WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

сторони, фізкультурний інтерес містить елементи пізнавального інтересу.
Інтереси розрізняються в залежності від мети діяльності. Пізнавальний інтерес спрямований на придбання знань. Фізкультурна діяльність ставить перед учнем пізнавальні завдання.
Інтерес за даними А.Ц. Пуні, містить в собі три компоненти:
1. Знання, якими володіє людина у конкретній області;
2. успішна практична діяльність у цій області;
3. емоційне задоволення на базі радості, яке отримує людина у зв'язку з результатом практичної діяльності.
На початковому етапі пізнавальний інтерес до знань на уроках фізичної культури може виникнути на основі любого конкретного компоненту - емоційного задоволення, пізнавальної цікавості, усвідомлення корисності рухової діяльності.
Формування пізнавальних інтересів - це процес тривалий. Він вимагає певних умов і залежить від педагогічного керівництва, від правильного встановлення органічної єдності системи науки, сиситеми пізнання цієї науки та сиситеми її викладання в школі. Учні оволодівають дійовими знаннями тоді, коли під керівництвом вчителя активно, з інтересом працюють над джерелами знань.
Необхідно відмітити і основні етапи процесу формування пізнавального інтересу:
v підготовка грунту для появи пізнавального інтересу - створення умов які, сприяють винекненню потреби в даних знаннях і відповідному виді діяльності;
v стоврення позитивного ставлення до навчального предмету і до діяльності;
v організація діяльності, за якої формується справжній пізнавальний інтерес.
Формування позитивного ставлення до навчальної діяльності залежить від багатьох умов, насамперед від знання вчителем готовності дитини до навчання як до серйозної відповідальної і наполегливої праці; від знання вчителем ставлення учнів до школи, до знань, до навчальних предметів та зміни цього ставлення протягом тривалого періоду, від організації навчально-виховного процесу, зокрема використання дитячих
можливостей до засвоєння знань.
Головна умова формування інтересу - це розуміння школярем змісту і значення виучуваного; для цього вчитель повинен поставити перед собою педагогічну чітку мету: в чому він повинен сьогодні преконати учнів, як розкрити їм знання даного питання в наш час і найблищу для дітей перспективу.
Друга важлива умова збудження інтересу - це наявність нового як у змісті виучуваного, так і в самому підході до його розгляду. Не можна повторювати відомі істини на одному і тому самому пізнавальному рівні: треба розширювати горизонти пізнання учнів, виявити відшуковувати в добре відомому питанні нове, раніше не відоме, але істотне для глибшого розуміння матеріалу.
Третя умова виховання інтересу - це емоційна привабливість навчання. Треба прагнути, щоб здобуті на уроках знання викликали в учнів емоційний відгук, активізували їх моральні, інтелектуальні та естетичні почуття.
Четверта умова виховання інтересу - це наявність оптимальної сиситеми тренувальних творчих прав і пізнавальних завдань до відповідної "порції" програмного матеріалу.
Під сиситемою тренувальних вправ і пізнавальних завдань будемо розуміти найдоцільніше їх чергування і виконання в кількості, наобхідній і достатній для засвоєння учням певного матеріалу, придбання потрібних знань, умінь і навичок.
Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури, результати власних спостережень дозволяють показати формування пізнавального інтересу підлітків до знань на уроках фізичної культури, який виражає мотив навчальної діяльності учня.
§ 2. Виявлення рівнів сформованості пізнавальних інтересів підлітків до знань у процесі занять фізичною культурою.
Вивчення практики роботи по формуванню у школярів пізнавального інтересу до знань у процесі занять фізичною культурою проводилось шляхом аналіза методичної та спеціальної літератури, публікацій про досвід такої роботи в загальноосвітніх школах, вивчення і узагальнення передового і новаторського педагогічного досвіду, спостережень на уроках фізичної культури, бесід з вчителями і методистами фізичної культури, вивчення документації планування звітів шкіл з питань фізичного виховання школярів, обстеження рухової підготовленості дітей.
Перш за все нами були встановлені ознаки, за якими можна судити про наявність пізнавальних інтересів в учнів до знань на уроках фізичної культури. При цьому ми опиралися на дослідження Г.І. Щукіної.
1. Показники інтелектуальної активності:
а) питання учня, звертання до вчителя фізичної культури, що мають дійсно пізнавальний смисл, що виявляють бажання учня або уточнити, те, що залишилось незрозумілим, або відкрити перед собою переспективу пізнання певних явищ, процесів, їх закономірностей в галузі фізичної культури та спорту;
б) прагнення підлітків за особистим бажанням брати активну участь у діяльності, організованої вчителем фізичної культури, в бажанні висловити свою точку зору в обговоренні і розв'язанні піднятих на уроці питань та проблем пізнавального характеру;
в) активне оперування придбаних багажем знань, умінь і навичок в галузі фізичної культури і спорту, гнучке і вільне їх використання;
г) прагнення поділитися з іншими (товаришами, вчителями, батьками) новою свіжою інформацією, яка взята з різних джерел за межами навчання.
2. Показники емоційного фону пізнавальної діяльності:
міміка, жести, вигуки, обмін враження з сусідом, загостреність уваги в позі, негативна реакція на дзвінок з уроку.
3. Вольові прояви:
а) зосередженість уваги;
б) поведінка учня при затрудненні;
в) прагнення до завершення навчяльних дій;
г) реакція учнів на дзвінок з уроку.
4. Вільний вибір діяльності у вільний час, переваги тих чи інших занять у позаурочний час.
Керуючись цими ознаками, ми визначили наявність інтерсу учнів до навчально-пізнавальної діяльності. Учні V - IX класів схожі за навчальними можливостями, ставлення до занять фізичної культури, результатами навчальної діяльності (виходячи з бесід з дирекцією шкіл, вчителями фізичної культури, учнями, батьками).
В результаті дослідження одержано не однакові дані відносно наявності пізнавальних інтересів до знань у процесі занять фізичною культурою, їх динаміки і рівня розвитку.
Перш за все ми спробували уявити загальну картину інтересів учнів, місце вній пізнавальних інтересів до знань.
Одержані дані представлені в таблиці 1.
Таблиця 1.
Інтереси учнів V - IX класів
З таблиці 1 видно, що інтереси учнів V - IX класів мають різноманітну спрямованість. Пізнавальні інтереси до знань у процесі занять фізичною культурою мають не всі школяри. Динаміка розвитку їх, на жаль, така, що з класу в клас губляться пізнавальні інтереси.
____________________
1. У багатьох підлітків виявлено декілька інтересів.
Якщо у класі пізнавальні інтереси були приблизно в 50% учнів, то до IX класу, до закінчення основної школи, наявність

 
 

Цікаве

Загрузка...