WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів. Контроль навчального процесу - Реферат

Планування і контроль роботи з фізичного виховання школярів. Контроль навчального процесу - Реферат

дають змогу одержати необхідну інформацію з мінімальною витратою часу. Суттєво також, щоб операції, котрі виконуються в його ході, не вимагали б від учнів значних додаткових зусиль, не відволікали б їх від розв'язання основних завдань, на які спрямоване заняття, не утворювати б перерви у них, а органічно вписувались би в його структуру.
Основними способами оперативно-поточного контролю є: 1) пряме, Інструментальне забезпечене спостереження, самоспостереження, опитуван-ня, самоаналіз; 2) одержання інформації шляхом використання контрольних рухових завдань з визначенням поточних результатів їх використання у порівняно стандартних умовах. При цьому завдання пов'язуються з виконанням основних і підготовчих вправ, що передбачені змістом занять і реалізуються згідно з логікою цілісної побудови заняття. Так, в Інтересах оперативно-поточного контролю стандартизують певну частину "розминки" і виконують слідом за нею короткочасні вправи з установою на результат, що дає підставу судити про рівень оперативної готовності до виявлення швидкісно-силових якостей (наприклад, темпові стрибки з дотиком рукою відповідної розмітки, стартові рухи, короткі прискорення з виміром часу реакції і швидкості пересування.
В інтервалах між заняттями оперативно-поточний контроль практично звужується до меж індивідуального самоконтролю. Вчитель спрямовує його і бере участь в аналізі одержаних шляхом самоконтролю даних.
Узагальнений облік і аналіз матеріалів оперативно-поточного контролю пов'язані з великим обсягом рукописної роботи. Ступіньдетальності записів у різних умовах не однаковий. Але в усіх випадках бажано, щоби вони хоча б стисло містили:
o висновок щодо реалізації завдань (виконано, невиконане), оцінки результативності дій;
o перелік основних компонентів занять (помітки конспектів про ви-конання вправ), дані про фактично витрачений час, параметри навантаження, функціональні зрушення (за даними ЧСС);
o висновок про хиби методики побудови занять та їхні наслідки;
o висновок про достатність інтервалів відпочинку між заняттями та ефективність застосованих засобів оптимізації відновних процесів.
Із нагромадженням даних оперативно-поточного контролю створюються передумови для виявлення тенденцій у системі занять. У цьому полягає нерозривний зв'язок оперативно-поточного і циклового контролю.
Призначення циклового етапного контролю - Інтегрально оцінити систему занять, що відбулися в межах завершеного циклу (етапу), отримати інформацію, необхідну для правильної орієнтації наступних дій.
Крім операцій, характерних для контролю загалом, цикловий і етапний контролі передбачають три групи процедур.
Перша група процедур передбачає узагальнену обробку матеріалів оперативно-поточного контролю, взятих у сукупності за малі цикли і отриманих цим шляхом сумарних даних, які в поєднанні віддзеркалюють загальні риси і параметри процесу, що контролюється в його середніх циклах, етапах і великих циклах.
Елементарними операціями обробки є :
o підрахунок суми часу, витраченого на заняття протягом циклу або етапу загалом І за основними розділами їх змісту (на вивчення нового, виховання різних здібностей тощо), порівняння одержаних величин з аналогічними в попередньому циклі, етапі;
o підрахунок занять, пов'язаних з основними фізичними навантажен-нями, І визначення їх співвідношення Із загальним числом занять і числом днів, вільних від них у циклі (етапі);
o підрахунок сумарних величин фізичного навантаження за окремими нормативами і визначення частки різних за рівнем і спрямованістю навантажень у загальному обсязі навантаження;
* визначення середніх величин, що відбивають зміни фізичного стану учнів протягом циклу або етапу (за даними оперативно-поточ-ного контролю)
Друга група процедур - тестування в кінці циклу, а також в окремих його фазах для визначення кумулятивного ефекту занять, одержання Інфор-мації про зрушення, що відбулись у цей час у стані учнів, рівні їхньої тренованості І підготовки Наприкінці серп уроків доцільно відводити одне заняття спеціально для комплексного тестування, забезпечивши "підведення" до результату виділенням відповідно побудованого мікроциклу
Третя група процедур - порівняльний аналіз динаміки показників, виявлених процедурами І І П типу, осмислення виявлених тенденцій І спів-відношень з висновками для наступних дій
Такий аналіз найкраще робити за допомогою графіків, які відбивають, з одного боку, параметри впливів, а з Іншого - результати контрольних вправ та Інших показників змін у стані учнів
Перераховане разом складає послідовні ланки "технологи" циклового І етапного контролю, яка повинна спиратися на знання закономірностей, що визначають динаміку контрольованих показників Без таких знань аналіз неможливий
Література
1 Борисенко А Ф Педагогічний контроль за фізичним вихованням шес-тирічних першокласників // Фізичне виховання в школі - 1996 - №2 - С 3-7
2 Вільчковський Е С та Ін Науковометодичш вимоги до складання про-грам з фізичної культури // Фішчне виховання в школі - 1997 - №4 -С 2-4
3 Кадетова А В Какой бьіть авторской программе // Физическая культура в школе - 1994 - № 2 - С 48
4 Медведев В Ф Основи планирования уроков физической культурьі в школе (методические рекомендации) -Харьков, 1987 -46с
5 Цвек С Ф Плануванню - системність І наступність // Фізичне вихо вання в школі - 1996 -№ 1 -С 5-17

 
 

Цікаве

Загрузка...