WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу - Реферат

Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу - Реферат

тестів допускаються лише після відпрацювання пропущених занять. У випадку, коли пропуски були з поважної причини, вони можуть бути звільнені від виконання окремих тестів. Студенти, які звільнені від занять на довгий термін, здають заліки тільки з теоретичних і методичних розділів програми.
5. Навчальний матеріал для підготовчого відділення
Навчальний матеріал програми підготовчого відділення передбачає вирішення завдань фізичного виховання для студентів і складається з теоретичного і практичного розділів.
Зміст теоретичного розділу програми містить у собі положення теорії і методики фізичного виховання. Теоретичні знання надаються студентам під час лекційного курсу, на практичних заняттях, у формі бесід та самостійного ознайомлення зі спеціальною літературою.
Згідно з положенням про середні медичні навчальні заклади, готують фахівців медичного профілю - теоретичний розділ, крім обов'язкових для всіх навчальних закладів, необхідно доповнити розкриттям знань, що стосуються реабілітації хворих програми, забезпечення оптимальних умов життєдіяльності організму, зміцнення здоров'я і досягнення високої працездатності людини.
Доцільно в теоретичний розділ навчальної програми з фізичного виховання для медичних сестер включати такі запитання:
1. Мета і основні завдання фізичного виховання в Україні.
2. Природничо-наукові основи фізичного виховання.
3. Особиста і загальна гігієна. Основи масажу і самомасажу.
4. Основи спортивного тренування, підготовка спортсменів.
5. Самостійні заняття фізичними вправами.
6. Основи лікарського контролю і самоконтролю під час занять фізичними вправами.
7. Запобігання спортивного травматизму і правила надання медичної допомоги травмованим.
8. Застосування комплексів фізичних вправ для реабілітації хворих.
9. Професійно-прикладна фізична підготовка (ППФП) та її місце в системі фізичного виховання.
Останній розділ теоретичної програми повинен розкривати основні теоретичні положення ППФП в системі фізичного виховання студентів середніх навчальних закладів із врахуванням умов і характеру праці майбутніх медичних сестер.
Практичний розділ програмискладають життєво важливі види рухової діяльності, загальнорозвиваючі та прикладні фізичні вправи. Цей розділ містить у собі навчальний матеріал- для всіх навчальних відділень і спрямований на вирішення конкретних завдань з фізичної підготовки студентів.
У навчальний процес середніх медичних навчальних закладів доцільно включати такі дисципліни: гімнастику, легку атлетику, лижний спорт, плавання, спортивні ігри, туризм.
На обов'язкових заняттях студенти здобувають необхідні рухові навички і фізичні якості, які допомагають їм підвищити свою загальнофізичну підготовленість, працездатність і успішно виконувати залікові нормативи з предмета. Окрім обов'язкових навчальних занять з фізичного виховання проводяться факультативні заняття з видів спорту, що входять до програми, а також проводяться самостійні заняття з видів спорту, враховуючи спортивні інтереси студентів.
На практичних заняттях, крім оволодіння спортивними дисциплінами, студенти набувають теоретичні знання з конкретних видів спорту, які входять у програму.
Гімнастика
Тематика теоретичних знань. Місце гімнастики в системі фізичного виховання. Класифікація гімнастичних вправ. Особливості особистої гігієни і запобігання травм. Українські гімнасти на міжнародній арені.
Основи гімнастики. Завдання і характеристика загально-розвиваючих вправ. Значення формування правильної постави.
Ранкова гімнастика. Добір і складання вправ гігієнічної гімнастики. Об'єм та інтенсивність фізичного навантаження. Самоконтроль на заняттях фізичною гімнастикою.
Виробнича гімнастика. Завдання виробничої гімнастики, фізкультхвилинки. Принципи складання комплексів, враховуючи стать, вік, фізичну підготовленість, особливість виробничої діяльності. Регулювання фізичного навантаження. Гігієнічні вимоги під час проведення занять. Обов'язки інструктора з виробничої гімнастики на виробництві, в навчальному закладі.
Коротка характеристика атлетичної, ритмічної, професійно-прикладної, лікувальної і спортивної гімнастик.
Практичний матеріал. Основне завдання - розвиток рухових якостей: сили, гнучкості та спритності. Основна гімнастика. Стройові вправи: шикування, перешикування, пересування, розмикання і змикання.
Загальнорозвиваючі вправи. Вправи з використанням гімнастичних приладів і тренажерів.
Прикладні вправи: ходьба, біг, стрибки; вправи у рівновазі; лазіння по канату; підтягування на перекладині, згинання і розгинання рук в упорі лежачи; вправи з використанням обтяжень; спортивні стрибки, стрибки у довжину, стрибки з перешкодами.
Ранкова гігієнічна гімнастика. Вправи без предметів і з предметами. Складання і практичне виконання комплексів ранкової гігієнічної гімнастики і гімнастичних вправ протягом дня. Використання ритмічної гімнастики.
Виробнича гімнастика. Вступна гімнастика, фізкультурна пауза, фізкультхвилинка. Складання і практичне виконання комплексів виробничої гімнастики.
Використана література
1. Бальсевич В.К. Физическая культура для всех и для каждого. - М., 1988. - 85 с.
2. Дубогай О.Д., Завацький В.І., Короп Ю.О. Методика фізичного вихо-вання студентів, віднесених за станом здоров'я до спеціальної медичної групи. Навчальний посібник. - Луцьк: Надстир'я, 1995. - 220 с.
3. Ильинич В.И. Профессионально-прикладная подготовка студентов вузов. Научно-методические и организационные основы. - М., 1978. -156с.
4. Лотоненко А.В. Физическая культура, спорт и работоспособность студентов.- Воронеж, 1986. - 140 с.
5. Массовая физическая культура в вузе / Под ред. Маслякова В.А. -М.: Высшая школа, 1991. - 240 с.
6. Мурза В.П. Фізичні вправи і здоров'я. - К.: Здоров'я, 1991 - 256 с.

 
 

Цікаве

Загрузка...