WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Виміри у фізичній культурі і спорті - Реферат

Виміри у фізичній культурі і спорті - Реферат

Однак необхідно пам'ятати, що якщо між другою і четвертою спортсменками два ранги, те це зовсім не означає, що друга вдвічі артистичніше першої.
Шкала інтервалів
Виміру в цій шкалі не тільки упорядковані за рангом, але і розділені визначеними інтервалами. У інтервальній шкалі встановлені одиниці виміру (градус, секунда, і т.д.). Вимірюваному об'єкту тут привласнюється число, рівне кількості одиниць виміру, що він містить. Наприклад, температура тіла спортсмена А. під час виконання вправи виявилася рівної 39,0* З, спортсмена В. -39,5* С.
Обробка результатів вимірів у інтервальній шкалі дозволяє визначити, "на скількох більше" один об'єктів у порівнянні з іншим (у приведеному вище прикладі=0,5*). Тут можна використовувати будь-які методи статистики, крім визначення відносин. Зв'язано це з тим, що нульова крапка цієї шкали вибирається довільно.
Шкала відносин
У шкалі відносин нульова крапка не довільна, і, отже, у деякий момент часу вимірювана кількість може бути дорівнює нулю.
У цій шкалі яка-небудь з одиниць виміру приймається за еталон, а вимірювана величина містить стільки цих одиниць, у скількох разів вона більше еталону. Так, сила в 600 Н, рівна 6,6.с, у стільки ж раз більше основної одиниці виміру - одного ньютона. Результати вимірів у цій шкалі можуть оброблятися будь-якими методами математичної статистики.
4. Точність вимірів
Основні поняття
У спортивній практиці найбільше поширення одержали два види вимірів. Виміри, коли розшукуване значення величини знаходиться безпосередньо з досвідчених даних, є прямими. Наприклад, реєстрація швидкості бігу, дальності метань, величини зусиль і т.п. - це всі прямі виміри.
Непрямими називають виміри, при яких розшукуване значення величини знаходять на підставі залежності між цією величиною і величинами, що піддаються виміру. Наприклад, між швидкістю ведення м'яча футболістом (V) і витратами енергії (Е) існує залежність типу:
y = 1,683+1,322х
де y - витрати енергії в ккал;
х - швидкість ведення м'яча.
Якщо спортсмен веде м'яч з V=6 м/с, то Е=9,6 ккал/хв.
Прямим способом вимірити МПК складно, а час бігу - легко. Тому час бігу вимірюють, а МПК - розраховують.
Варто пам'ятати, що ніякий вимір не може бути виконане абсолютно точно і результат виміру завжди містить у собі помилку. Необхідно прагнути до того, щоб ця помилка була розумно мінімальна. Нагадаємо, що результати контролю є основою для планування навантажень. Тому точно вимірили - точно спланували і навпаки. Знання точності вимірів - обов'язкова умова, і тому в задачу вимірів входить не тільки перебування самої величини, але й оцінка допущених при цьому погрішностей (помилок).
Систематичні і випадкові помилки вимірів
Помилки вимірів поділяються на систематичні і випадкові.
Величина систематичних помилок однакова у всіх вимірах, що проводяться тим самим методом за допомогою тих самих вимірювальних приладів.
Систематичний контроль за спортсменами дозволяє визначити міру їхньої стабільності і враховувати можливі погрішності вимірів.
У деяких випадках помилки виникають із причин, пророчити які заздалегідь неможливо. Такі помилки називаються випадковими. Їх виявляють і враховують за допомогою математичного апарата теорії імовірностей.
Перед проведенням будь-яких вимірів потрібно визначити джерела систематичних погрішностей і по можливості усунути їх. Але тому що цілком це зробити не можна, те внесення виправлень у результат виміру дозволяє виправити його з урахуванням систематичної погрішності.
Для усунення систематичної погрішності використовують:
а) тарування - перевірку показань вимірювальних приладів шляхом порівняння їх з показаннями еталонів у всьому діапазоні можливих значень вимірюваної величини;
б) калібрування - визначення погрішностей і величини виправлень.
Абсолютні і відносні помилки вимірів
Результат виміру будь-якої величини відрізняється від щирого значення. Це відмінність, рівна різниці між показанням приладу і щирим значенням, називається абсолютною погрішністю виміру, що виражається в тих же одиницях, що і сама вимірювана величина:
Х = Хист - Хизм
Де x - абсолютна погрішність.
При проведенні комплексного контролю, коли виміряються показники різної розмірності, доцільніше користатися не абсолютної, а відносною погрішністю. Вона визначається по наступній формулі:
Х
Хвідн = -------------- * 100%
Хізм
Доцільність застосування Хвідн зв'язана з наступними обставинами. Припустимо, що ми вимірюємо час з точністю до 0,1 з (абсолютна погрішність). При цьому, якщо мова йде про біг на 10000 м, те точність цілком прийнятна. Але вимірювати з такою точністю час реакції не можна, тому що величина помилки майже дорівнює вимірюваній величині (час простої реакції дорівнює 0,12 - 0,20 с). У зв'язку з цим потрібно зіставити величину помилки і саму вимірювану величину, і визначити відносну погрішність.
Розглянемо приклад визначення абсолютної і відносної погрішностей виміру. Припустимо, що вимір частоти серцевих скорочень після бігу за допомогою високоточного приладу дає нам величину, дуже близьку до щирого і рівну 150 уд/хв. Одночасне пальпаторне вимір дає величину, рівну 162 уд/хв.
Підставивши ці значення в приведені вище формули, одержимо:
Х = 150 - 162 = 12 уд/хв - абсолютна погрішність; Хотн = (12:150) * 100% = 8% - відносна погрішність.
Таким чином, формуються наступні основні правила:
1) прагнути до максимально можливої точності вимірів;
2) уміти визначати величину, тип і причини помилок;
3) навчитися усувати їх.
Висновок
Спортивна метрологія - це наука про виміри у фізичному вихованні і спорті. Її потрібно розглядати як конкретний додаток до загальної метрології, основною задачею якої, як відомо, є забезпечення точності і єдності вимірів. Однак, як навчальна дисципліна, спортивна метрологія виходить за рамки загальної метрології.
Фахівці-метрологи основну увагу зосереджують на проблемах єдності і точності вимірів фізичних величин (довжина, маса, час, температура, сила електричного струму, сила світла і кількість речовини).
У фізичному вихованні і спорті деякі з цих величин також підлягають виміру. Але найбільше фахівців в області спортивної метрології цікавлять педагогічні, біологічні показники, що по своєму змісті не можна назвати фізичними. Методикою їхніх вимірів загальна метрологія практично не займається, і тому виникла необхідність розробки спеціальних вимірів, результати яких усебічно характеризують підготовленість фізкультурників і спортсменів.
Таким чином, предметом спортивної метрології (і теорії вимірів, у тому числі) є комплексний контроль у фізичномувихованні і спорті і використання його результатів у плануванні підготовки спортсменів і фізкультурників.
Список використаної літератури
1. Годик М. А. Спортивна метрологія. М.: Фис, 1988.
2. Годик М. А. Контроль тренувальних і соревновательних навантажень. М.: Фис, 1980.
3. Зациорский В. М. Основи спортивної метрології. М.: Фис, 1981.
4. Іванов В. В. Комплексний контроль у підготовці спортсменів. М.: Фис, 1987.
5. Уткін В. Л. Виміри у спорті (введення в спортивну метрологію). М.: ГЦОЛИФК, 1989.

 
 

Цікаве

Загрузка...