WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Технологія планування фізичного виховання в школі - Курсова робота

Технологія планування фізичного виховання в школі - Курсова робота

завдань уроку має також і підбір методів розвитку рухових здібностей і навчання. Використання комбінованого методу розвитку сили, методу алгоритмічних розпоряджень для навчання вправ дозволяє конкретизувати задачі уроку, зробити їх доступними для реалізації.
2. Технологія планування навчальних завдань
3. Тематичний план-графік та конспекти уроку
Деталізуємо зміст сітьового графіка проходження навчального матеріалу і визначимо засоби для вирішення завдань уроку. Для цього складемо тематичний план-графік (див. табл. 3).
Тематичний план-графік конкретизує навчальний план і програму. Він визначає:
1) зміст навчального матеріалу;
2) послідовність навчання вправ;
3) взаємозв'язок уроків фізичної культури;
4) систему контрольних уроків.
В тематичний план-графік внесемо всі вправи, які вивчаються в дев'ятому класі. Для кожної вправи складемо навчальну програму типу алгоритмічних розпоряджень. Під кожною вправою запишемо серії навчальних завдань. Вправи розташуємо за порядком складності. На основі сітьового графіка визначимо порядок і строки виконання серій навчальних завдань. Вправи серій навчальних завдань підбираються так, щоб учні могли їх засвоїти на одному уроці. Напроти вправи в графі номера уроку позначаємо навчання ("н"), якщо вправу виконуємо перший раз, або повторення ("п"), якщо вправа виконувалася на попередньому уроці. Для розвитку сили окремих груп м'язів використаємо засоби, які рекомендуються програмою, а також перші серії навчальних завдань вправ, які вивчаються.
Міцність рухового навику в гімнастиці визначається можливістю виконання вивченої вправи в зв'язці, в комбінації. В тематичному плані пе-редбачимо, після оволодіння програмним матеріалом, виконання комбінацій на кожному снаряді. Останні два уроки присвячуємо контролю за ово-лодінням програмним матеріалом. Для цього заплануємо виконання комбінацій і навчальних нормативів, і відповідно вграфах номера уроків по-ставимо позначку контролю ("к").
План-конспект уроку найбільш повно розкриває зміст, методику та організацію кожного заняття. Конспект уроку містить завдання уроку, тривалість його частин, чергування видів, їх зміст та дозування. Вправи підготовчої частини підбираються згідно змісту основної частини. При складанні конспекту уроку враховуються результати попередніх уроків і вносяться відповідні корективи.
Конспект уроку складається на підставі тематичного плану-графіка з врахуванням наступних загальних вимог:
1. Кожний конспект уроку складається з 3-х частин: зміст, де вказуються фізичні вправи, розподілені за частинами уроку; дозування фізичних вправ і організаційно-методичні примітки.
2. Конспект уроку складається в відповідності з планом на чверть і повинен мати чіткі педагогічні завдання.
3. Запис вправ робиться докладно і термінологічне правильно.
4. Всі вправи дозуються.
5. Вправи основної частини уроку при необхідності записуються окремо для хлопчиків і дівчат.
6. До окремих частин уроку даються чіткі організаційно-методичні примітки. Необхідно, щоб методичні примітки показували шляхи рішення завдань уроку.
7. Вправи слід записувати в точній методичній послідовності.
Вимоги до підготовчої частини уроку:
1. При запису підготовчих вправ спочатку показується вихідне положення, після цього за розділеннями записується вправа.
2. В графі "дозування" проти кожної вправи вказується час, кількість повторень або дистанція в метрах.
3. В організаційно-методичних примітках записують: темп, характеристики бігу або ходьби, зауваження про головні частини вправи.
Вимоги до основної частини уроку:
1. Вправи основної частини уроку записуються в послідовності розучування або вдосконалення.
2. В графі "дозування" проти кожної вправи вказується кількість підходів, кількість повторень в підході і інтервал відпочинку між підходами.
3. В організаційно-методичних примітках можуть бути записані примітки з організації уроку, методики навчання та виховання.
4. Рухлива гра записується в формі ігрової картки і додається до конспекту уроку.
Заключна частина уроку.
В заключній частині уроку записують вправи, сприятливі заспокоєнню організму учнів.
Ефективність методики
Для перевірки ефективності методики в класі "А" проводилися заняття за вищевикладеним графіком, в класі "Б" - комбіновані уроки.
Порівняння результатів тестування в
Результати аналізу показали, що рухову підготовку учнів класу "А" до експерименту і після експерименту можна класифікувати як два різних якісних стани. Подібних змін стану учнів класу "Б" не відбулося.
Таким чином, використання на протязі другої чверті сітьового графіка планування позитивно впливає на динаміку відносної і статичної сили, а також ефективність навчання. Стан рухової підготовки до і після використання силових навантажень класифікується як два різних стани.
4. Експериментальна частина
Результати дослідження проаналізовані з допомогою методів математичної статистики. Результати тестування представлені в таблицях 4, 5.
Перед експериментом юнаки класів "А" і "Б" мало чим відрізнялися один від одного. Юнаки контрольної групи показували кращі результати в "згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи" (/К0,05), "підтягуванні", за останніми тестами різниця несуттєва (таблиця 2). Після двох тижнів занять юнаки класу "А" зрівнялися в "згинанні і розгинанні рук в упорі" і показали кращі результати, ніж юнаки групи "Б" в таких тестах, як: 3. Вис на зігнутих руках. 4. Піднімання в сід за 1 хвилину; 6. Кут в упорі.
Для визначення зміни стану учнів 9-х класів після силових навантажень та ефективності навчання використовувалася статистика Хотеллінга.
Висновки:
1. Використання сітьового графіка планування навчальної роботи в 9-х класах позитивно впливає на ефективність навчання і розвиток рухових здібностей.
2. Застосування уроків силової спрямованості на протязі двох тижнів позитивно впливає на динаміку відносної і статичної сили в учнів 9-х класів.
3. Результати аналізу показали, що рухову підготовку учнів 9-х класу "А" до експерименту і після експерименту можна класифікувати як два різних якісних стани. Подібних змін в фізичній підготовці учнів 9-го класу "Б" не відбулося 0><0,05).

 
 

Цікаве

Загрузка...