WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Типові навчальні плани та програми rурсу “спортивний туризм” - Реферат

Типові навчальні плани та програми rурсу “спортивний туризм” - Реферат

походу 1 4 1 - - 2 1 - - 2 1 1 - 4
2.8. Техніка пересування і подолання перешкод 6 8 4 1 2 24 4 1 2 40 2 1 2 64
2.9. Привали і ночівлі 4 4 2 1 2 14 2 1 2 16 1 1 2 24
2.10. Причини травматизму і аналіз нещасних випадків - 1 1 - - - 1 - - 2 1 - - 2
2.11. Забезпечення безпеки подорожі.
Страхування і самострахування 2 2 2 1 2 2 2 1 2 4 2 1 2 4
2.12. Медзабезпечення і долікарняна допомога. Лікарняний контроль і самоконтроль 2 6 2 1 - 2 2 1 - 2 2 1 - 2
2.13. Умови виживання в екстремальних ситуаціях - - 2 - 1 2 2 1 1 2 2 1 1 4
2.14. Організація і проведення пошуково-рятувальних робіт. Транспортування потерпілого - - 1 1 - 1 1 1 - 2 2 1 - 2
2.15. Огляд районів туризму і НТП 1 12 2 - - 1 2 1 - 2 1 1 - 4
2.16. Керівник походу, його відповідальність і обов'язки 1 2 1 - - 1 1 1 - 2 1 1 - 2
2.17. Звіт про похід
- 2 1 1 - 4 1 1 - 4 - 1 - 4
Всього по розділу: 35 63 32 12 12 61 30 14 12 88 26 16 12 132
ІІІ. Методичні основи підготовки кадрів спортивного туризму
3.1. Нормативні документи по підготовці кадрів. - 1 2 1 - - 1 - - 2 - - - -
3.2. Основи педагогіки - 2 - - - - 4 2 - 2 - - - -
3.3. Організація і проведення навчальних заходів - 1
3.4. Організація роботи викладацького складу - 1 - - - - 2 1 - 2 - - - 2
3.5. Підготовка і проведення лекцій і бесід - 2 1 1 - - 1 1 - 2 - - - 2
3.6. Підготовка і проведення практичних занять. Методологія тренувального процесу - 6 1 1 - 2 1 2 - 4 - - - 8
3.7. Навчання в тренувальному поході - 12 1 1 1 - 1 2 1 2 - - 1 2
3.8. Виховна робота в навчальних заходах - 2 1 1 - 1 1 1 - 2 - - - 2
3.9. Питання психологічної підготовки в туристсь-кій групі. Психологія малих груп. - 1 1 1 1 1 1 1 1 2 - 1 1 4
1 2 3 4 5 6
3.10. Особливості організації роботи на турбазі, в таборі і інше - 20 1 - - - 1 - - 2 - - - -
3.11. Організація іспитів, заліків, розбір тренувань і походів - 2 1 1 - 1 2 1 - 2 - 1 - 2
Всього по розділу: 0 50 10 8 2 5 16 12 2 24 - 2 2 24
ІV. Організація і проведення масових заходів
4.1. Походи вихідного дня. Екскурсії 2 1 1 1 - - - - - - - - - -
4.2. Правила змагань з техніки туризму, методика суддівства і проведення. 2 2 2 1 - п/п 1 0 - п/п - - - п/п
4.3. Організація і проведення чемпіонатів, туристських зльотів тощо. 4 1 1 1 - п/п 1 0 - п/п - - - п/п
Всього по розділу: 8 4 4 3 - - 2 0 - - - - - -
V. Питання туристсько-спортивної діяльності
5.1. Фінансування туристсько-спортивних заходів. - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - - 2
5.2. Організація платних послуг. - - 1 - - - 1 - - - - - - -
5.3. Складання кошторисів і калькуляцій на послуги та заходи. - 1 1 1 - - 1 1 - 1 - - - 2
5.4. Організація туристського сервісу. - - 1 - - - 1 - - - - - - -
Всього по розділу: 0 2 4 2 - - 4 2 - 2 - - - 4
Разом по розділам I - V: 50** 132** 62 30 16 72 64 32 16 120 30 20 16 184
Всього - - 180 (196***) 232 (256***) 250
Самостійні (курсові) роботи 40 20 -
Друкована робота (або доповідь на
науково-практичній конференції) з тематики спеціалізованого або вищого рівня навчання - 1 друкована робота або доповідь 2 друковані роботи або доповіді
Стажування 80 100 140
П/П (виконання нормативів на суддівські категорії поза програмою) Відповідно до положення про суддів зі спорту
Прийняті скорочення:
*) Л - лекції, С - семінари, НТП - навчально-тренувальний похід, СП - спортивний похід, СТ - спортивний туризм, ДЮТ - дитячо-юнацький туризм.
