WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників - Реферат

Дослідження структури вольових якостей тенісистів-розрядників - Реферат

Інтересами відповідно за нормативами, встановленням і спортсменів певного віку, статі, певної кваліфікації, тощо.
Умисні дії спрямовані на подолання об'єктивних труднощів, можливі лише на базі, відповідній цим труднощам фізичної і технічної підготовки спортсмена: не володіючи необхідними навиками і такими фізичними якостями, як сила, спритність, швидкість, витривалість, спортсмен зовсім не буде здатним до цих цій.
Основу суб'єктивних труднощів складає особисте відношення людини до даного виду діяльності або умовам, при яких вона користується. Прикладом суб'єктивних труднощів можуть бути:
- боязливість, яку випробовує спортсмен при виконанні даної фізичної вправи (наприклад, при зіскоці із снаряду),хоча об'єктивно Бона не є можливі важкою або небезпечною;
Відсутність звички до систематичної і завзятої праці, до затраті великих зусиль;
- страх перед суперником, про силу і здібності якого у спортсмени склалася перебільшена уява, тощо.
Навмисні дії, спрямовані на подолання суб'єктивних труднощів будуть успішними, якщо вони спираються на морально-виховну підготовку спортсмена, на виховання у нього правильного відношення як до оточуючого середовища, так і до власних дій в змінних умовах середовища на здобуття йому навиків та пригнічення естетичних емоцій ,які можуть виникнути під час змагань, особливо - де вимагається відповідних результатів.
При подоланні суб'єктивних труднощів велике знамення має методика роз'яснення, переконання, вплив прикладом, проведення тренувань і змагань в різких Ігрових умовах з метою вироблення адаптації до умов змагальної боротьби, накопичення змагального досвіду і психорегуляції несприятливих емоцій станів гравців.
Больова підготовка хоч розглядається як необхідний елемент змісту, спортивного тренування, але вона не має такої відносної самостійності, якою характеризується технічна, фізична, тактична підготовка. І це тому, що прояв і розвиток волі спрямований на подолання перешкод, які виникають в зв'язку я загальними вимогами спортивної діяльності, які виражаються в необхідності побудови і дотримання суворого життєвого і тренувального режиму. Ці прояви пов'язані з оволодінням технічного виду спорту, з роботою над фізичною підготовленістю з вивченням .розумінням і використанням тактики, з засвоєнням необхідної системи теоретичних знань. А це свідчить, що вольова підготовка виступає як необхідний аспект всіх, інших видів підготовки технічної, фізичної, тактичної і теоретичної.
Значить, створюючи перешкоди, змішуючи їх характер, ступінь, труднощів, тощо, в процесі технічної, фізичної, тактичної і теоретичної підготовки лише і можливо спрямовано здійснювати волю спортсмена у всіх конкретностях її проява, тобто працювати над розвитком вольових якостей спортсмена (40).
1.2. Структура больових якостей в різних видах спорту.
Конкретні прояви волі дістали назви вольових якостей.
До складу основних вольових якостей входять: рішучість, сміливість, цілеспрямованість, наполегливість, завзятість, ініціативність, самостійність, витримка, самоволодіння.
Цілеспрямованість - прояв волі, який характеризується якістю цілей і задач, планомірністю і конкретних дій, зосередженістю рухів для досягнення поставленої мети.
Наполегливість і завзятість - прояв волі, який характеризується тривалим зосередженням енергії і активності в боротьбі за досягненні мети і подолання багатьох, в тому числі раптово виникаючих, перешкод різної ступені труднощів.
Рішучість і сміливість - прояв волі, який характеризується своєчасною і обдуманістю рішення ,питань і задач, виникаючих в діяльності, своєчастістю і обдуманістю реалізації рішень в практичних діях, відсутністю боязні прийняття відповідальність і за рішення, за його виконання, навіть в умовах ризику і небезпеки.
Ініціативність і самостійність - це прояв волі, який характеризується особистим почином, новітністю, творчістю, швидкістю, виражених в діях, спрямованих на досягнення мети, стійкістю по відношенню до навіюваних волею інших людей та їх цілям.
Витримка та самоволодіння - це прояв волі, який характеризується збереженням якості розуму, можливістю керувати думками, почуттями та діями в умовах емоційного збудження або пригнічення, інтенсивних напружень, стомлення, виникнення раптових перешкод, невдач і впливу інших несприятливих факторів.
Структура якостей динамічна і динаміка її визначається змінними умовами діяльності. Завдяки цьому тимчасово центральне місце в структурі може зайняти будь яка Інша якість ,наприклад у стаєра в конкуренційній боротьбі з рівними суперниками ,коли важливо не упустити момент рішучого старту, центральні якості-наполегливість і завзятість - поступаються на даний час своїм положенням рішучості і сміливості.
Стверджується також, що під структурною спеціалізораних вольових якостей ми розуміємо рухову їх систему, ланки якої в залежності від умов можуть по різному співвідноситься, виявлятися і пов'язуватися між собою. Тому тимчасово центральне місце в структурі може займати будь яка якість.
Специфіка різних видів спорту чинить значний вплив на вимоги до вольових якості спортсменів і особливостей їх впливу.
Як правило, представники кожного виду спорту мають власні провідні ,наближені до них і підкріплюючі вольові якості, які об'єднуються всі разом у конкретну цілеспрямованість.
На малюнках за П.Пуні, 1984 р. , наведена структура вольових В-гімнаст; Г-футболіст.
Малюнок див. додаток.
А. Пуні (15) зауважив, що при визначенні особливостей структури вольових якостей представників різних видів спорту виявилось, що у всіх випадках об'єднує, зміцнює структуру одна якість - цілеспрямованість.
Високий рівень розвитку цілеспрямованості забезпечує міцність всієї структури. Прогалини ж в розвитку цілеспрямованості, тим більше - її відсутність - розхитують, порушують єдність структури вольових якостей.
Певні якості, які вимагає той чи інший вид спорту, відрізняються специфічним характером. Так, рішучість гравця і рішучість швидкохода або стрибуна в воду, це не одне й теж. (15) .
Рішучість допомагає гравцю в теніс у складних ігрових умовах спортивної діяльності самостійно приймати відповідальні рішення.
Високорозвинуті вольові якості, мислення, пам'ять, увага, спостережливість і рухова чутливість необхідні для оволодіння всіма сторонами спортивної підготовки тенісиста (2).
1.3. Засоби формування та розвитку вольових якостей спортсменів,
Вольова підготовка здійснюється успішно, якщо процес виховання волі органічно пов'язаний з удосконаленням техніко-тактичної майстерності, розвитком якостей, інтелектуальною підготовкою спортсменів. В процесі виховання вольових якостей успортсменів вирішальними факторами е націленість на вищі досягнення, постійне підвищення тренувальних вимог, орієнтація на долання зростаючих труднощів.(І.)
В.Кеплер і В.Платонов вважають, що практичною основою методики вольової підготовки є:
а/ регулярна і обов'язкова реалізація тренувальної програми і змагальних установок. Ця вимога пов'язана з вихованням у спортсмена звичок до систематичних зусиль і наполегливості під час їх подолання, вміння довершувати справи до кінця, досягати поставленої мети. Успіх цієї справи-можливий лише тоді,

 
 

Цікаве

Загрузка...