WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу - Реферат

Роль фізичної культури в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу - Реферат


РЕФЕРАТ
на тему:
"Роль фізичної культури
в повсякденному житті студента середнього медичного навчального закладу"
ПЛАН
1. Мета і основні завдання фізичного виховання
2. Форми організації фізичного виховання
3. Зміст роботи навчальних відділень
4. Загальні положення про залік з фізичного виховання
5. Навчальний матеріал для підготовчого відділення
Використана література
1. Мета і основні завдання фізичного виховання
Вітчизняною та світовою наукою набутий великий досвід, який підтверджує необхідність систематичних занять фізичними вправами для поліпшення здоров'я, підвищення специфічної та неспецифічної його стійкості і працездатності. При цьому здоров'я слід розглядати як широке соціально-біологічне поняття, яке включає в себе не тільки нормальну структуру і функцію різних органів та систем, а й рівень розвитку функціо-нальних резервів, діапазон компенсаторно-пристосувальних реакцій, що й визначає успішну адаптацію організму до різних умов навколишнього середовища.
Вельми істотним є і той факт, що напружена розумова діяльність проводиться в умовах вираженої гіпокінезії, яка негативно впливає на динаміку розумової втоми працівників.
Навчальний процес - тяжка і напружена праця, яка виконується в умовах дефіциту часу на фоні різкого зниження рухової активності. Певною мірою підвищення розумової працездатності й охорони здоров'я молоді є збільшення їх рухової активності шляхом виконання фізичних вправ під час занять фізичною культурою і спортом.
Головною метою фізичного виховання на медсестринсько-му факультеті є формування фізичної культури студента як системної, так і інтегративної якості - невід'ємного компонента загальної культури майбутнього спеціаліста, здатного реалізувати її у навчальній, соціально-професійній діяльності та сім'ї.
Основна мета фізичного виховання на медсестринському факультеті конкретизується в роботі зі студентами в наступних завданнях:
1. Зміцнення здоров'я, сприяння гармонійного фізичного розвитку, підтримування високої працездатності протягом всього періоду навчання.
2. Сприяння різностороннього розвитку організму, підвищення рівня загальної фізичної підготовленості, розвитку професійно важливих фізичних якостей, психомоторних здібностей майбутніх спеціалістів.
3. Оволодіння системно впорядкованим комплексом знань, які охоплюють філософську, соціальну, природничо-наукову і пси-холого-педагогічну тематику, що тісно пов'язані з теоретичними, методичними і організаційними основами фізичної культури.
4. Формування потреби студентів у фізичному самовдосконаленні та підтримки високого рівня здоров'я із свідомим використанням всіх організаційно-методичних форм занять фізкультурно-спортивної діяльності.
5. Формування навичків самостійної організації дозвілля з використанням засобів фізичної культури і спорту.
6. Оволодіння основами сімейного фізичного виховання, побутової фізичної культури.
Фізична освіта у навчальних закладах дає студентам знання про вплив фізичних вправ на організм людини, розвиває фізичні якості (здібності), рухові навички, забезпечує фізичну підготовку молоді до життя, суспільно-громадської діяльності.
Одне із важливих завдань фізичної освіти - навчити студентів користуватися набутими знаннями, щоб засвоєні уміння і навички використовувалися в практичній діяльності. Окрім виконання специфічної функції, фізична освіта сприяє більш ефективному вирішенню функцій освіти, а також її видів: розумової, політичної, професійної тощо. Таким чином, фізична освіта як вид освіти - спеціально організований педагогічний процес, спрямований на всесторонній фізичний розвиток студентської молоді, їх специфіку підготовки до виконання соціальних обов'язків у суспільстві.
Фізичне виховання на медсестринському факультеті вирішує такі завдання:
1. Виховання у студентів свідомості, моральних, вольових і фізичних якостей, підготовка їх до майбутньої професійної діяльності.
2. Професійно-прикладної фізичної підготовки студентів, враховуючи особливості роботи за фахом.
3. Засвоєння необхідних знань з основ теорії, методики і організації фізичної культури та підготовку до роботи в якості інструктора-методиста з фізичної культури і ЛФК.
4. Виховання у студентів переконання про необхідність виконання рухового режиму протягом робочого дня.
2. Форми організації фізичного виховання
Фізичне виховання на медсестринському факультеті проводиться протягом всього періоду навчання і здійснюється на обов'язкових навчальних і позанавчальних заняттях.
Навчальні заняття:
- до обов'язкових навчальних занять відносяться практичні та теоретичні заняття, практикуми-консультації, які передбачені навчальними планами з об'єму 4 год на тиждень протягом всього періоду навчання і внесені в розклад навчальних занять;
- до навчальної форми організації процесу з фізичного виховання слід віднести також консультативно-методичні заняття, які спрямовані на подання студентам методичної і практичної допомоги в організації і проведенні самостійних занять фізичною культурою і спортом;
- як однією з форм навчальної роботи є індивідуальні заняття для тих студентів, які не мають належної фізичної підготовки або відстають в оволодінні навчальним матеріалом, котрі організовуються за спеціальним розкладом кафедри протягом навчального року.
Позанавчальні заняття:
До позанавчальних форм занять фізичним вихованням у середніх медичних навчальних закладах відносяться:
- фізичні вправи протягом навчального дня (ранкова гігієнічна гімнастика, гімнастичні вправи в режимі дня);
- самостійні заняття фізичними вправами, спортом, туризмом;
- масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні заходи.
Комплексне використання всіх форм фізичного виховання повинно забезпечити впровадження фізичної культури у

 
 

Цікаве

Загрузка...