WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методика планування нового туристичного бізнесу - Курсова робота

Методика планування нового туристичного бізнесу - Курсова робота

завантаження в літній період складає 100%, у зимовий період розподіляється в такий спосіб: перший рік - 50%; другий рік - 65%; третій рік - 80%; четвертий і п'ятий роки - 100% (таблиця 3.6.):
Таблиця 3.6. Прогнозовані фінансові показники при реалізації маркетингової стратегії (тис. гр. од.)
Найменування статей Роки По періоду в цілому
1. Дохід 1 2 3 4 5
а) одержання кредиту 2000 * * * * 2000
б) реалізація путівок 3120 3855 4116 4620 4620 20331
в) реалізація продуктів харчування 1643,52 1643,52 1643,52 1643,52 1643,52 8217,6
г) послуги обслуговуючих господарств 1064,16 1064,16 1064,16 1064,16 1064,16 5320,8
д) мобілізація амортизаційних відрахувань 272,4 272,4 272,4 272,4 272,4 1362
Разом 8100,08 6835,08 7096,08 7600,08 7600,08 37231,4
2. Витрати а) реконструкція і ремонт 2000 2000
б) виробничі витрати на організацію лікування і відпочинку 1143 1143 1143 1143 1143 5715
в) виробничі витрати по випуску продуктів харчування 993,24 993,24 993,24 993,24 993,24 4966,2
г) виробничі витрати обслуговуючих господарств 886,8 886,8 886,8 886,8 886,8 4434
д) податкові відрахування 661,6 661,6 661,6 661,6 661,6 3308
е) погашення кредиту 2000 * * * * 2000
є) плата за кредит 840 * * * * 840
ж) конвертація валюти 40 * * * * 40
Разом 8564,64 3684,64 3684,64 3684,64 3684,64 23303,2
3. Сальдо а) негативне -464,56
б) активне позитивне * 2685,88 3411,44 3915,44 3915,44 13928,2
в) з наростаючим підсумком 2685,88 6097,32 10012,7 13928,2
Проведені розрахунки по даній стратегії показали достатню її ефективність і високу фінансову стійкість, а відповідно, і прийнятність.
Висновки
На даному етапі виконаний об'єм роботи, в якому були розглянуті методи, цілі і суть планування, а також аспект практики складання бізнес-плану.
У даній роботі міститься актуальна інформація про санаторно-курортний комплекс, а також про санаторії курортної зони Пуща-Водиця, Київської області. Розглянута типологічна характеристика санаторних закладів по рівню комфорту і функціональній ознаці. Особлива увага приділена формуванню наочно-просторової сфери готелів з метою створення для неї необхідного комфорту.
Підкреслена необхідність складання бізнес-плану, оскільки він є невід'ємною частиною внутрішньофірмового планування, одним з найважливіших документів, що розробляються на підприємстві; ефективним інструментом управління; допомагає підприємству визначити перспективи зростання своєї справи, контролювати свою ситуацію, а також показує, що і коли потрібно зробити, щоб виправдати очікування щодо ефективності бізнес-проєкта.
Виділений круг проблем, з якими може зіткнутися підприємець при реалізації своїх цілей в мінливому, невизначеному середовищі, розглянуті шляхи вирішення цих проблем.
У зв'язку з тим, що розробка нового санаторно-курортного комплексу, в даному випадку санаторного комплексу "Цілюща криниця", проводиться поетапним методом, в курсовій роботі розглянуті методичні принципи бізнес-планування.
Не менш значна увага приділена фінансовому плануванню, без якого не може бути досягнутий потрібний рівень управління економікою, і який забезпечує підприємству підвищення його ефективності, успіх на ринку, розширення матеріальної бази, успішне рішення соціальних питань і питань матеріального стимулювання.
