораторний експеримент, у якому строго стандартизуються умови навчання і тренування. і за спрямуванням педагогічний експеримент може бути:
o абсолютним, якщо вивчається стан лише до і після експерименту;
o порівняльним, якщо вивчається динаміка змін у знаннях, уміннях, фізичному розвиткові та підготовленості учнів, їх здоров'ї. При цьому він може бути послідовним, коли не формуються контрольні групи, а досліджується один контингент учнів до і після експерименту, та паралельним, коли формуються контрольні групи.
8.2. Педагогічне спостереження та способи його ведення
Педагогічне спостереження - це планомірний аналіз і оцінка індивіду-альної організації навчально-виховного процесу без втручання дослідника в його хід. Педагогічні спостереження використовують у комплексі з іншими методами дослідження для:
o одержання інформації про реальний стан практики фізичного ви-ховання, його процесу "в чистому вигляді1';
o збору первинної інформації для визначення напряму дослідження, формування його гіпотези та методики;
o педагогічної оцінки фактів, одержаних іншими методами (хрономе-трування, анкетування, тестування, тощо);
o підготовки рекомендацій Із певних питань методики фізичного ви-ховання.
Педагогічні спостереження є одним з найскладніших методів дослідження, оскільки у процесі їх проведення створюється реальна можливість для висновків, що не відповідають дійсності (суб'єктивізм, прагнення одержати позитивний результат) Водночас дослідник повинен глибоко розуміти педагогічний процес, мати педагогічне мислення та інтуїцію. Щоби не припуститися помилкових висновків, необхідно:
o багаторазово здійснювати спостереження, залучаючи інших осіб;
o збирати інформацію про предмет спостереження різними способами;
o використовувати для спостереження технічні засоби збору і фіксації Інформації;
o зіставляти результати спостереження з даними, одержаними шляхом лікарського контролю і самоконтролю [2];
o враховувати реакцію учнів І педагога на сам факт спостереження. Предметом педагогічних спостережень можуть бути:
o завдання, засоби, методи навчання І виховання, їх місце в структурі навчально-виховного процесу, відповідність завдань можливостям і бажанням учнів та ефективність їх вирішення;
o діяльність учнів і вчителя, їх поведінка, взаємостосунки, націленість на вирішення завдань занять;
o характер і величина фізичних навантажень, їх відповідність завдан-ням занять, підготовленості учнів;
o володіння учнями технікою виконання вправ, передбачених навчаль-ною програмою;
o елементи техніки та тактичні дії команд, їх ефективність;
o величини просторових переміщень учнів та приладів (амплітуда, дальність польоту тіла або приладу, швидкість бігу, довжина розбігу). У педагогічних дослідженнях використовують різні види спостережень. За обсягом вони можуть бути:
o проблемними, які охоплюють багато взаємозв'язаних явищ та велику кількість досліджуваних;
o тематичними, які мають вузькі рамки об'єкта спостереження, і є найпоширенішими. При цьому недопустима ізоляція об'єкта спостереження від навчально-виховного процесу. За програмою розрізняють:
o розвідувальними спостереження, які не мають чіткої програми (вона модифікується в ході спостережень І проводиться для розробки гіпотези та методики дослідження);
o основними, які жорстко регламентуються чіткими оцінками типу: "так" І "ні". Це дає можливість проводити їх опосередковано за допомогою помічників. За стилем спостереження можуть здійснюватись:
o "Із середини", коли дослідник є учасником педагогічного процесу (туристичного походу, спортивного тренування, фізкультурне-оздоровчого заходу тощо);
o "з боку", коли дослідник є лише свідком подій, що дає Йому можли-вість поверхово сприймати процес. За інформованістю учнів спостереження бувають:
o відкритими, якщо учні та вчитель знають про спостереження та
їхню мету;
o "прихованими", якщо проводяться "інкогніто". У процесі їх здійс-нення треба докласти багато зусиль для подолання організаційних та етичних проблем. За часом проведення спостереження поділяють на:
o безперервними, якщо вони здійснюються від початку до кінця явища;
o частковими, якщо досліджується лише початок І кінець явища (на-приклад, вивчається ставлення учнів до процесу фізичного виховання під впливом певних факторів)
Зрозуміймо, що кожне спостереження характеризується декількома ознаками, які, залежно від завдань його проведення, визначає дослідник.
8.3. Контрольні випробування
Контрольні випробування проводяться для:
o визначення рівня розвитку фізичних якостей та фізичного розвитку І функціонального стану організму учнів;
o оцінки ступеня технічної І тактичної підготовки учнів, " порівняння підготовленості окремих учнів І їх груп;
o відбору для занять у ДЮСШ й участі в змаганнях;
o контролю якості тренування окремих учнів і їх груп;
o виявлення переваг та хиб засобів, методів і форм фізичного виховання;
o складання планів навчально-виховного процесу.
Контрольні випробування проводять за допомогою контрольних вправ (тестів), стандартизованих за змістом, формою та умовами виконання.
Певну систему використання контрольних вправ називають тестуванням. При цьому контрольні вправи можуть успішно використовуватись як засоби
фізичного виховання.
Обираючи і застосовуючи контрольні вправи, дотримуйтесь таких вимог:
o вправи повинні бути прості за технікою виконання і доступні учням;
o обрані вправи повинні мати об'єктивні показники виміру,
o контрольні вправи виконуються завжди в однакових умовах,
o тестування

 
 

Цікаве

Загрузка...