**) Заліковий навчально-тренувальний спортивний туристський похід поза сіткою годин.
***)В залежності від категорії складності навчально-тренувального походу.
Типова навчальна програма курсу "Спортивний туризм"
для підготовки кадрів з організації та проведення
туристських спортивних походів
І. Загальна підготовка
1.1. Роль спортивного туризму в формуванні духовності і фізичного розвитку особистості.
Роль, місце та завдання сучасного спортивного туризму у розвитку фізкультурно-спортивного руху в Україні. Спортивний туризм як соціальне явище. Головна соціальна функція спортивного туризму - сприяння духовному розвитку та вихованню населення України і, у першу чергу, молодого покоління.
Значення туризму для зміцнення здоров'я та фізичного розвитку, виховання вольових та моральних якостей особи. Організація оздоровчої роботи у спортивному туризмі. Виховні та спортивні можливості походів, змагань та інших туристських заходів.
Роль туристських кадрів у розвитку масового спортивного туризму.
1.2. Історія розвитку туризму в Україні.
Перші відомості про мандрівників з України (паломник Данило у ХІІ ст., Василь Барський у ХVІІІ ст., Адам Чернецький (В.Ходаковський), І.Нечуй-Левицький, І .Франко у ХІХ ст.). Краєзнавчо-туристське товариство "Плай" у Львові (1924-1939рр.).
Організація туристського руху в дореволюційній Росії. Створення нових організаційних форм туристсько-екскурсійної галузі у 1917-1936 рр.
Центральне туристсько-екскурсійне управління (1936-1962 рр.), ради з туризму та екскурсій (1962-1990 рр.), Федерація туризму (1976 - 1999рр. та з 2000р.). Організаційні основи сучасного спортивного туризму.
1.3. Туризм, природа, право.
Законодавчі та нормативно-правові акти України про охорону навколишнього середовища, пам'яток історії та культури. Виховне та естетичне значення пам'яток природи. історії та культури. Пропаганда збереження та охорони природи, пам'яток історії та культури. Просвітницька діяльність та інші форми участі туристів в охороні природи, пам'яток історії та культури.
1.4. Керівні та нормативні матеріали.
Глобальний етичний кодекс туризму. Гаазька декларація з туризму. Хартія туризму тощо.
Статут Федерації спортивного туризму України (ФСТУ). Програма діяльності ФСТУ щодо розвитку спортивного туризму. Класифікація маршрутів туристських спортивних походів. Правила змагань "Спортивний туризм". Положення про систему підготовки кадрів спортивного туризму. Положення про маршрутно-кваліфікаційні комісії - колегії суддів змагань зі спортивних туристських походів (МКК) та інші нормативні матеріали, їх короткий огляд.
1.5. Структура центральних і регіональних туристських організацій.
Структура та система підпорядкування організацій спортивного туризму в Україні. Федерація спортивного туризму України - всеукраїнська громадська фізкультурно-спортивна організація туристсько-спортивної спрямованості. Порядок створення територіальних та місцевих громадських туристсько-спортивних об'єднань - федерацій спортивного туризму. Їх функції, структура та взаємодія з іншими організаціями з питань розвитку спортивного туризму.
1.6. Діяльність і структура туристських секцій іклубів.
Роль і значення туристської секції у розвитку масового туризму. Завдання секції, її організація і структура. Бюро секції, розподіл обов'язків. Комісії секції, їх функції. Плани та організація роботи секції. Матеріально-технічна база та джерела фінансування.
Територіальні та місцеві туристські клуби, їх структура та організація роботи. Клуби туристів підприємств,

 
 

Цікаве

Загрузка...