WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Типові навчальні плани та програми rурсу “спортивний туризм” - Реферат

Типові навчальні плани та програми rурсу “спортивний туризм” - Реферат

обов'язки кадрів спортивного туризму.
3.2. Основи педагогіки.
Сутність процесу навчання. Взаємозв'язок навчання та виховання. Поняття "знання", "навички", "вміння". Роль інструктора у навчанні. Процес засвоєння знань, навичок, вмінь. Основні принципи навчання - науковість, зв'язок теорії і практики, усвідомленість та активність, наочність, систематичність і доступність навчання, якісне засвоєння матеріалу, індивідуальний підхід.
Методи навчання: усний виклад матеріалу, бесіда, показ з поясненням, демонстраційний метод, практичні заняття, семінари.
3.3. Організація і проведення навчальних заходів.
Форми підготовки кадрів спортивного туризму. Курси (школи) і семінари (збори). Їх характерні особливості. Фінансування навчальних заходів. Керівництво навчальним заходом, його функції. Склад викладачів.
Організація навчального заходу. Набір слухачів, формування навчальних відділень. Особливості організації семінарів (зборів) з навчально-тренувальними походами (НТП). Порядок оформлення необхідної документації при проведенні теоретичних, практичних, семінарських занять та під час НТП. Внутрішній розпорядок. Форми навчальної роботи у період до походу. Форми і методи самостійної роботи слухачів.
Заключний період роботи курсів (семінару). Навчальна документація. Практика слухачів по розробці плану навчального заходу і розкладу занять.
3.4. Організація роботи викладацького складу.
Викладацький склад: завідуючий навчальною частиною, інструктори (тренери) навчальних відділень, лектори зі спеціальною підготовкою.
Основні задачі та функції викладацького складу. Взаємовідносини керівництва навчальним заходом із викладацьким складом.
3.5. Підготовка та проведення лекцій і бесід.
Етапи підготовки: розробка розгорнутого плану занять, вивчення матеріалу, оформлення тексту (тез), розподілення матеріалу з урахуванням часу викладання, методичних та логічних вимог.
Читання лекцій. Значення форми викладення, поведінки лектора, вміння встановлювати контакт із слухачами. Залежність викладання матеріалу від складу слухачів. Значення початку та заключної частини лекції для якісного засвоєння матеріалу.
Види бесід: вступна, заключна, бесіда-розповідь (обговорення), особливості їх проведення.
3.6. Підготовка і проведення практичних занять. Методологія тренувального процесу.
Види і форми практичних занять, їх залежність від виду туризму, категорії слухачів, засобів матеріально-технічного забезпечення тощо.
Технологія підготовки практичних занять, мета занять, зміст, методи та засоби у досягненні мети. Вибір місця проведення занять.
Методична розробка практичного заняття, її зміст: тема заняття, місце проведення та кількість часу, зміст та розклад заняття, засоби матеріально-технічного забезпечення. Кількість слухачів, література.
Підготовка методичних розробок, їх спільне обговорення та рецензування слухачами. Навчальна практика слухачів по проведенню занять з використанням підготовлених ними методичних матеріалів. Організація тренувального процесу та форми його проведення.
3.7. Навчання в тренувальному поході.
Завдання навчально-тренувального походу (НТП), його відмінність від спортивного, особливості побудови маршруту. Специфіка НТП у різних видах туризму. Розробка НТП, підготовка засобів матеріально-технічного забезпечення, участь в цьому слухачів.
Специфічні форми навчання в період НТП: щоденні обговорення дій навчальних відділень, тактики та методів подолання перешкод. Висновки. Роль інструктора у НТП. Використання елементу змагань між навчальними групами, відділеннями. Навчальна практика слухачів в період НТП.
3.8. Виховна робота в навчальних заходах.
Сутність процесу виховання. Єдність виховання та навчання. Виховна дія колективу, дисципліна. Чітке виконання розпорядку дня, чергування по графіку. Значення загальних шикувань, ранкових фіззарядок, єдиної атрибутики (форма, емблема тощо) у виховній роботі.
Взаємодопомога навчальних відділень в період НТП, особистий приклад інструкторів та керівництва навчальним заходом.
3.9. Питання психологічної підготовки в туристській групі. Психологія малих груп.
Поняття психологічного клімату туристської групи. Конфлікти, причини їх виникнення та способи усунення. Психологічна тактика керівника групи. Система морально-психологічної підготовки: сукупність психологічних та етичних знань, особиста установка на визначену поведінку, раціональне застосування знаній, вмінь, навичок, звичок та інтуїції в питаннях спілкування і взаємодії з членами групи; контроль і оцінка досягнутих результатів. Особливості психології малих груп.
3.10. Особливості організації роботи на турбазі, в таборі.
Основні положення по організації роботи, форми туристсько-екскурсійної діяльності, проведення бесід, консультацій, навчання елементам туристської техніки, прикладним навичкам і вмінням. Організація та проведення прогулянок та походів. Екскурсійне обслуговування. Обладнання та благоустрій на маршрутах з активними засобами пересування.
3.11. Організація іспитів, заліків, розбір тренувань і походів.
Розробка контрольних питань, розподілення їх по білетам. Організація та прийом заліків та іспитів. Врахування домашніх завдань. Підсумкове обговорення.
IV. Організація і проведення масових заходів.
4.1.Походи вихідного дня. Екскурсії.
Походи вихідного дня (ПВД) - найбільш масовий і доступний вид туристського походу. Використання ПВД для виконання нормативів на значок "Турист України" з різних видів туризму. Розподіл ПВД на пізнавальні, тренувальні і змагальні. Визначення району ПВД та мети. Комплектування групи та розподіл обов'язків. Розробка маршруту та графіку руху.
Кошторис ПВД. Підведення підсумків.
Оглядові та тематичні екскурсії. Їх організація.
4.2. Правила змагань з техніки туризму, методика їх суддівства та проведення.
Основні нормативні документи для проведення змагань з техніки туризму. Обов'язкове дотримання "Правил змагань" суддями та учасниками. Види змагань з техніки туризму. Дистанції змагань з видів туризму та класифікація дистанцій. Виконання нормативів дляприсвоєння спортивних розрядів і звань на дистанціях різних класів.
Методика проведення змагань та їх суддівство, проведення суддівських семінарів. Положення про суддів зі спорту та Єдина спортивна класифікація України. Підсумки змагань для команд, учасників, суддів та організаторів.
4.3. Організація і проведення чемпіонатів, туристських зльотів.
Головна задача чемпіонатів, зльотів та інших спортивних масових заходів - подальша популяризація занять спортивними туризмом як найбільш масовим і доступним видом спорту, пізнання та відпочинку, найбільш ефективним засобом втілення здорового способу життя. Туристські масові заходи як ефективна форма співпраці туристсько-спортивних та комерційних організацій. Положення про захід, план його проведення, кошторис, дозвіл органів влади і спеціалізованих структур на його проведення. Підготовка місць проведення туристських заходів, технічне забезпечення. Особливості у проведенні заочних чемпіонатів туристських спортивних походів.

 
 

Цікаве

Загрузка...