WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна (пошукова робота) - Реферат

Теорія фізичного виховання як наукова і навчальна дисципліна (пошукова робота) - Реферат

людини, удосконалювати й фізичні І духовні здібності, розширювати арсенал життєво важливих рухових умінь, підвищувати їх надійність у складних умовах
Оздоровча і рекреаційно-культурна функції спрямовані на зміцнення здоров'я людей, забезпечення активного відпочинку, формування естетичних смаків
Виробнича функція дозволяє сприяти підвищенню продуктивності праці через згуртування виробничих колективів, встановлення сприятливого психологічного мікроклімату, впровадження норм І правил здорового способу життя
Пізнавальна функція передбачає використання спортивної діяльності як моделі для вивчення фізичних І психічних можливостей людського організму в екстремальних умовах
Видовищна функція, з одного боку, задовольняє прагнення великої кількості людей одержати емоційний заряд як учасників змагань у ролі вболівальників, з Іншого - створює прекрасні умови для просвітницької роботи з метою залучення широкої аудиторії глядачів до регулярних занять фізичними вправами
Економічна функція полягає у самозабезпеченні фінансовими засобами розвитку спорту Джерелом фінансування можуть бути спортивні лотереї, виробнича І видавнича діяльність, реклама І атрибутика, комерційні спортивні заходи тощо
Функція поліпшення взаєморозуміння між народами і державами. Тут
Доречно навести слова з "Оди спорту" П.-де Кубертена
"О спорт, ти - мир1 Ти встановлюєш хороші, добрі, дружні стосунки між народами Ти - згода Ти зближуєш людей, які прагнуть єдності"
Престижна функція полягає в тому, що успіхи в розвитку спорту та перемоги спортсменів піднімають престиж окремих людей І колективів, регіонів 1 Держави в цілому
Залежно від рівня розвитку спорту (масовий, великий спорт, олімпійський і професійний) певні функції можуть проявлятись більшою або меншою мірою.
У спортивній діяльності розрізняють: базову частину, що репрезентована діяльністю атлетів, та управлінсько-організаційні, науково-методичні, медичні, матеріально-технічні і кадрові служби, що забезпечують їх ефективне функціонування.
Сьогодні у світі функціонує багато видів спорту, які не піддаються точному обліку. Головними з них є олімпійські, об'єднані в Міжнародні спортивні федерації, яких налічується близько сімдесяти. Національна спортивна класифікація України об'єднує біля п'ятдесяти олімпійських видів спорту і більше ста Інших видів спорту.
Сучасний етап розвитку характеризується тенденцією до появи нових видів спорту. Вони є наслідком технічного прогресу (наприклад, водно-лижний спорт, фристайл тощо).
Велику кількість видів спорту вимагає їх класифікації. За національною спортивною класифікацією України всі види спорту поділяються на олімпійські, неолімпійські, нетрадиційні, види спорту для осіб з вадами слуху, мови й опорно-рухового апарата, олімпійські види спорту для спортсменів-інвалідів з порушенням зору, військово-технічні та військово-прикладні види спорту, професійно-прикладні види спорту.
В основі класифікації може лежати будь-яка з ознак видів спорту. Важливою є класифікація залежно від того, за рахунок чого досягають результату в тому чи іншому виді спорту. За цією ознакою розрізняють:
1) види спорту, досягнення в яких залежить переважно від рухових можливостей учасників змагань;
2) види, в яких результат залежить переважно від уміння користуватися спеціальними технічними засобами;
3) види, в яких результат залежить переважно від уміння користуватися спеціальною зброєю;
4) види, в яких співставляють результати модельно-конструкторської діяльності;
5) види, в яких досягають результату за рахунок абстрактно-логічного мислення.
4. Заключення
Викладене вище дає загальну уяву про предмет професійної діяльності майбутнього вчителя - про фізичне виховання. Діяльність з фізичного виховання в суспільстві забезпечує наступність у розвитку фізичної культури, виступаючи своєрідним каналом передачі досягнень у цій сфері від покоління до покоління. Будучи невід'ємною частиною загального виховання, фізичне - відіграє суттєву роль у реалізації і загальнопедагогічних, і специфічних освітньо-виховних завдань, продиктованих потребами суспільства у цілеспрямованому впливі на розвиток людини.
Специфічний зміст у фізичному вихованні мають фізична освіта і вдосконалення фізичних якостей. Прикладним результатом фізичного виховання, якщо розглядати його стосовно практичної діяльності людей, є фізична підготовленість, втілена в підвищенні працездатності, рухових уміннях і навичках. У цьому зв'язку фізичне виховання можна розглядати як процес фізичної підготовки людини до повноцінної життєдіяльності.
До числа основних складових фізичної культури належить спорт, який є арсеналом ефективних засобів і методів фізичного виховання. Разом з тим, фізичне виховання не зводиться до спорту, так само, як і спорт не зводиться до фізичного виховання. Таким чином, поняття фізична культура, фізичне виховання і спорт характеризуються єдністю, але не є тотожними.
Соціальна практика фізичного виховання будується в рамках певної системи - системи фізичного виховання, яка, в свою чергу, є складовою частиною загальної системи виховання.
Контрольні питання
1 o Що є предметом вивчення теорії фізичного виховання?
2. Назвіть науки які вивчають процес фізичного виховання.
З- Як теорія фізичного виховання взаємодіє з іншими науками, що
вивчають цей процес? 4. Що вивчає теорія фізичного виховання, як навчальна дисципліна?
Назвіть джерела виникнення і розвитку теорії фізичного виховання. "o Дайте характеристику фізичної культури.
Дайте характеристику фізичного розвитку.
Дайте характеристику фізичного виховання.
Дайте характеристику спорту. "o В якому взаємозв'язкузнаходяться основні поняття теорії фізичного
виховання.
Література
1. Закон України "Про фізичну культуру і спорт".
2. Должиков И.И. Учитель работает по своей системе // Физическая культура в школе. - М, 1993. - № 5. - С.10.
3. Козлова К.П., Скібенко Н.В., Лезнік Н.В. Формування професійних умінь у майбутніх вчителів фізичної культури // Конференція: підготовка спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І.Завацький та ін. - Луцьк, 1994. - С. 99-100.
4. Куц О.С., Леонова В.А., Галайдюк М.А. Модель спеціалістів по спеціальності 7010201 і професійно-педагогічна діяльність // Конференція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні. Матераіли П-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції. - Київ-Луцьк, 1996. - С. 68-72.
5. Лесгафт П.Ф. Собрание педагогических сочинений. - М.: ФиС, 1951. - Т. 1.- С. 295.
6. Матвеев Л.П. Тоерия й методика физической культури. - М.: ФиС, 1991.
7. Сінгаєвський С.М., Сінгаєвська О.С. Оптимізація системи підготовки вчителя фізичної культури у педагогічному вузі // Конференція підготовки спеціалістів фізичної культури та спорту в Україні // Упорядники: В.І.Завацький та ін. - Луцьк, 1994. - С. 241-243.
8. Сатиров Г.Н. О связи, коротую не расторгнуть //Физическая культура в школе. - М., 1994. - № 5. - С.16.
9. Теория й методики физического воспитания / Под. ред. Ашмарина Б.А. - М., 1990.

 
 

Цікаве

Загрузка...