WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Фізична підготовка дітей дошкільного віку - Курсова робота

Фізична підготовка дітей дошкільного віку - Курсова робота

Необхідно звертати увагу на чергування вправ з ходьби та бігу - їх одноманітність втомлює дітей, понижує якість виконання вправ, а також може привести до небажаних наслідків (порушення постави і т .і.). В другій частині занять вивчаються вправи загально розвиваючого характеру. Основні види рухів, проводиться рухлива гра. В заключній частині використовують вправи входьбі, нескладні ігрові завдання [13, 15, 17,22].
Загально розвиваючі вправи спрямовано впливають на організм в цілому, на окремі м'язові групи та суглоби, а також сприяють покращенню координації рухів, орієнтації в просторі , позитивно впливають на діяльність серцево-судинної та дихальної систем організму. Важливе значення для правильного виконання загально розвиваючих вправ має вихідне положення. Змінюючи його, можна полегшити або ускладнити рухове завдання.
При вивченні вправ загально розвиваючого характеру
РОЗДІЛ ІІ.
Організація і методика проведення досліджень
2.1.Мета і завдання досліджень
Мета даної дипломної роботи полягає у розробці та використанні тренувальних програм для підвищення показників рівня фізичної підготовленості дітей 5-6 років в умовах проведення занять з фізичної культури в дошкільних навчальних закладах. Тренувальні програми створені у вигляді комплексів рухливих ігор переважну більшість яких складали українські народні рухливі ігри.
Для досягнення мети даної дипломної роботи передбачається послідовно вирішити ряд наступних завдань :
1. Вивчити особливості організації та проведення занять з
фізичної культури в дошкільних навчальних закладах.
2. Визначити вихідний рівень фізичної підготовленості дітей 5
- 6 років на основі оцінки рівня розвитку фізичних якостей і
з врахуванням цих даних розробити тренувальні завдання
(комплекс рухливих ігор) з переважним їх впливом на розвиток
фізичних якостей.
3. Запровадити тренувальні програми (комплекси рухливих
ігор) в процес проведення занять з фізичної культури з
дітьми 5-6 років.
4. Визначити рівень впливу тренувальних програм (комплексів
рухливих ігор) на фізичну підготовленість дітей середньої і
старшої вікової групи в умовах занять з фізичної культури в
дошкільних навчальних закладах.
Вирішення даного кола завдань сприятиме розширенню теоретичних знань про використання тренувальних програм, складених на основі
дошкільних навчальних закладах І допомогло визначити контингент досліджуваних.
В проведенні дослідження приймали участь діти 5-6 років (середня і старша вікові групи) дошкільних навчальних закладів м. Івано-Франківська. Загальна кількість досліджуваних -76 дітей. Всі учасники дослідження були розподілені на дві основні групи : контрольну - 39 дітей та експериментальну - 37 дітей. Із досліджуваних 36 хлопчиків і 40 дівчаток.
Детальна числова характеристика контингенту досліджуваних подається в таблиці.
Таблиця 3. Числова характеристика контингенту досліджуваних
Вік, стать групи 5 років 6 років Всього
X Д X Д
Контрольна 8 10 10 11 39
Експериментальна 8 10 10 9 37
Всього: 16 20 20 20 76
Всі дослідження проводились на базі дитячих садочків № З "Бджілка" і № 7 "Колобок" м. Коломиї в ході вересня 2004 року-квітня 2005 року.
РОЗДІЛ ІІІ.
Шляхи підвищення рівня фізичної підготовленості дітей 5-6 років в умовах дошкільних навчальних закладів
1.4. Застосування тренувальних програм в заняттях з фізичної культури основаних на використанні рухливих ігор
В теорії та методиці фізичної культури існує ряд ключових понять серед яких виділяють поняття "фізична підготовленість" [15,25,39].
Фізична підготовленість розглядається як результат процесу фізичної підготовки - придбання знань в області фізичної культури, формування різних вмінь та навичок і виховання фізичних якостей, тобто, в даному випадку - як результат процесу фізичного виховання дітей середньої і старшої вікових груп дошкільних навчальних закладів і використання основної форми занять фізичними вправами - занять з фізичної культури.
Визначення рівня фізичної підготовленості дітей 5-6 років, який можна було би прийняти в даному дослідженні за вихідний, проводилось у вересні 2004 року за допомогою тестових вправ в який прийняло участь 76 дітей віком 5-6 років. Всі учасники тестування були розподілені на два групи: контрольну та експериментальну. В кожній групі нараховувалось відповідно 39, 37 дітей. Методика проведення тестування відповідала існуючим вимогам. Результати математичної обробки показників фізичної підготовленості на попередньому етапі в обох групах подаються в таблиці 4.
Таблиця 5. Результати математичної обробки показників фізичної підготовленості дітей 5-6 років на заключному етапі в контрольній групі
(п= 39)
Види тестових вправ Вікові групи і показники варіаційних рядів
5 років 6 років
Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка
X О V X О V X 0 V X 0 V
1. Біг Ом з ходу (с). 2,35 0,61 9,15 2,49 0,43 7,51 2,12 0,62 6,54 2,41 0,59 5,21
2.БігЗОм
з високого
старту (с) 8,51 0,27 5,25 9,02 7,25 6,12 8,15 0,35 8,26 8,27 0,22 6,23
3. Стрибок
в довжину
з місця (см) 91,4 6,2 9,22 75,3 7,52 8,27 98,7 5,23 7,72 90,2 6,41 8,13
4. Метання
малого
м'яча на
дальність
(м) 7,52 0,92 7,63 5,10 1Д2 7,83 8,10 1,15 6,53 6,15 0,95 7,43
Таким чином, візуальний аналіз результатів математичної обробки показників фізичної підготовленості дітей 5-6 років в контрольній та експериментальній групах, отриманих в результаті використання різних засобів фізичного виховання підтверджує гіпотезу даної дипломної роботи.
Таблиця 6. Результати математичної обробки показників фізичної підготовленості дітей 5-6 років на заключному етапі в експериментальній
групі (п = 37)
Види тестових вправ Вікові групи і показники варіаційних рядів
5 років 6 років
Хлопчики Дівчатка Хлопчики Дівчатка
X 0 V X 0 V X 0 V X 0 V
І.Біг 10 м з ходу (с) 2,32 0,25 6,42 2,40 0,19 5,35 2,10 0,16 7,71 2,29 0,17 6,27
2.Біг 30 м з
високого
старту(с) 8,49 0,19 7,51 8,96 0,15 7,49 8,07 0,12 5,36 8,19 0,15 7,36
3. Стрибок
в довжину
3 МІСЦЯ
(см) 95,6 7,4 9,57 80,3 6,8 8,52 101,6 5,4 6,82 95,4 6,5 9,31
4. Метання
малого
м'яча на
дальність
(м) 7,85 0,85 643 5,25 0,64 7,51 8,73 0,92 7,36 6,36 0,54 9,27
Список використаної літератури
1. Аскарина М.М. Воспитание детей раннего возраста. -М.:
Медицина, 1977. -173 с.
2. Аркин Е.А. Дошкольный возраст. -M.: Учпедгиз, 1948.-168с.
3. Бальсевич

 
 

Цікаве

Загрузка...