WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Теорія планування фізичного виховання в школі - Реферат

Теорія планування фізичного виховання в школі - Реферат

вивчення і впровадження досвіду інших учителів і вчителів-новаторів. Вивчаючи досвід, не орієнтуйтеся тільки на кращих. У кожного вчителя є "краплини", котрі можна запозичити.
Аналіз передового досвіду показує, що переважно він високоефективний лише в окремих ділянках навчально-виховної роботи. Водночас підвищення ефективності фізичного виховання на сучасному етапі вимагає розробки і ви-користання кожним учителем комплексної методики навчання, тренування і виховання, яка включає всі компоненти педагогічної діяльності, необхідні для успішного засвоєння школярами знань, формування рухових навичок, удосконалення фізичних можливостей та виховання почуття відповідальності учнів за свій фізичний стан, їх моральних і вольових якостей та мотивації до самовдосконалення. Важливо також не обмежуватись вивченням досвіду тільки колег за спеціальністю, знахідки вчителів інших предметів також можуть знайти своє втілення у фізичному вихованні. Процес вивчення і засвоєння досвіду педагогами можна представити як його послідовне сприйняття, відтворення, застосування і творче осмислення. Наша сьогоднішня освітня система, на думку фахівців, функціонує на другому рівні засвоєння досвіду, в окремих випадках - між другим і третім. Водночас суть самоосвіти полягає не в тому, щоб відтворити відоме, а в умінні знайти з допомогою мислення відповідний до конкретної ситуації спосіб дії, творчо і самостійно вирішувати педагогічні завдання, які ставить житія.
ЛІТЕРАТУРА
1. Осмодлодич В. "Пласт" - організація української молоді // Ровесник - 1990.
2. Тернопіль вечірній - 1992.
3. Сірополко С. Історія освіти на Україні. - Львів, 1937.
4. Жарський Е. Історія Українського фізичного виховання. Львів, 1933.
5. Вацеба О.М. Нариси з історії спортивного руху в західній Україні. - Івано-Франківськ: Лілея - Н.В. 1997.
6. Приступова Є., Слімаковський О., Лук'янченко М. Українські народні рухливі ігри, розваги та забави: методологія, теорія і практика. - Дрогобич: Вимір, 1999.
7. Спортивна класифікація (останнє видання).
8. Б о ген М. М. Обучение двигательным действиям. М., 1985.
9. Васин Ю. Г. Физическиеупражнения - основа профилактики ожирения у детей. К., 1989.
10. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся. К., 1988.
11. Горчакова Л. П. Физическое воспитание в малокомплектной школе. М" 1983.
12. Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогическое мастерство тренера. М., 1986.
13. Життя в "Пласті": Вибране з одноименного підручника О. Тисов-ського/Упор. Корчинський С. Івано-Франківськ, 1992.
14. Мей кс он Г. Б., Шаулин Е. Б. Самостоятельные занятия учащихся по физической культуре. М., 1986.
15. Минаев Б. Н., Шиян Б. М. Основы методики физического воспитания школьников, М., 1989.
16. Народні ігри та забави. Івано-Франківськ, 1992.
17. Новосельский В. Ф. Методика урока физической культуры в старших классах К, 1989.
18. Педагогическая практика в школе/Балбенко С. Ю. и др. К-, 1990.
19. Пермяков А. А. Внешкольное физическое воспитание подростков. К., 1989.
20. Підручна книжечка пластуна і пластунки. Нью-Йорк, 1990.
21. Платонов В. Н Подготовка юного спортсмена. К., 1988.
22. Приступа Е. М, Пилат В. С Традиції української національної фізичної культури. Львів, 1991.
23. Резерв успеха - творчество / Под ред. Нойнера Г., Калвейта В, Клейна X. М., 1989.
24. Руководство физическим воспитанием в общеобразовательной шко-ле. Харьков, 1991.
25. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Шияна Б. М. М., 1988.
26. Теория и методики физического воспитания / Под ред Ашмарина Б. А. М, 1990.
27. Физическое воспитание в семье/Сермеев Б. В К, 1986.
ЛІТЕРАТУРА
1. Положення про колектив фізичної культури в школі (останнє ви-дання).
2. Положення про фізичне виховання учнів загальноосвітньої школи (останнє видання).
3. Програма фізичного виховання учнів І-XI класів (останнє видання).
4. Спортивна класифікація (останнє видання).
5. Боген М. М. Обучение двигательным действиям. М., 1985.
6. Волков Л. В. Физическое воспитание учащихся. К., 1988.
7. Горчакова Л. П. Физическое воспитание в малокомплектной школе. М" 1983.
8. Деркач А. А., Исаев А. А. Педагогическое мастерство тренера. М., 1986.
9. Минаев Б. Н., Шиян Б. М. Основы методики физического воспитания школьников, М., 1989.
10. Новосельский В. Ф. Методика урока физической культуры в старших классах К, 1989.
11. Педагогическая практика в школе/Балбенко С. Ю. и др. К-, 1990.
12. Руководство физическим воспитанием в общеобразовательной школе. Харьков, 1991.
13. Теория и методика физического воспитания / Под ред. Шияна Б. М. М., 1988.
14. Теория и методики физического воспитания / Под ред Ашмарина Б. А. М, 1990.
15. Физическое воспитание в семье/Сермеев Б. В К, 1986.
16. Б.М.Шиян. Методика фізичного виховання школярів (практикум) - Львів: Світ 1993.
17. Б.М.Шиян. Теорія і методика фізичного виховання школярів (частина 2) - Тернопіль: Навчальна книга 2002.
18. Новиков В.К. Физическая культура в школе - 1990 №1
19. Час здоровья // Физическая культура в школе - 1998 №1
20. Спортивная газета - 1989. Физическая культура в школе - 1990 "4
21. Борисенко А.Ф. Педагогічний контроль з фізичним вихованням шестирічних першокласників // Фізичне виховання в школі. - 1996 №2. - с. 3-7
22. Вільчковський Е.С. та ін. Науково-методичні вимоги до складання програм з фізичної культури // Фізичне виховання в школі. - 1997 №4. - с. 2-7
23. Кадетові А.В. Какой быть авторской программе // Физическая культура в школе - 1994 №4 с. 48.
24. Медведев В.Ф. Основы планирования уроков физической культуры в школе (методические рекомендации) - Харьков, 1987 - с.46
25. Цвек С.Ф. Планування - системність і наступність // Фізичне виховання в школі - 1996 №1 - с. 5-17
26. Додаткова література.

 
 

Цікаве

Загрузка...