У бізнес-плані, представленому в даній роботі, розглянута коротка характеристика ринку курортних послуг Київської області і приведені таблиці аналітичних показників фінансово-господарської діяльності, а також основні фінансово-економічні показники санаторіїв по Київському регіону.
На сучасному етапі розвитку ринкової економіки існує і залишається не вирішеним ряд проблем, пов'язаних з удосконаленням законодавства, підвищенням якості готельних послуг, забезпеченням індустрії гостинності кадрами.
Для цього слід зробити титанічні зусилля, щоб наздогнати наших найближчих конкурентів на світовому туристичному ринку. Керівники повинні бути налаштовані на серйозну роботу, законодателі - бути рішучими в бажанні створити умови для розвитку галузі, чиновники - бути ефективними і щирими в бажанні допомогти готельному, туристичному та санаторно-курортному бізнесу. І тоді Україна займе гідне місце серед світовихтуристичних грандів.
Список літератури:
1. Агафонова Л.Г., Агафонова О.Є. /Туризм, готельний та рестораний бізнес: ціноутворення, конкуренція, державне регулювання/навчальний посібник - К.: Знання України, 2002. - 358с.
2. Агафонова Л.Г., Рога О.В. Підготовка бізнес-плану: Практикум - 3-тє вид. - К.: Товароство "Знання", КОО, 2001 - 158с.
3. Агафонова Л.Г., Каролоп О.О. Показники і критерії конкурентоспроможності окремих видів туристичних послуг // Вісник КДТЕУ. - 2000. - №1. - С..34-37.
4. Агеева О.А. Акуленок Д.Н., Васильев Н.М., Васянин Ю.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство / Учебник для вузов. - М.: ТАНДЕМ-ЭКМОС, 1999. - 399с.
5. Агеева О.А. Акуленок Д.Н., Васильев Н.М., Васянин Ю.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство / Учебник для вузов. - М.: ТАНДЕМ-ЭКМОС, 1999. - 399с.
6. Васянин Ю.Л. и др. Туризм и гостиничное хозяйство. / Учебник для вузов. - М.: Тандем-Экмос, 2000. - 399 с.
7. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма/ Учебное пособие. - М.: Финансы и стытистика, 1999. - с.290
8. Байлик С.І. Проектування та експлуатація готелів: Навчальний посібник. - К.: ХДО, 1995
9. Богатов А. С. Внутрифирменное планирование: цели и задачи/ Гостиничное дело - М., 2005. - №6. - с.25-34
10. Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов/ Учебное пособие. - Минск. - ООО "Новое знание", 2000. - с.303
11. Санаторно-курортне лікування, організований відпочинок та туризм в Україні: Статистичний бюлетень - К., 2004. - 98с.
12. Иваненко А. / Мир туризма, 2004 - №6 - с.64-67Идрисов А.М., Буров В.П., Галь В.В. и др. Бизнес-план инвестиционного проекта. Методика составления: Методическое пособие. - М.: ЦИПХКАП, 1997.
13. Коган Т.Я. Бабуцкий П.Я. Экономика организация и планирование гостиничного хозяйства. - К.: Вища школа, 1980.
14. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкеюз Д. Маркетинг. Гостеприимство. Туризм / Пер. с англ. под ред. проф. Р.Б. Ноздревой / Учебник для вузов. - М.: ЮНИТИ, 1998. - 787с.
15. Кузнецова Н.М. Основи економіки готельного та ресторанного господарства . -К. Інститут туризму ФПУ, 1997
16. Квартальнов В.А. Туризм / Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 316с.
17. Лобода М.В. Курорти України: минуле та сучасне. Санаторно-курортні заклади ЗАТ "Укрпрофздоровниця". - К.: Тамед, 2002 - с.304.
18. Морозов М.А. Володоманова Н.Ю. Экономика гостиничного предприятия. - М.: "Талер", 2001, 198с.
19. Покропивний С.Ф., Соболь С.М., Швиданенко Г.О. Бізнес-план: технологія розробки та обгрунтування: Навчальний посібник - Кю: КНЕУ, 1998. - с.208.
20. Филипповский Е.Е. Шмарова Л.В. Экономика и организация гостиничного хозяйства - М.: Финансы и статистика, 2003. - с.176.

 
 

Цікаве

Загрузка...