WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Методика розвитку спеціальної витривалості у спортсменів - хлопців - Курсова робота

Методика розвитку спеціальної витривалості у спортсменів - хлопців - Курсова робота

серіями - 6 мін.
Інтенсивність максимальна.
Вправи для вдосконалення швидкісно-силової витривалості за допомогою типових боксерських мішків:
Характер роботи - повторний.
Тривалість - 15 сек.
Тривалість раунду - 2 мін.
Кількість раундів в серії - 3.
Відпочинок між раундами - 15 сек.
Кількість серій - 3.
Відпочинок між серіями - 6, 4, 2 мін.
Інтенсивність субмаксимальна.
В процесі практичного застосування засобів і методів підготовки, сприяючих розвитку спеціальної витривалості, ми слідували правилу "ізольованої тренуючої дії", тобто будували кожне тренувальне заняття так, щоб в ньому розв'язувалася переважно одна яка-небудь задача (розвивався один з компонентів витривалості). Необхідність такої "ізоляції" тренуючої дії обумовлена тією обставиною, що при розвитку одного компоненту витривалості відбувається пригноблення інших.
,
де П1 і П2 початкові і кінцеві значення показників.
Таблиця 1.
Розподіл тренувального навантаження в педагогічному експерименті з різною спрямованістю на розвиток спеціальної витривалості у боксерів.
Засоби Розподіл часу по групах вправа в контрольній групі, мін. 1-й експеримент, переважання швидкісно-силової спрямованості, мін.
ЗФП 1. Витривалість загальна
2. Вправи накоординацію
3. Швидкість
4. Сила
5. Швидкісна витривалість
6. Вправи на вестибулярну стійкість
7. Швидкісно-силова витривалість
8. Вправи на розслаблення 360
285
225
210 81
160
190
200
100
160
220
160
Сумарний час ЗФП 1080 1271
СПФ 9. Швидкість
10. Вправи на координацію
11. Швидкісна витривалість
12. Швидкісно-силова витривалість
13. СТТМ
14. Умовний бій
15. Спаринг 450
573
180
351
300
135 280
320
140
280
345
270
120
Сумарний час СПФ 1989 1755
Загальний час тренувального навантаження 3069 3026
3.2. Показники, які характеризують спеціальну витривалість до навантажень зі змінною спрямованістю впливу.
Таблиця 2
Динаміка показників, що характеризують витривалість боксерів після застосування різних варіантів навантаження
№ п/п Найменування показника Експеримент n=37 Контрольна n=47
1 Сумарний тоннаж (у.о) 22,06+18,77 12,36+10,74
2 Сила удару на 1 кг ваги (у.о) 13,86+9,25 2,20+10,46
3 Коефіцієнт витривалості (у.о) 16,41+11,72 3,66+10,36
4 Сумарний тоннаж 1 р. (у.о) -1,09+5,79 1,43+7,77
5 Сумарний тоннаж 2 р. (у.о) 9,36+8,08 3,20+9,10
6 Сумарний тоннаж 3 р. (у.о) 19,36+12,70 9,97+14,28
7 Коефіцієнт витривалості 1 р. 2,55+6,73 2,16+7,38
8 Коефіцієнт витривалості 2 р. 16,62+6,63 5,12+9,58
9 Коефіцієнт витривалості 3 р. 24,45+14,56 14,05+15,52
10 Загальний коефіцієнт витривалості 11,42+6,49 5,80+8,05
11 Сила удару на 1 кг ваги 1 р. (у.о) -0,303+5,76 0,36+3,11
12 Сила удару на 1 кг ваги 2 р. (у.о) 8,66+7,93 3,06+6,52
13 Сила удару на 1 кг ваги 3 р. (у.о) 17,65+10,52 7,09+6,00
14 Сила лівого прямого (у.о) -0,78+3,23 -0,16+3,78
15 Сила правого прямого (у.о) 3,46+3,87 1,74+5,56
16 Сила бічного лівого (у.о) 2,29+4,61 -0,17+6,76
17 Сила бічного правого (у.о) 1,61+5,60 1,66+8,35
18 Кількість ударів на 10 сек. 8,29+3,81 10,23+7,65
19 Біг 30 м. (сек.) 2,32+3,10 1,46+1,97
20 Біг за 5 мін. (м.) 6,07+5,80 2,31+4,17
21 Стрибок в довжину з місця (м) 2,45+2,39 0,93+2,21
