WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Метання молоту - Курсова робота

Метання молоту - Курсова робота

карно як у моральному, так і правовому аспекті. Тому варіантом відповіді була "відсутність шкідливих звичок". У зв'язку з цим школярі свідомо пропускали цю відповідь, якщо знали, що якась з названих негативних звичок (їм пояснили, що це кількаразове вживання) у них є.
Наявність спеціально організованої рухової активності у структурі свого способу життя відзначали 40,7 ± 2% хлопців і 32,7 ± 1,9% дівчат. Це є ще одним підтвердженням того, що 60-70%) підлітків не займається систематично певним видом рухової активності і має низький рівень мотивації до такого виду діяльності.
Отже, з усіх доступних чинників здорового способу життя найчастіше у хлопців на першому місці - рухова активність -40,7 2%, на другому - відсутність шкідливих звичок - 36,3 ± 1,95%, на третьому - гігієна - 34 ± 1,93%, на четвертому - правильне харчування - 22,4 ± 1,7%, на п'ятому - режим дня - 20,9 ± 1,64% і на шостому - процедури, які загартовують - 9 ± 1,17%>.
У дівчат на І місці чинник гігієни - 61,9 ± 1,99%, на II - відсутність шкідливих звичок - 44,7 ± 2,02%, на III - рухова активність - 32,7 ± 1,9%, і менше дотримуються правильного харчування -21,1 ±1,67%, режим дня - 18,1 ± 1,55% і процедур, які загартовують - $,8 ± 0,89%.
Більшість студентів (63,7 ± 1,9% хлопців і 55,3 ± 2,03% дівчат) мають шкідливі звички, що є наслідком зниження протиборства в родині, навчальному закладу і підвищенням впливу мікросередовища (друзів, знайомих). Цей тривожний факт вимагає вживання кардинальних заходів виховного характеру, допомоги з боку засобів масової інформації, підвищення мотивації до здорового способу життя молоді як засобу порятунку генофонду нації від деградації.
4. Самооцінка стану здоров'я студентів
Студентам властива завищена самооцінка, однак аналіз" відповідей про те, як вони оцінюють свій стан здоров'я, викликає тривогу. Об'єктивні цифри, які характеризують стан захворюваності дитячого контингенту, рівень їхньої фізичної підготовленості, знайдено в документальних матеріалах. Мінздраву України й у відповідній літературі. Однак у юнацькому віці відчуття здоров'я і нездоров'я з погляду самих студентів завищене у бік першого. Тому їхні відповіді можна оцінювати як самовідчуття фізичного стану щодо норми.
Існують розходження в оцінці здоров'я і фізичної підготовленості міської і сільської місцевості студентів. Найбільші проблеми зі здоров'ям мають школярі м. Києва, що уже відзначалося багатьма дослідниками за оцінкою об'єктивних показників фізичного стану в містах, суб'єктивна оцінка здоров'я дівчат нижча, ніж хлопців. Це є дуже тривожним фактом, тому що його не можна пояснити гіршими чи кращими економічними умовами проживання і харчування, а свідчить про загальне погіршення репродуктивного здоров'я молоді і генофонду нації.
5. Мотиви та інтереси студентів до занять фізичною культурою і спортом залежно від особливостей темпераменту
До внутрішніх факторів, які впливають на прояв мотивації до видів діяльності відносяться властивості нервової системи підлітка. Для їхнього визначення використано методику Т.Ю. Круцевич, засновану на спостереженні поведінкових реакцій студентів у різних ситуаціях. Дослідження проводилося в м. Умані з комплексу проявів різних поведінкових реакцій на невдачі, стійкості уваги, мови, визначалася перевага чи порушення гальмування у поведінці, працездатності, оцінці своїх сил, виконанні фізичних вправ. Ця методика дає можливість одержати інформацію про фенотипові ознаки темпераменту студентів і доступна в масових дослідженнях. Було визначено чотири типологічних групи за характерними проявах їхніх реакцій у житті.
"Сильний урівноважений" тип характеризується наступними зовнішніми проявами:
- швидко схвачує суть важкого завдання, однотипність і великі зусилля переносить погано. Фізичні вправи виконує легко, координовано;
- об'єктивно оцінює свої сили;
- працює довгостроково, змінюючи вид діяльності;
- говорить швидко, плавно, спокійно, голос середній чи вищий за середній. Вимова чітка, правильна. Легко засвоює іноземні мови;
- відсутність різких спадів діяльності після помилки, особливо, якщо за це дорікали навколишні. Оптиміст;
- увага сконцентрована, стійка. Легко переключається з одного предмета на інший.
"Сильний збудливий" тип характеризується наступними проявами:
- недостатньою координацією особливо на перших етапах
оволодіння певними рухами, не може якісно виконувати до кінця одноманітні рухи; - перебільшує свої сили;
- працездатність висока, якщо діяльність захоплює. Одно-і:. манітні дії виконує погано, з частими перервами і видимим
роздратуванням;
- говорить голосно, уривчасто, напружено, нерідко розмашисте жестикулюючи, часто зупиняється, шукаючи потрібне слово чи словосполучення;
- намагається в агресивній формі заперечувати рішення викладача. Тривалість переживань незначна;
- увага не така стійка як в інших. Поле уваги звужене, сконцентрувати увагу може при виникненні інтересу до предмета.
"Сильний гальмовий" тип характеризується:
- неквапливими погодженими і висококоординованими рухами. Якісно виконує одноманітні вправи до кінця. У тих видах, де потрібна швидкість, виявляє себе гірше;
- при оцінці своїх сил уникає відповіді (сумнівається);
- може працювати довгостроково, без перерви, не знижуючи результатів при одноманітній діяльності;
- небагатослівний, говорить граматично правильно, важкувато жестикулюючи. Міміка майже відсутня. Голос середній, іноді тихий. Письмова мова краща;
- реакція на невдачі зовні спокійна, не намагається виправдатися чи викликати співчуття в навколишніх. Небагатослівний. Не любить робити прогнози про підсумок виступу на змаганнях;
- увага стійка, але потрібно тривалий час на включення. Погано переключається з одного предмета на іншій.
"Слабкий не врівноважений" тип характеризується:
- найгіршою руховою діяльністю, скутістю рухів, непевністю в собі, поганою координацією;
- схильний применшувати свої можливості;
- працездатність невисока, з різким коливанням підйомів і спадів;
- мова тиха, часто мовчить. Письмова мова краща усної;
- при невдачах прагне викликати співчуття в навколишніх, посилається на об'єктивні труднощі чи перешкоди, хвороблива реакція на зауваження старших(тремтіння губ, сльози і т.д.);
- довго не може зосередити увагу, відволікається на сторонні подразники. Увага, хитлива.
Виділені групи студентів, об'єднані характерними ознаками життєвих проявів окремих властивостей вищої нервової діяльності, умовно позначені як тип ВИД.
Спостереження застосовувалося для визначення життєвих властивостей нервової системи студентів і здійснювалося за зовнішніми проявами характеру учня, його рухів, мови, товариськості, працездатності, поведінки в несподіваних ситуаціях, реакції на невдачі і т.п. Зіставляючи дані спостереження з розробленою системою оцінок, отримано інформацію про ступінь прояву тих чи інших властивостей нервової системи учня.
Аналіз прояву мотивів занять фізичною культурою і спортом у підлітків при константній ознаці, якою був "тип ВИД", показав, що

 
 

Цікаве

Загрузка...