WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Технологія планування фізичного виховання в школі - Курсова робота

Технологія планування фізичного виховання в школі - Курсова робота

зберігає високий функціональний стан за умови, якщо силова робота виконується в першій половині заняття. Ско-рочувальні здібності м'язів підвищуються, якщо ЦНС не знаходиться в стадії утомления, підібраний оптимальний вплив і поперечник м'язу має тенденцію до збільшення.
Аналіз наведеного вище матеріалу дозволив припустити, що енергетичний потенціал має тенденцію до збільшення, якщо:
1) виконується силова робота в різних режимах;
2) силова робота поєднується з об'ємною роботою в одному занятті.
В результаті дослідження встановлено, що:
1) ефективним для розвитку максимальної сили є комбінований метод;
2) швидкісно-силова робота повинна проводитися безпосередньо після підвищення максимальної сили.
Методика планування навчальної роботи з фізичної культури (на прикладі гімнастики)
Технологія навчального процесу з гімнастики полягає в послідовному проходженні програмного матеріалу. Порушення технології навчального процесу веде до непослідовності в вивченні гімнастичних вправ, що подовжує час навчання. Однак програма обмежується лише переліком рухових завдань, не визначаючи порядок і тривалість вивчення різноманітних вправ.
Існує безліч варіантів вивчення одного і того ж навчального матеріалу з гімнастики. В зв'язку з цим завжди стоїть проблема вибору з цієї безлічі оптимального варіанта. Завдання значно ускладнюється трудомісткістю гімнастики, великою кількістю вправ, обмеженістю часу на їх засвоєння, недостатнім рівнем фізичної і технічної підготовленості учнів. Подолати об'єктивні труднощі за допомогою традиційного планування, основаного на практичному досвіді викладача, не завжди вдається. Реальну допомогу може надати графічний опис навчального процесу, що дасть можливість застосування математичних методів (моделей) для його планування.
Одним з таких методів є система мережевого планування і управління (СПУ), що дозволить представити навчальний матеріал з гімнастики у вигляді графіка з наступним нескладним математичним розрахунком.
Суттєвістю мережевого моделювання є зображення комплексу робіт, що планується у вигляді графічної схеми, яка складається з заданих точок, з'єднаних лініями. Основні логічні елементи мережевого графіка - це роботи та події. Під дійсною роботою в гімнастиці слід розуміти будь-яку рухову дію, що вимагає витрат часу і ресурсів. До поняття "робота" відноситься і чекання - пасивний процес, що не вимагає витрат праці, фізичних зусиль, але займає час. Окрім робіт дійсних, що вимагають витрат часу і сил, існують фіктивні роботи (залежності). Фіктивна робота - це логічний зв'язок між елементами, що не вимагає витрат часу і фізичної праці, але яка вказує, що можливість початку однієї роботи безпосередньо залежить від результатів іншої. Подія - підсумок зробленої роботи, проміжний або остаточний результат одного або декількох рухових завдань, що дозволить розпочати виконання наступних елементів мережевого графіка. Дійсні роботи та чекання на мережевому графіці зображають суцільними стрілками; фіктивні - пунктирними; події - кружками, прямокутниками, квадратами або іншими геометричними фігурами з порядковими номерами. Будь-яка послідовність робіт мереже-вого графіка, в якому кінцева подія однієї роботи співпадає з початковою подією наступної за нею, називається шляхом. Повний шлях з'єднує вихідну подію з завершальною. Найбільш тривалий з всіх повних шляхів даної мережі називається критичним (позначається жирними стрілками), (В.В. Трупан, 1980).
На рис. 1 наведений масштабний сітьовий графік навчання гімнастичних вправ учнів 9-х класів. Графік побудований на основі першої і другої принципових установок і дасть більш ясне уявлення про порядок навчання гімнастичних вправ шкільної програми.
Робота 0-1 погоджується з найбільш складним рухом і направлена в нашому випадку, на розвиток сили розгинача передпліччя. Засоби під-бираються так, щоб вони мали структурну схожість з рухами, що вивчаються, і наближалися до них за характером м'язових зусиль. Для підвищення сили на 30-40% (подія 1) використовується комбінований метод розвитку сили, другий варіант.
Рис. 1. Масштабний сітьовий графік навчання гімнастичних вправ
учнів 9-х класів
Ключовим моментом в побудові мережевого графіка є визначення найбільш складної вправи, ланки, навколо якої зв'язуються всі вправи. Таким рухом для школярів 9-х класів може бути підйом махом вперед в упор на паралельних брусах. Цей рух складний за координацією і вимагає прояву максимальних зусиль за короткий час.
Відповідно до другої установки рухова підготовленість повинна передувати навчанню рухам, тому першою виконується робота, яка спрямована на розвиток сили розгиначів передпліччя. Присвоїмо цій роботі шифр 0-1 і занесемо в таблицю вихідної інформації такі дані:
О-1 Розвиток сили м'язів плечового поясу. 4 уроки Комбінований метод, II варіант.
На масштабному сітьовому графіку відкладемо пряму і позначимо подію прямокутником 1:
силь, II станція - метод максимальних зусиль, III станція - метод ізометричних зусиль, IVстанція - метод повторних зусиль.
Спеціально проведені дослідження показали ефективність такого підходу. Так, після двох тижнів занять у школярів 9-х класів збільшилася сила розгиначів передпліччя на 30-50% (О.М. Худолій, О.В. Іващенко, 1996; О.М. Худолій, А.В. Забора, 2000). Робота 0-1 продовжується 4 заняття. Заняття повністю спрямовані на розвиток сили.
Наступні роботи спрямовані на розвиток сили м'язів "спини", "рук і тулуба". Присвоїмо цій роботі шифр 1-2, в таблицю вихідної інформації впишемо:
О-1 Розвиток сили м'язів "спини", "рук 4 уроки
і тулуба". Комбінований метод, І варіант.
На масштабному сітьовому графіку з точки 1 відкладемо пряму і позначимо подію 2:
Робота 1-2 є базовою для навчання стійці силою на голові і руках, підйому переворотом в упор. Засоби підбираються з урахуванням особливостей навчання вищезгаданим вправам. Силова робота організується на двох станціях. Тривалість роботи на кожній станції 4-6 хв. Перша станція - вправи для розвитку м'язів спини. Учні виконують перше завдання з максимальною швидкістю, друге завдання - з максимальними зусиллями, третє - з ізометричними зусиллями, четверте - з повторними зусиллями. Вправи першої станції поєднуються з навчанням стійці силою на голові і руках.

 
 

Цікаве

Загрузка...