Результати, представлені в таблиці, показують, що в цілому темпи приросту результату в показниках спеціальної витривалості на застосування різного навантаження істотно розрізняються (система планування навантаження по експерименту представленому в II-у розділі). Звертає на себе увагу більш високий темп приросту результатів в множині показників експерименту із спрямованістю тренувального процесу на розвиток швидкісно-силової витривалості. Це відноситься, в першу чергу, до таких показників, як сумарний тоннаж, в першому експерименті темп приросту склав 22,06%, тоді як в другому 6,86% і в контрольній групі 12,36%. Вище темп приросту спостерігається в таких тестових показниках, як відносна сила удару на 1 кг ваги (відповідно по експериментах 13,86%; 2,00 %; 2,20 %). Стосовно коефіцієнта витривалості збільшення в першому експерименті склало 16,41 %. Значно менше в контрольній групі 3,66 %.
Порівнюючи темп зміни показників, що характеризують спеціальну витривалість по раундах ведення поєдинку, можна відмінити велике збільшення після експерименту в другому, і особливо в третьому раунді. Так, сумарний тоннаж після першого раунду істотно змінюється після другого експерименту (7,06 %) і значно менше після першого (-1,09%). Стосовно другого і особливо третього раунду спостерігається велике збільшення сумарного тоннажу після першого експерименту (відповідно 9,36 %; 19,36 %), менше в другому (8,59 %; 14,07%) і значно менше в контрольній групі (3,20 %; 9,97%). Подібна спрямованість спостерігається і щодо такого показника, як відносна сила удару на 1 кг ваги. Великий темп приросту характерний для боксерів після другого експерименту (2,47 %) і менший за наслідками першого (-0,30 %), але в другому і в третьому раунді вищий вже у боксерів, що тренувалися із спрямованістю на розвиток швидкісно-силової витривалості (відповідно 8,66%; 17,65 %); менше після другого і особливо в контрольній групі (див. табл. 10).
_Аналізуючи коефіцієнт витривалості, необхідно відзначити відсутність відмінностей в темпах розвитку в першому раунді у всіх групах, і значне збільшення за наслідками першого експерименту в другому і особливо в третьому раунді (12,62%; 24,4%;). Це спостерігається і відносно загального коефіцієнта витривалості (відповідно по експериментах 11,42 %; 6,06 %; 5,80 %).
Слід звернути увагу на менший рівень відмінності в темпах приросту результату в показниках, що характеризують силу удару. Практично достовірні відмінності між експериментальними групами відсутні. З чим це може бути зв'язаний? Очевидно, з великою спрямованістю на виховання витривалості, що дозволяє підтримувати певний рівень сили на весь час ведення поєдинку.
Певні відмінності наголошуються відносно показників швидкості. Зокрема, кількість ударів за 10 секунд значно змінюється у боксерів контрольної групи 10,23 %; після першого експерименту 8,29 % і значно менше після другого 4,76 %. У динаміці зміни швидкісних якостей (біг 30 м) більше збільшення характерний після першого експерименту 2,32, ніж в контрольній групі, але відмінності не досягають рівня достовірності Р > 0,05. Великий темп приросту спостерігається і по такому показнику, як біг 5хв. і стрибок в довжину з місця, він достовірно вище після першого експерименту порівняно з контрольною

 
 

Цікаве

Загрузка...