WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу - Реферат

Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу - Реферат

повсякденне життя студентів, досягнення оптимального рівня їх фізичної активності.
3. Зміст роботи навчальних відділень
Навчально-виховний процес у навчальних відділеннях проводиться відповідно до науково-методичних основ педагогіки і системи фізичного виховання.
Теоретичний розділ програми подається у вигляді лекцій з розрахунку 10 год, розрахованих на 2 роки навчання. Лекції доповнюються бесідами викладачів зі студентами в процесі практичних занять, а також самостійним вивченням студентами спеціальної літератури за весь період навчання.
Для проведення практичних занять студенти розподіляються на навчальні відділення (основне, підготовче і спеціальне), враховуючи стан здоров'я, фізичну і спортивну підготовленість.
До основної групи відносяться ті студенти, які не мають відхилень у стані здоров'я або з незначними відхиленнями, за умови достатнього фізичного розвитку і функціональних можливостей. Чисельний склад такої групи - 12-15 чоловік. Заняття в основній групі проводяться згідно з програмою фізичного виховання в повному обсязі. Студенти цієї групиможуть займатися в спортивних секціях, брати участь у змаганнях і повинні здавати всі контрольні нормативи.
До підготовчої групи зараховуються ті студенти, які мають недостатній фізичний розвиток, мало фізично підготовлені, без відхилень або з незначними відхиленнями в стані здоров'я.
Для осіб цієї групи заняття проводяться згідно з навчальною програмою за умови більш поступового засвоєння комплексу рухових навичків і умінь, особливо тих, які висувають до організму підвищені вимоги. Для цих осіб організовуються додаткові заняття з фізичного виховання. Студенти підготовчого відділення можуть займатися в спортивних секціях після консультації з викладачем і лікарем. Чисельність цього відділення -12-15 чоловік. Здача контрольних тестів студентами підготовчого відділення проводиться з тих самих дисциплін, що й для ос-новної групи, але за зниженими вимогами, у більш пізні терміни.
На спеціальне навчальне відділення зараховуються студенти, які мають відхилення в стані здоров'я постійного або тимчасового характеру, які потребують обмеження фізичних навантажень. Навчальні групи цього відділення комплектуються, враховуючи стать, характер захворювання і функціональні можливості організму студентів. Чисельність групи повинна складати 8-15 чоловік.
Навчальний процес з фізичного виховання на спеціальному відділенні спрямований на зміцнення здоров'я, загартовування організму і підвищення рівня фізичної підготовленості, усунення функціональних відхилень у фізичному розвитку, ліквідацію залишкових явищ після перенесення хвороб, набуття необхідних і допустимих для студентів професійно-прикладних навичків і вмінь.
Заняття для студентів спеціального відділення є обов'язковими і проводяться під час всього терміну навчання з розрахунку 4 год на тиждень.
Слід завжди пам'ятати, що засоби і методи фізичної культури в цьому відділенні використовуються, перш за все, для зміцнення здоров'я, профілактики та нормалізації функцій після різноманітних захворювань.
У зв'язку із захворюваннями або іншими об'єктивними причинами, студенти основного відділення можуть бути переведені на спеціальне відділення у будь-який час навчального року.
Звільнення від занять з фізичного виховання за станом здоров'я може бути тільки тимчасовим.
Практичний розділ навчальної програми містить навчальний матеріал, спрямований на вирішення конкретних завдань з фізичного виховання студентів медсестринського факультету.
У зміст занять усіх навчальних відділень включається матеріал з професійно-прикладної фізичної підготовки, стосовно особливостей майбутньої професії студентів-медичних сестер.
На 1 курсі необхідно ліквідувати недоліки у фізичній підготовці окремих студентів, у яких слабо розвинуті силові якості, витривалість (не вміють плавати, не мають навичок ходьби на лижах тощо).
При цьому студенти повинні:
- систематично відвідувати навчальні заняття з фізичного виховання (теоретичні й практичні) в дні та години, що передбачені розкладом;
- проходити медичне обстеження в обумовлений термін, здійснювати самоконтроль за станом свого здоров'я і фізичного розвитку, за фізичною підготовленістю;
- виконувати необхідні тести для визначення рівня фізичної і функціональної підготовленості;
- активно оволодівати знаннями з основ теорії і методики фізичного виховання, використовуючи сучасну літературу;
- дотримуватись раціонального режиму навчання, відпочинку і харчування;
- самостійно виконувати фізичні вправи, регулярно займатися ранковою і виробничою гімнастикою, спортом, туризмом, дотримуватись необхідного тижневого рухового режиму, використовуючи консультації викладача;
- зміцнювати здоров'я, підвищувати свою фізичну підготовленість на основі програмних видів спорту і вдосконалювати спортивну майстерність;
- брати активну участь у масових оздоровчих, фізкультурних і спортивних заходах в навчальній групі, на курсі, факультеті, між навчальними закладами.
4. Загальні положення про залік з фізичного виховання
Студенти всіх навчальних відділень здають семестровий залік з фізичного виховання з двох розділів навчальної програми: виконання тестів з фізичної підготовки і вимог із засвоєних теоретичних і методичних знань.
Залік для кожного навчального відділення містить свій набір контрольних тестів і вимог різної спрямованості (фізичної підготовленості) або вимог до засвоєння знань і методичних навичків.
У кожному семестрі рекомендується планувати п'ять-сім контрольних тестів, які розкривають вихідний та досягнутий рівні фізичної підготовленості студентів, а саме: силової, швидкісно-силової підготовленості, загальної витривалості та гнучкості.
Студенти, які пропустили навчальні заняття і не пройшли відповідної підготовки, до здачі контрольних

 
 

Цікаве

Загрузка...