WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі автономної республіки Крим) - Реферат

Менеджмент міжнародного туризму (на прикладі автономної республіки Крим) - Реферат

доходи країни, що у дійсності являють собою валютні витрати іноземних туристів. У таблиці 2 наведені рекомендовані критерії класифікації туристичних підприємств.
Оцінку показників економічної ефективності менеджменту в'їздного туризму треба робити за такими показниками: вартість 1-го ліжко-дня (грн.); собівартість 1-го ліжко-дня (грн.); виручка від реалізації, у т.ч. ПДВ (тис. грн.); витрати на функціонування і надання послуг (тис. грн.); чистий прибуток (тис. грн.); рентабельність діяльності (%); рентабельність послуг (%).
Загальний принцип побудови узагальнюючих показників економічної ефективності менеджменту з економіки в цілому, її галузей і секторів припускає порівняння результату функціонування туристичних організацій країни з ресурсами їхнього економічного потенціалу, чи з поточними витратами цих організацій, що пов'язані з досягненням даного результату. Для розрахунку показників ефективності менеджменту туризму застосовуються спеціально розроблені програми в середовищі табличного процесора Microsoft Excel для Windows.
Соціальна ефективність менеджменту на туристичних підприємствах оцінюється за двома параметрами: ефективність організаційної структури управління туризмом у цілому (коефіцієнт територіальної концентрації, коефіцієнт ефективності витрат на управління); ефективність управління персоналом (коефіцієнт плинності кадрів, середні витрати на кадрові заходи з розрахунку на одного працівника, середні витрати на навчання одного працівника, рівень укомплектованості кадрами).
В умовах маркетингової орієнтації підприємств міжнародного туризму, впровадження розроблених рекомендацій сприятиме підвищенню ефективності їх менеджменту та зміцненню конкурентних позицій на туристичному ринку.
ВИСНОВКИ
У дисертації наведено теоретичне узагальнення та вирішення наукового завдання на підставі удосконалення існуючих та пропозиції нових підходів щодо управління міжнародним туризмом.
Основним науковимрезультатом роботи є теоретичне обґрунтування, дослідження і розробка способів удосконалення менеджменту міжнародного туризму.
1. У теоретичному напрямку автор прийшов до таких висновків:
a) у наукових працях вітчизняних і закордонних авторів немає єдиного тлумачення туристичної термінології. У зв'язку з цим автором визначенні поняття: "туризм", "менеджмент туристичної діяльності", "туристичний комплекс";
b) розвиток міжнародного туризму обумовлено його функціями: економічною, соціальною і гуманітарною;
c) туристичний комплекс необхідно розглядати, як складову частину єдиного соціально-економічного комплексу країни. Туристичний комплекс потрібно досліджувати у тісному зв'язку з елементами зовнішнього і внутрішнього середовища;
d) ефективність менеджменту в туризмі можливо забезпечити лише на основі маркетингу, що припускає використання комплексного і системного підходів при управлінні туристичною діяльністю. Правильна оцінка ефективності управління в туризмі дозволяє активно впливати на поточний стан і тенденції розвитку туристичних фірм, встановлювати їхні розміри, відслідковувати і коректувати некеровані явища і процеси, складати прогнози і плани розвитку цих фірм і їхніх структурних підрозділів.
2. У плані практичної реалізації наукових пропозицій здійснені такі заходи:
a) проаналізовано й обґрунтовано існування і розвиток у Криму основних видів міжнародного туризму, що включають: лікувальний (санаторно-курортний); екскурсійний; науковий; діловий; етнічний; пригодницький; спортивний; релігійний; розважальний; шоп-тури. Більшість міжнародних туристів прибувають у Крим з метою відпочинку (близько 65,8%), з метою лікування (16,5%) і зі спортивно-оздоровчими цілями (5,8%);
b) проведено оцінку очікуваних витрат міжнародних туристів при відвідуванні України. Аналіз очікуваних витрат туристів указав на те, що велику частину коштів (34,5%) туристи витрачають на проїзд до території України, проживання і харчування (30,8%). Установлено, що більшість туристичних підприємств не займаються виявленням власних конкурентних переваг, а також складанням профілю конкурентоспроможності. З цією метою нами розроблена спеціальна схема оцінки конкурентоспроможності туристичних підприємств;
c) розраховано і проаналізовано за методикою автора показники ефективності менеджменту міжнародного туризму на прикладі 77 туристичних підприємств Криму, у результаті чого встановлено, що в 5 з 12 регіонів туристичні підприємства працюють сезонно (від 3 до 4 місяців у році). Оцінка ефективності менеджменту міжнародного туризму виявила, що за показниками економічної ефективності туризму найбільш ефективно працюють комбіновані туристичні підприємства, у той же час за соціальними критеріями лідирують підприємства змішаного й універсального типів.
3. У методичному напрямку автором дані такі рекомендації:
a) розроблено модель стратегічного управління туристичною діяльністю, що припускає використання комплексного і системного підходів при управлінні. Процес стратегічного менеджменту на туристичному підприємстві полягає у використанні стратегічного аналізу, стратегічного планування, стратегічної організації і контролю. Метою стратегічного процесу маркетингу є: задоволення потреб туристів; збільшення кількості обслугованих інтуристів; досягнення переваги над конкурентами; завоювання частки ринку;
b) розроблено матрицю цільового ринку для проведення стратегічного аналізу туристичної діяльності і визначення цільового сегмента. Стратегічний аналіз містить у собі також аналіз діяльності туристичного підприємства, виявлення конкурентних переваг і розробку профілю конкурентоспроможності туристичного підприємства;
c) запропоновано модель комбінації критеріїв сегментації, що рекомендується для туристичних підприємств, яка включає три групи: геодемографічні, психолого-поведінкові й економічні;
d) розроблено конкурентні стратегії туристичних підприємств, на основі концепції ЖЦТП. Кожній стадії ЖЦТП відповідає визначена стратегія;
e) запропоновано рекомендації щодо удосконалення організаційної структури управління туристичною діяльністю підприємств на основі інтеграційного підходу, який полягає в об'єднанні послуг туроператорів і турагентств та послуг гостинності і транспорту;
f) запропоновано й обґрунтовано методичні рекомендації щодо оцінки ефективності міжнародного туризму, які дозволяють проаналізувати ефективність міжнародного туризму за економічними і соціальними критеріями.

 
 

Цікаве

Загрузка...