WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

пізнавальних інтересів властива приблизно лише 32%. В загальному наявність пізнавальних інтересів відзначена в 38% учнів.
Рівень розвитку пізнавальних інтересів до знань з фізичної культури учнів V -IX класів ми визначили за такими критеріями:
1) характер пізнавальної діяльності учнів;
2) стійкість пізнавального інтересу;
3) локалізація пізнавального інтересу.
Групу школярів з низьким рівнем розвитку пізнавальних інтересів учнів, характер пізнавальної діяльності яких репродуктивно-фактологічний. Вони проявляють інтерес до нових знань, фактів, до цікавих явищ, які мають місце як на уроках фізичної культури, так і за їх межами. Їх пізнавальні інтереси нестійкі, ситуативні, на рівні цікавості. Учні слабо володіють спортивною термінологією, мають низький рівень знань про руховий режим, про особливості занять фізичними правами та їх значенні у формі життєво-важливих рухових навичків і т. ін. Такий рівень потребує постійного підкріплення ззовні, нашарування нових яскравих емоційних ситуацій. У цій групі учнів інтереси розпливчасті, аморфні, немає чіткості в їх визначенні.
В групу учнів з середнім розвитком пізнавальних інтересів увійшли учні, які проявили інтерес до пізнання суттєвих властивостей предметів і явищ. Вони вміють оперувати одержаними знаннями, аналізувати свою пізнавальну діяльність. Їх пізнавальні інтереси відносно стійкі. Вони активні у пізнанні, але інколи їх активність залежить від зовнішніх стимулів. Локалізація інтересів цієї групи учнів широка. Вони охоче виконують завдання з різних предметів. Широта їх інтересів найчастіше виражається в загальній допитливості, а не в глибокому підході до знань.
І, нарешті, у частині підлітків рівень розвитку пізнавальних інтересів може бути визначений високим. Ці діти характеризуються нахилом до творчої діяльності, до придбання нових знань і способів навчання. Вони проявляють інтерес до встановлення причинно-наслідкових зв'язків явищ, до виявлення закономірностей, до встановлення загальних принципів явищ. Вони здатні глибоко і всебічно заглиблюватись у сутність процесів, явищ і встановлювати зв'язки між ними. Для них характерна наявність потреби в пізнанні, вони не можуть не вчитися. Їх пізнавальні інтереси мають чітку локалізацію.
Констатуючий рівень розвитку пізнавальних інтересів учнів V - IX класів до знань з фізичної культури представлений нами у таблиці 2.
Таблиця 2
Рівень розвитку пізнавальних інтересів учнів V-IX класів
Як видно з таблиці № 2, рівень розвитку пізнавальних інтересів учнів V - IX класів рівний. Біля половини школярів мають середній рівень, при чому, виходячи з одержаних в ході констатуючого експеременту даних, кількість таких учнів майже не змінилась від V до IX класу. Багато учнів мають низький рівень розвитку пізнавальних інтересів. Правда слід відмітити динаміку у розвитку учнів цієї групи. Їх до IX класу стало менше: (на 7,3 %).
Також не багато збільшилась до IX класу група учнів з високим рівнем розвитку пізнавальних інтересів - на 5,1 %.
З метою визначення з фізичної культури з унями - підлітками загальноосвітньої школи №5 м. Коломия, було проведено письмове опитування. Ми запропонували дати письмові відповіді на такі питання:
b Значення фізичної культури для всебічного розвитку особистості.
b Як проводити загартовування повітрям?
b Яких правел треба притримуватись при загартовуванні сонцем?
b Як здійснювати загартовування водою (обтирання, обливання, душ, купання)?
b Які основні закономірності розвитку сили, швидкості, витривалості?
b Які прийоми самоконтролю за станом здоров'я, величиною фізичних навантажень використовуються фізичними вправами?
Загальний рівень знань учнів з фізичної культури представлений в таблиці 3. (див. Стор. 17).
Результат описання, які представлені у таблиці 3, відображають невисокий, а в окремих випадках занадто низький рівень знань підлітків. Однак ми помічаємо досить незначне зростання показників якості знань від V до IX класу.
На жаль, тільки 15,4 % учнів V класу і VI класу, 31,6 % учнів VII класу, 32,2 % учнів VII і IX класів мають повні теоритичні знання загального характеру (знання про форми фізичного виховання дітей; про організацію фізичного виховання у країні; результати міжнародних змагань і. т. ін.), менш компетентні вони в питаннях природонаукових основ фізичної культури (правила режиму дня, загартування водою, сонцем та повітрям) і досить низьку обізнаність підлітків показали в питанні методики самостійних занять фізичними вправами.
Таблиця 3.
Загальний рівень знань учнів V-IX класів з
фізичної культури ( на початку експеременту)
Дані нашого дослідження у цілому підтверджуються іншими дослідженнями, які також характеризуються низьким рівнем теоритичних знань школярів, а це свідчить про недостатній розвиток пізнавальних інтересів учнів.
В цілому, проведений нами констатуючий експеремент дозволяє зробити висновок про те, що у багатьох учнів V - IX класів відсутні пізнавальні інтереси до знань з фізичної культури. Навіть в тих учнів, в яких він є, інтереси недостатньо сформовані і рівень знань низький.
Виявлення рівнів розвитку інтересів підлітків виявлено досить таки складною задачою, тому що в уявах різних вчителів один і той же учень одержує різну характеристику рівня пізнавального інтересу, поскільки він до різних предметних галузей навчання може мати різний рівень. Тому в цілому по класу створюється досить таки складний комплекс індивідуальних пізнавальних інтересів, керування якими надзвичайно складно.
Дослідженням виявлено, що інтерес школяра, як його вибіркове відношення до окремих предметів розміщується не в одній зоні розвитку (високій, середній, низькій), а займає дві зони (високу, середню) або навіть охоплює всі три зони. Таким чином, загальна картина рівнів розвитку пізнавальних інтересів в одному класі надзвичайно різноманітна. Наприклад, розподіл рівнів предметної спрямованості інтересів навіть двох учнів в одному VII класі при загальному благополуччі свідчить про неспівпадання високого і середнього рівнів.
Чітка картина розподілу рівнів інтересу виявлено у школярів одного класу, що свідчить про складність впливу педагогічного процесу на індивідуальні інтереси учня.
Звичайно, важливо зафіксувати на фоні загального благополуччя причини різко негативного ставлення по придбанню знань у процесі занять фізичною культурою. Це може обумовлюватись не тільки загальними причинами (недоліки вкладання, слабкою організацією пізнавальної діяльності учнів на уроці), але й різними обставинами для кожного учня (не склались відносини з вчителем фізичної культури, не оволоділа способами, або технікою виконання вправ і т. ін.). Але таке становище можна усунути, якщо виявити і нейтралізувати вплив негативних обставин. Значно більшу тривогу викликає байдуже ставлення школяра до цілого ряду навчальних предметів,

 
 

Цікаве

Загрузка...