WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Роль, завдання і методи спортивної метрології - Реферат

Роль, завдання і методи спортивної метрології - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
Роль, завдання і методи
спортивної метрології
1. Поняття спортивної метрології,
значення вимірювань у спорті
Спортивна метрологія - це наука, у якій викладаються загальні "керівні" методологічні і методичні основи і положення контролю в спорті. Спортивна виступає прикладною науковою, як складова і засіб спортивної педагогіки. Можна говорити про спортивну метрологію як наукову дисципліну, у рамках якої розробляються принципи, підходи, методи. Можна говорити про спортивну метрологію як педагогічний засіб, тобто про застосування спортивної метрології в практичній підготовці що займаються. Можна говорити про спортивну метрологію як педагогічну дисципліну, тобто про курс, який викладається студентам фізкультурних вузів і який містить відомості з наукової дисципліни, що, як передбачається, у першу чергу потрібні для використання їх як деяких загальних основ контролю в практиці спорту.
Спортивні виміри потрібні не тільки на змаганнях, але й на тренувальних заняттях. Це виміри характеристики тіла, тілорухів і рухів, фізіологічних і психологічних характеристик.
Щоб підготовка була більш ефективною, цілеспрямованою, її планують. В основі плану лежить модель бажаного стану, цільовим компонентом якого є цільова рухова підготовленість, тобто спортивна підготовленість.
Виміри можна проводити з використанням досить складних приладів і пристроїв, але в багатьох випадках можна обмежитися порівняно простими вимірювальними приладами і пристосуваннями, а часом і обійтися виміром власним тілом і візуальними оцінками. Вимір - це зіставлення вимірюваної ознаки об'єкта з прийнятим за зразок об'єктом, що володіє аналогічною ознакою одиничної величини.
Виміри у фізичному вихованні і спорті дозволяють порівнювати цікавлячі нас ознаки різних індивідів, дозволяють порівнювати той самий ознака того самого індивіда через ті чи інші проміжки часу, що дає можливість простежити динаміку цієї ознаки, хід його розвитку. Такий контроль необхідний для управління процесом підготовки у фізичному вихованні і спорті, а також для вироблення норм і орієнтирів, "моделей спортсменів". Виміри - основа кількісного аналізу рухової активності, стану індивіда, його актуальних і потенційних рухових можливостей, а значить - контролю в цій області.
2. Методи та методичне забезпечення
спортивної метрології
Метрологічне забезпечення - це застосування наукових і організаційних основ, технічних засобів, правил і норм, необхідних для досягнення єдності і точності вимірів у фізичному вихованні і спорті. Науковою основою цього забезпечення є метрологія, організаційна-метрологічна служба Держкомспорту України. Технічна основа містить у собі:
1) систему державних еталонів;
2) систему розробки і випуску засобів вимірів;
3) метрологічну атестацію і перевірку засобів і методів вимірів;
4) систему стандартних даних про показники, що підлягають контролю в процесі підготовки спортсменів.
Метрологічне забезпечення спрямоване на те, щоб забезпечити єдність і точність вимірів. Єдність вимірів досягається тим, що їхні результати повинні бути представлені в узаконених одиницях і з відомою імовірністю погрішностей. В даний час використовується міжнародна система одиниць (СІ), застосування якої в Росії визначено Державним стандартом. Основними одиницями фізичних величин у СІ є одиниці довжини - метр (м); маси - кілограм (кг); часу - секунда (с); сили електричного струму - амперів (А); термодинамічної температури - кельвін (ДО); сили світла - кандела (кд); кількості речовини - моль (моль). Додаткові одиниці СІ: радіан (рад) і стерадіан (порівн) - для виміру плоского і тілесного кутів відповідно.
Крім того, у спортивно-педагогічних вимірах використовуються наступні одиниці вимірів: сили - ньютона (Н); температури - градуси Цельсія (*З), частоти - герців (Гц); тиску - паскаль (Па); обсягу - літр, мілілітр (л, мол).
