WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників - Реферат

Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників - Реферат

ігрових видів спорту "Спартак".
3. Б дослідженні приймали участь 20 юнаків та дівчат, спортивна і кваліфікація яких складала : 2-го розряду КМС. Див. таблицю 1.
4. Експеримент був побудований таким чином :
Досліджуваному пропонувалося дати відповіді в запитальнику про власну структуру вольових якостей І необхідну для обраного виду: спорту, яка визначалася за допомогою опитування, де вони по школі повинні були вказати гадану ступінь розвитку в них вольових якостей.
Таблиця 1.
Групи Юні спортсмени і їх кваліфікація Кількість
1 Дівчата 2 розряд 5
1 Дівчата ШС 2
2 Юнаки 2 розряд 10
2 Юнаки ШС 3
20
РОЗДІЛ 3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇX ОБГОВОРЕННЯ.
В нашій роботі для визначення самооцінки розвитку вольових якостей у спортсменів в тенісі використовувалась шкала по 50 балів по якій вони повинні були вказати згадану ступінь розвитку в них вольових якостей.
Дані отримані в результаті анкетування свідчать про підвищену самооцінку розвитку вольових якостей досліджуваних тенісистів наведені в додатку 2.
Для спортсменів з такою самооцінкою характерна орієнтація на отримання позитивних оцінок власних дій, затвердження особистого і престижу. Вони відрізняються самовпевненістю, інколи переоцінюють власні природні, фізичні задатки, не проявляють необхідності цілеспрямованості її наполегливості в тренувальній роботі.
При безпосередній підготовці до змагань вони не достатньо організовані, часто порушують узгоджений з тренером план розминки, рано починають розвитку, виконують багато надмірно швидко, зовнішньо ефективних рухів.
При високому розпалі спортивної боротьби не рідко не витримують суперництва, допускають суттєві помилки, помітно знижують змагальну активність.
У випадку успішного виступу, як правило переоцінюють свій етапний успіх, схильні пропускати тренувальні заняття, недбало відносяться до виконання плану, тренувальних навантажень, тощо.
З позиції формування у спортсменів прагнення або досягнення високих спортивних результатів в своєму виді спорту може бути виправі на помірно завищена самооцінка. Подібна форма самосвідомості допомагає подолати труднощі реальної спортивної діяльності. А знижена самооцінка своїх можливостей зможе породити невпевненість, скованість перешкоджати формуванню вольової готовності.
Найбільш сприятливу основу для розвитку адекватної самооцінки вольових якостей вдає вірна самооцінка своїх можливостей в спорті.
Велике значення в спортивному успіху має почуття впевненості спортсмена в своїх силах. Вона виникає як обґрунтоване почуття, коли під час тренування спортсмен переконується в своїх можливостях. Важливою умовою закріплення почуття певності е оволодіння запасом навиків і прийомів подолання труднощів у процесі подолань та змагань По мірі оволодіння технікою і тактикою з ростом показників фізичного розвитку тренованості і накопичення досвіду, формується і закріпляться певність спортсмена в своїх силах у своєму досвіді.
Для визначення фактичного рівня розвитку вольових якостей використовується стандартний запитаних зі 100 питань, по 20 на кожну групу якостей, який дозволяє діагностувати структуру вольових якостей спортсмена: цілеспрямованості, наполегливості і завзятості, сміливості і рішучості, ініціативності і самостійності, самоволодіння і витримки за параметрами вираженості та генералізованості.
По результатах анкетування та опитування будувалися вольові профілі.
1-й - це теоретичний, який представляє собою самооцінку вольових якостей досліджувальних (на протоколі позначений червоним кольором).
2-й - це вираження вольових якостей, яка являє собою наявність та стійкість прояву основних ознак двовольових якостей (на протоколі позначений синім кольором).
3-й - це генералізованість вольових якостей, тобто широта їх проявів в різних життєвих ситуаціях та способів діяльності (на протоколі позначені зеленим кольором).
Всі досліджувальні були поділені на дві групи: за кваліфікацією (2-й розряд і КМС).
Самоволодіння і генералізованості проводилось з врахуванням таких нормативних показників:
0-19 балів - низький рівень
20 - 30 балів - середній рівень
ЗІ - 40 балів - високий рівень
За параметрами вираженості у спортсменів 2-го розряду був зафіксований середній рівень розвитку кожної вольової якості . У спортсменів ЖС витримки і самоволодіння виявились низького рівня розвитку, а інші вольові якості мають середній рівень розвитку.
За параметрами генералізованості у спортсменів 2-го розряду самостійність і ініціативність виявилися високого рівня розвитку, а Інші вольові якості мають середній рівень розвитку.
У спортсменів КМС самостійність та ініціативність виявилися низького рівня розвитку, та інші вольові якості мають середній рівень розвитку.
Тенденцію висококваліфікованих спортсменів до недооцінки своїх здібностей та вольових напружень по (17) пояснюється тим, що з ростом спортивної майстерності у них підвищується рівень усвідомлення їх ведучої ролі в реалізації досягнення можливостей в спорті. При цьому вони усвідомлюють що могли б досягти більш високих результатів на змаганнях якщо б змогли проявити більш інтенсивні вольові зусилля, та пересилити себе.
РОЗДІЛ 4. ВИСНОВКИ, ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ .
Таким чином результати проведеного дослідження дозволяють зробити деякі висновки, а власне що :
1. Побудова вольового профіля гравців в теніс дозволяє індивідуалізувати їх вольову підготовку.
2. В досліджуваних тенісистів всі вольові якості мають тенденцію до гармонійного розвитку, що відображено і в теоретичному профілі, і в вираженості, і в генералівонаності.
Це свідчить про те, що теніс вимагає гармонійного розвитку спортсмена, і тому необхідно розвивати всі вольові якості ця досягнення успіху, тому що недолік в розвитку будь-якої якості не дає можливості посягли спортивного успіху.
3. У всіх досліджувальних тенісистів самооцінка виявилася завишеною.
Для спортсменів з такою самооцінкою характерна орієнтація на утримання позитивних оцінок власних дій, затвердження особистого престижу. Вони відрізняються самовпевненістю, інколи переоцінюють. Власні природні фізичні додатки, не проявляють необхідної цілеспрямованості та наполегливості на тренуванні. В них значно занижена самокритичність, здатність до самоаналізу, дисциплінованості до самооцінки.
4. У тенісистів різної спортивної кваліфікації зафіксовані різковираженість та генералізованість. Так у спортсменів ІІ-го розряду самооцінка вольових якостей більш відповідає їх виражності, що свідчить про їх орієнтацію на власні потенційні вольові якості, а у висококваліфікованих спортсменів самооцінка більш відповідає їх генералівованості, що свідчить про їх орієнтацію на актуальні вольові якості.
На підставі вищевказаних висновків по даній роботі,

 
 

Цікаве

Загрузка...