WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

навчанні є засобом підвищення у школярів інтересу до пізнання, який сприяє глибокому засвоєнню знань.
г) усвідомлення практичної необхідності в знаннях для життя. Пізнавальна і практична діяльність людини знаходиться у тісній єдності. У пізнанні і дії відбуваються збагачення особистості. Джерело формування пізнавальних інтересів для значної частини учнів лежить в їх практичній діяльності, займаючись якою, вони відчувають успіх і творчий підйом. Саме цю частину школярів на уроках фізичної культури цікавить не теоретичний аспект, а ті поради і рекомендаії, які вони можуть використати для власної практичної діяльності. Наприклад, на уроках фізичної культури ми обгрунтовано доводимо, що систематичні заняття фізичною культурою сприятимуть розвиткусерцево-судинної, кістково-м'язової, дихальної систем, покращує пам'ять, допомагають зосередити увагу, поліпшують точність оцінки виконаної фізичної та розумової роботи. Це, в свою чергу, підвищує на 10-15 % успішність школярів, на 4-10 % продуктивність індивідуальної та колективної праці при роботі в шкільних майстернях, у сільському хазяйстві, в учбово-виробничому комбінаті; різко скорочують трудові збитки, зв'язані з хворобою, відволікають від шкідливих звичок.
Стимуляція пізнавального інтересу за допомогою показу практичного значення знань, за даними нашого дослідження, особливо актуальна для підлітків, які в силу недостатності знань і досвіду не завжди у змозі оцінити теоретичну цінність і значення одержаних знань, але завжди охоче відгукуються на можливість практично використати знання у своєму особистому житті.
Ми враховували, що учням VII-IX класів властива спрямованість у майбутнє, тому всю роботу з фізичного виховання проводили таким чином, щоб їм було добре зрозумілим необхідність поглиблення знань і вироблення різноманітних рухових вмінь та навичок у процесі занять фізичною культурою для здійснення їх життєвих планів.
На власному досвіді школярів ми переконували їх в можливості виробити у собі потрібні фізичні і психічні якості за допомогою спеціальних вправ. На конкретних прикладах доводили зв'язок між якістю виконання певних вправ і рівнем розвитку спритності, швидкості, сили рухів, розвику ручної вмілості і т. ін. Ці пояснення пов'язували з питанням підготовки школярів до професійної діяльності. Міцне здоров'я і висока працездатність, - наголошували ми, - потрібна людям усіх спеціальностей. Спритна, швидка, витривала людина, яка володіє різноманітними руховими вміннями й навичками швидше засвоює новий вид трудової діяльності, ніж людина з низьким рівнем розвитку рухової функції.
Ми систематично повідомляли учням про те, які якості мають особливе значення для певних професій і як ці якості можна розвивати у собі за допомогою фізичних вправ. Наприклад, швидкість, точність і спритність рухів необхідні для професій, пов'язаних з управлінням машинами і обслуговуванням сучасних механізмів, а також для багатьох професій сфери обслуговування, медичних працівників та ін. Вестибулярна стійкість дуже важлива для пілотів, моряків, монтажників, будівельників.
д) Важливим джерелом, що стимулює пізнавальні інтереси у навчанні є самостійна пізнавальна діяльність учнів.
Вчений - дидакт М.А. Данілова розглядає пізнавальну самотійність учнів на базі їх активності як якість особистості, для якої характерно:
" прагнення і вміння самостійно думати;
" здатність орієнтуватись в новій ситуації, знайти свій підхід до нового завдання;
" бажання зрозуміти не тільки знання, що засвоюються, але і способи їх здобуття;
" критичний підхід до судження інших;
" незалежність власних суджень.
Розглядаючи самотійну пізнавальну діяльність учнів як один з важливих стимуляторів пізнавального інтересу, необхідно мати на увазі таке:
1. Слід використовувати різноманітні форми самостійної діяльності учнів.
Наприклад, ми вчили учнів самостійно проводити фізкультурні знання та спортивні тренування, допомагати порадою товаришеві, знаходити помилки при виконанні вправи і відшуковувати шляхи їх подолання.
Враховуючи прагнення підлітків до самостійності і самоствердження, ми упроцесі занять фізичною культурою надавали їм можливість задовільняти ці потреби шляхом залучення їх до виконання завдання таких як організація командних ігор, виконання обов'язків старшої групи; судді.
Поряд з цим, після відповідної підготовки, ми залучали їх до проведення знять (виконання фізичних вправ) з молодшими школярами.
Вплив успішно протікаючої самостійної діяльності сприятиме підвищенню ролі занять учнів у формуванні у них рухових умінь та вихованні культури рухів.
Озброєні відповідними знаннями, учні виконують вправи свідомо, узгоджують рухи з диханнаям, дотримуються правильної постави, Активна розумова дільність учнів при виконанні фізичних вправ є важливою умовою свідомого оволодіння ними руховими діями, розвитку довільного Регулювання рухами, підготовки учнів до самостійного виконання фізичних вправ дома. Завдяки тому, що діти привчаються думати під час виконання вправ, у них виховується звичка не робити імпульсивних, безконтрольних рухів. Така методика навчання сприяє підвищенню дисципліни й організованості школярів.
У фізичному вихованні ми стимулювали учнів самостійно здобувати знання з техніки виконання рухових дій або тактику ведення споритвної боротьби, опираючись на дослідницьку перевірку і аналіз різноманітних варіантів виконання.
Наприклад, для визначення вимог до положення рук при бігу на короткі дистанції, ми запропонували учням V-VI класів таке завдання: стоячи (ноги на ширені тазу, злегка зігнуті, ступні паралейні) імітувати рух рук при бігу на швидкість.
Завдання: поступово згинаючи та розгинаючи руки у ліктях під час руху, знайти достатньо зручне положення, яке дає можливість працювати ними знайбільшою частотою та зі збереженням правильної осанки.
При керуванні самостійними заняттями підлітків ми вчили їх добувати навантаження, поєднувати дихання і руки, правильно виконувати процедури загартування, а також озброювати знаннями по здійсненню сомоконтролю у процесі занять фізичними вправами
2. Необхідно забезпечити проблемність навчання.
Питання проблемного навчання за останні роки займають велике місце у педагогічній теорії і практиці, поскільки вони викликані зростанням потреби у розвиваючому ефекті навчання.
_______________________
1. Див.: Данілов М.А. Теоретичні основи навчання і проблема виховання пізнавальної активності і самостійності учнів. - Казань, 1972. - с.97.
?
3 Необхідно забезпечити проблемність навчання.
Питання проблемного навчання за останні роки займають велике місце у педагогічній теорії і практиці, поскільки вони викликані зростанням потреби у розвиваючому ефекті навчання.
Розглядаючи проблемність у навчанні з точки зору її впливу на пізнавальний інтерес, ми бачим в ній цінні сторони, що сприяють появі

 
 

Цікаве

Загрузка...