За допомогою розрахунків з цих основних одиниць одержують похідні. Наприклад, робота, вироблена тілом, що рухається, виміряється як добуток сили на масу (Ньютон.метр - Н.м). Потужність - як робота в одиницю часу - виміряється в Н.м/с, швидкість - у м/с і т.д.
Досить широко використовуються в практиці позасистемні одиниці. Наприклад, потужність виміряється в кінських силах (л. с.), енергія - у калоріях, тиск - міліметрах ртутного стовпа і т.д. Для перекладу внесистемних одиниць у СІ використовуються наступні відносини: 1 Н=0,102 кг (сили); 1 Нм=1 Дж (джоуль) =0,102; кгм=0,000239 ккал. Один ньютонметр занадто незначний по величині, і тому роботу спортсмена (чи енергію, виділювану при виконанні вправ) частіше вимірюють у кілоджоулях: 1 кдж=1000 Нм=0,239 ккал=102 кгм.
Найбільш розповсюджені методики вимірів у спорті: а) секундометрія, б) динамометрія, в) ергометрія, г) спідо- і тахометрія, д) акселерометрия, е) пульсометрія, ж) електроміографія, з) відео- і кінографія, і) гоніометрія, к) вимір метрики, л) хемометрія.
Методи: а) механічні, б) електричні (у тому числі потенціометричні і тензометричні) і електромеханічні, в) оптико-електронні, г) фізіологічні. Нерідко застосовують змішані методи.
Потенціометричні методи засновані на вимірі різниці електричних потенціалів. Тензометрія заснована на тому, що електричний опір металів при їх розтягуванні зростає пропорційно відносному подовженню. Тензосупротиву з'єднують за мостовою схемою. З вимірювальної діагоналі моста різниця потенціалів подається на вхід тезопідсилювача. Нерідко замість моста обмежуються напівмостом, у такому випадку в конструкції тензопідсилювача повинні бути передбачені перемінні опори, що складають другу половину моста опорів.
Відхилення значення обмірюваної величини від дійсного, тобто від того її значення, що може бути отримане ідеально правильним (еталонним) виміром, називають абсолютною погрішністю (? А). Розподіл абсолютної погрішності на те значення вимірюваної величини (А), при одержанні якого виявлена погрішність (щире значення), дає дійсну відносну погрішність ? Пекло = ? АЅ А. Якщо розділити абсолютну погрішність (? А) на максимальне значення (Ашк), відзначені на шкалі, одержимо приведену відносну погрішність ? Ап = ? АЅ Ашк . Приведену погрішність указує на клас точності засобу вимірів.
Розрізняють основні і додаткові погрішності. Основні погрішності - погрішності самого методу вимірів або вимірювального пристрою, приладу, установки при нормальних умовах їхньої роботи. Додаткові погрішності виникають при відхиленні умов від нормальних для даної апаратури.
Погрішності виміру бувають систематичними постійними, систематичними перемінними, несистематичними постійними, несистематичними перемінними. Систематичну постійну погрішність легко компенсувати, якщо один раз визначити її чисельне значення. Погрішності, що ми можемо пояснити і причини яких ми можемо установити, часто можна усунути, усунувши ці причини.
Статистика - прикладна наука. Вона обслуговує нашу потребу довідатися цікавляче наспро розглянуті сукупності об'єктів. Досягається це чи виміром іншим визначенням тих ознак об'єктів, знання про які необхідно. Ознака, що має різне значення в різних об'єктів, називають що варіює. Ознаки, по яких формують, "збирають" сукупність об'єктів, і які тому однакові у всіх об'єктів сукупності, називають що класифікують. Визначивши в об'єктів, що складають одну сукупність об'єктів, n ознак, що варіюють, одержимо n сукупностей чисел, кожне називається варіантною. Кожна така сукупність чисел, що представляють значення того самого ознаки в різних об'єктів сукупності об'єктів, називається статистичною сукупністю.
Ознаки об'єктів можна визначати по-різному. Розрізняють 4 типи шкал вимірів: 1) шкали найменувань, по яких визначаються якісні ознаки об'єктів, по яких

 
 

Цікаве

Загрузка...