WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Дослідження динаміки функціонального стану туристів під час спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності - Реферат

Дослідження динаміки функціонального стану туристів під час спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності - Реферат


Реферат на тему:
Дослідження динаміки функціонального стану туристів під час спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності
Спортивно-оздоровчий туризм є однією із складових частин програми фізичного виховання в школі, вузах та інших навчальних закладах.
У цьому зв'язку дуже важливим аспектом є накопичення студентами досвіду з контролю можливостей організму, оцінки функціонального стану, уміння враховувати оздоровчий ефект систематичних занять спортивно-оздоровчим туризмом [1-3].
Метою нашого дослідження було проведення моніторингу функціонального стану туристів в процесі спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності за допомогою комплексної програми обстеження учасників походу.
Матеріали та методи дослідження. Відповідно мети дослідження протягом спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності (15.03.2005 -04.04.2005, Крим) нами було проведене обстеження 15 спортсменів. Усі обстежені були об'єднані в одну експериментальну групу у зв'язку з незначною різницею у віці (16-19 років).
У всіх обстежених на початку та в кінці походу проводилась оцінка рівня функціонального стану організму з використанням комп'ютерної програмі "ШВСМ". Відповідно даної програми у обстежуваного після виконання стандартного велоергометричного тесту РWC170 автоматично визначаються основні параметри його функціонального стану. Розрахунок величин а РWC170 (кгм/хв), в РWC170 (кгм/хв/кг), аМСК (л/хв) і вМСК (л/хв/кг) проводиться за загальновідомими формулами. Визначення значень алактатной потужності (АЛАКп, Вт/кг), лактатной потужності (ЛАКп, Вт/кг), алактатной ємності (АЛАКє, %), лактатной ємності (ЛАКє, %), порога анаеробного обміну (ПАНО, %), частоти серцевих скорочень на рівні ПАНО (ЧССпано, уд/хв) і загальної метаболічної ємності (ЗМЄ, а.о.) проводиться за формулами, розробленими авторами програми "ШВСМ". На основі аналізу всіх отриманих даних з урахуванням статі, віку, антропометричних даних обстежуваного робиться висновок про рівень функціональної підготовленості досліджуваного (РФП, бали) [4; 5].
Результати дослідження. Згідно поставлених задач нами проведено аналіз рівня функціонального стану туристів до та після спортивно-оздоровчого походу. Результати дослідження наводяться в таблиці 1. Як видно з представлених даних, у обстежених туристів було відмічено достовірне підвищення таких показників, як аеробні та анаеробні можливості організму. Так, алактатна ємність підвищилась на 13,98%, а лактатна ємність, відповідно, на 12,31%. Достовірні додатні зміни було зареєстровано за показниками алактатної потужності (13,73%), та лактатної потужності (12,16%).
Таблиця 1 Динаміка зміни показників функціонального стану туристів до та після походу 2 категорії складності
№ п/п Показники На початку походу Після походу % відносного приросту
аРWC170, кгм/хв 1211,9±150,2 1315,03±120,8 8,51
вРWC170, кгм/хв/кг 18,4±1,04' 20,65±0,44 12,26*
аМСК, л/хв 3649,94±301,13 3893,75±257,33 6,68
вМСК, л/хв/кг 57,33±30,8 .
o 62,55±1,54 9,12*
АЛАКп, Вт/кг 5,98±0,9 6,8±0,21 13,73*
АЛАКє,% 35,41±3,24 40,36±1,05 13,98*
ЛАКп, Вт/кг 4,62±0,29 5,18±0,13 12,16*
ЛАКє, % 27,56±1,84 30,95±1,08 12,31*
ПАНО, % 59,08±1,77 62,32±1,25 5,49*
ЧССпано, уд/хв 147,89±3,81 159,67±2,94 7,97*
ЗМЕ, а.о. 178,77±8,2 195,25±4,28 9,22*
РФП (бали) 53,28±6,46 68Д±5,47 27,83*
Примітка: * - р< 0,05 у порівнянні з початком походу
Про сприятливі зміни в організмі обстежуваних свідчить і підвищення інтегральних пбказників функціонального стану - аеробної продуктивності (вМСК) на 9,12%; загальної метаболічної ємності (на 9,22%), та рівня функціональної підготовленості (на 27,83%).
Згідно аналізу динаміки внутригрупового розподілу після завершення походу підвищилося число спортсменів, рівень функціональної підготовленості яких вищий за середній (+20%). Крім того, зафіксовано зменшення кількості спортсменів, які належать до груп з рівнем функціональної підготовленості "низький" (-20%) та "нижче середнього" -13,3%.
Висновки. Наведені матеріали свідчать про значне поліпшення рівня фізичного стану у 50% учасників спортивно-оздоровчого походу 2 категорії складності незважаючи на істотні погіршення умов оточуючого середовища, які спостерігалися протягом походу.
Крім того, експериментальні матеріали дозволили констатувати достатньо високу інформативність використаного у роботі програмного продукту "ШВСМ" і можливість його практичного використання для проведення обстежень туристів з метою моніторингу їхньої функціональної підготовленості та корекції учбово-тренувального процесу.
Література
1. Дегтяр В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму. Навчальний посібник. -
К.: Видавництво "Науковий світ", 2003. - 203 с.
2. Пангелов Б.П., Пангелова Н.Є., Дегтяр В.Д. Методично-організаційні основи
формування здорового способу життя засобами фізичної культури. Методичні
рекомендації Міністерства освіти і науки України. - К.: Видавництво "КІТЕП",
2002. - 72 с.
3. Баевский Р.М. Состояние и перспективы развития проблемы
прогнозирования адаптивных возможностей здорового человека // Проблемы
оценки функционального состояния в прикладной физиологии / Тезисы
докладов Всесоюзного симпозиума. - Фрунзе, 1988. - С. 16-18.
4. Сватьєв А.В., Маліков М.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Запоріжжя: ЗДУ, 2004. - 195 с.
5. Шаповалова В.А., Маликов Н.В., Сватьев А.В. Компьютерная программа
комплексной оценки функционального состояния и функциональной
подготовленности организма - "ШВСМ". - Запорожье, 2003. - 75 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...