WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методика планування нового туристичного бізнесу - Курсова робота

Методика планування нового туристичного бізнесу - Курсова робота

споживачів до якості наданих послуг;
- узгодження інвестиційних вкладень із можливостями забезпечення матеріальними, фінансовими і трудовими ресурсами;
- прийняття обґрунтованих рішень, ефективність яких визначається за кінцевим результатом діяльності фірми;
- розробка політики збуту на основі визначення максимально вигідних каналів збуту.
Таблиця 3.3. Прогнозовані обсяги продажу
Найменування показників По періодах (роки)
1 2 3 4 5
Обсяг реалізації 3360 3738 4116 4620 4620
Виробничі витрати 1467,6 1563,24 1563,24 1690,2 1690,2
Загальний прибуток 1892,4 2174,76 2551,76 2929,8 2929,8
Прибутковість даного санаторного комплексу характеризується абсолютними та відносними показниками. Абсолютний показник прибутковості - це сума прибутку. Відносний - рівень рентабельності. Ії величина вимірюється рівнем рентабельності.
Так, рівень рентабельності діяльності господарюючих суб'єктів, пов'язаний з наданням послуг, визначається різними показниками, найчастіше застосовується відсотковим відношенням прибутку від реалізації та надання послуг до собівартості послуг.
Рентабельність розраховують за наступною формулою:
Рс=П:С*100%
де Рс - рівень рентабельності,%;
П - прибуток від реалізації та надання;
С - собівартість послуг в грошових одиницях (поточних витрат).
Наведенні дані характеризують високий рівень рентабельності, що зазначений нижче на діаграмі 3.1.
Діаграма 3.1. Рівень рентабельності
Обсяги реалізації обслуговуючих господарств санаторію можна розрахувати на основі діючих державних і муніципальних тарифів на існуючі послуги і техніко-економічних показників встановленого устаткування. Результати цих розрахунків показані в таблиці 3.4.
Таблиця 3.4. Обсяги реалізації послуг обслуговуючих господарств
Найменування показників Періоди
місяць квартал рік
Реалізація послуг енергетичного господарства (холодна, горяча вода, опалення) 44,64 133,92 535,68
Виробничі витрати енергетичного господарства 37,2 111,6 446,4
Загальний прибуток від реалізації послуг енергетичного господарства 7,44 22,32 89,28
Обсяг реалізації послуг очисних споруд і сміттєзбиральників 44,04 132,12 528,48
Виробничі витрати очисних споруд і сміттєзбиральників 36,7 110,1 440,4
Загальний прибуток від реалізації послуг очисних споруд і сміттєзбиральників 7,34 22,02 88,08
РАЗОМ: Обсяг реалізації 88,68 266,04 1064,16
Виробничі витрати 73,9 221,7 886,88
Загальний прибуток 14,34 44,34 177,36
Виконані розрахунки показують, що переведення обслуговуючих господарств у комерційне русло є своєчасним і виправданим рішенням. Так, розрахункова рентабельність по реалізації складе 16,7%, по витратах - 20%. Значення цих даних дозволяє стверджувати, що власні витрати на задоволення комунальних потреб будуть компенсовані за рахунок отриманого прибутку.
З арсеналу рекламного маркетингу в проект включені способи просування товару, коли пацієнти самі є носіями реклами. У цьому випадку, для Інтенсифікації діяльності цього каналу персонал займається вивченням віддалених результатів лікування. Розробляються спеціальні анкети, що надсилаються для відгуку хворим, які пройшли курс лікування. Отримані результати обробляються і включаються в матеріал спеціально підготовлених видань. Високохудожньо оформлені брошури розсилаються на підприємства, у комерційні структури, які є потенційними джерелами потоку відпочиваючих. Значну роль відіграє підготовка рекламних роликів про діяльність санаторію для демонстрації на місцевому телебаченні, а також написання спеціальних статей, виступи провідних спеціалістів у засобах масової інформації.
Для забезпечення стабільного потоку відпочиваючих добре зарекомендувало себе укладання довгострокових і короткострокових договорів із підприємствами, фірмами, спеціалізованими організаціями. Сформована практика показує, що за допомогою цього способу вдається реалізувати до 90% усіх путівок. Додатковим стимулюючим засобом виступить і розумна цінова політика. Підтримка цін на рівні нижчому, ніж у конкурентів, орієнтація на свого споживача, зниження цін у непопулярний час року, на мою думку, буде сприяти досягненню поставленої мети.
За даними проведених маркетингових досліджень, обсяг необхідного фінансування проекту, підтверджений кошторисними розрахунками, складе порядка 2 млн. гр. од. Ці ж дані говорять і про те, що термін освоєння проекту складає 8-10 місяців. У цей період, у зв'язку з об'єктивними причинами, погашення кредиту не є можливим. За опублі-кованими даними відомо, що Європейський банк Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) відкрив кредитну лінію для надання допомоги проведенню реформ вУкраїні на конкурсній основі. Для добору кращих проектів ЄБРР запропонував такі критерії вибору, що є основою для надання валютного кредиту:
1. Розмір вартості проекту може бути в межах 500 тис. - 2 млн. дол. США;
2. Пріорітетними напрямками є:
а) сільськогосподарське виробництво І. виробництво продуктів харчування;
б) розвиток курортного лікування і відпочинку, туризму;
в) промислове виробництво товарів, що користуються по-питом;
3. Підприємство, що представило проект, має належати до малого чи середнього підприємства (за загальноприйнятою класифікацією) і не бути державним.
4. Проект повинен бути досить ефективним, строк окупності не повинен перевищувати 3 років.
5. Реалізація проекту повинна ґрунтуватися на європейських технологіях, комплектації із залученням європейських фірм, що одержали міжнародну популярність і заслужили гарну репутацію.
6. Термін освоєння проекту - не більше одного року.
Бізнес-план має бути розроблений відповідно до методичних вказівок ЄБРР із доданою благополучною кредитною історією.
Розгляд представлених вимог і змісту проекту дозволили сформулювати нижчевикладені проектні умови кредитування, які, на мою думку, можуть бути запропоновані представництву ЄБРР:
1. Обсяг наданого кредиту - 2 млн. гр. од.
2. Термін погашення кредиту - 5 років
3. Відстрочка погашення кредиту - 1 рік.
4. Порядок погашення кредиту: кредит погашається щокварталу рівними частинами протягом 4 років з урахуванням наданої відстрочки.
5. Плата за кредит - 12% річних.
6. Участь закордонних фірм. Санаторій представляє До-говори намірів, погоджених з європейськими фірмами і ком-паніями, що погодилися брати участь у проекті.
7. Початок надання кредиту: з моменту укладання контрактів з європейськими фірмами - учасниками проекту.
Зміст наведених умов дозволяє скласти графік погашення кредиту, представлений у таблиці 3.5.
Таблиця 3.5. Графік погашення кредиту
Роки
Погашення кредиту
Плата за кредит
Залишок кредиту
1-й
-
-
2000,0
2-й
500,0
480,0
1500,0
3-й
500,0
180,0
1000.0
4-й
500,0
120,0
500,0
5-й
500,0
60
0,0
Разом
2000,0
840,0
0,0
Таким чином, сума коштів, що повертаються, складе близько 1,5 млн. гр. од. До неї необхідно додати витрати, пов'язані з конвертацією національної валюти при поверненні кредиту.
По маркетинговій стратегії

 
 

Цікаве

Загрузка...