WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

проводити роботу по виявленню пізнавальних інтересів і нахилів в учнів. До цієї роботи можна залучити шкільного психолога, класного керівника, вчителя фізичної культури, вчителів-предметників, батьків учнів.
9. З метою формування пізнавальних інтересів учнів доцільно використовувати у навчальному процесі систему прийомів стимулювання, що включають як стимулювання при допомозі змісту навчального матеріалу, так і через організацію пізнавальної діяльності учнів.
Проведена нами робота по стимулюванню інтересу школярів до знань на уроках фізичної культури не може претендувати на завершеність. Дуже багато проблем залишились відкритими через звуження предмету дослідження і не одержали достатнього освітлення в роботі. Необхідно поглиблювати критерії оцінки пізнавального інтересу учнів, шляхи і прийоми удосконалення практичної роботи вчителів фізичної культури по його формуванню.
Бібліографія
1. Макаренко А.С.Соч.: В 7 т. - Т.5. общие вапросы теории педагогики. Воспитание в советскои школе. - М., 1958.
2. Сухомлинський В.А. Избр. Соч.: В 3 т. - Т. 2. Разговор с молодым директором. Мудрая власть коллектива. - М., 1979.
3. Ананьева Б.Г. Познавательные потребности и интересы // Уч. зап. ЛГУ. Сер. "Психология". - Л., 1959.
4. Божович Л.И. Познавательные интересы и пути их изучения // АПП РСФСР, 1955.
5. Бондаревскии В.Б. Воспитание интереса к знанням и потребности к самообразованию. - М.: Просвещение, 1985.
6. Воспитание познавальной активности и самостаятельности школьников. - Казань, 1975.
7. Данилов М.А. Теоретические основы обучения и проблема воспитания познавательнои активности и самостоятельности учащихся. - Казань, 1972. - С. 97.
8. Демиденко В.К. Виховання інтересу в учнів до знань. - К.: Т-во "Знання", УРСР, 1978. - Укр.
9. Друзь Б.Г. Виховання пізнавальних інтересів молодших школярів у поцесі навчання. - К.: Рад. Школа, 1978. - Укр.
10. Иванов Л.А. Активизация познавательной деятельности учащихся при изучении теоретических основ физической культуры. - М.: Просвещение, 1983.
11. Киричук О.І. Навчальні інтереси молодших школярів. - К. "Рад. школа", 1982.
12. Козленко М.П. Виховання у школярів інтересу до фізкультури і спорту. - К.: 1982. - С. 44. - Укр.
13. Морозова Н.Т. Учителю о познавательном интересе. - М.: Знание, 1979.
14. Онищук В.О. Шлях до глибоких знань. - К., "Знання", 1969. - Укр.
15. Формирование интереса к учению у школьников // Под. Ред. А.К. Марковой. - М.: Педагогика, 1976.
16. Шеншев Л.В. Об одном приеме возбуждения познавательного интереса вып. Ш, 1965.
17. Шморгун В.Г. Активізація мислительної діяльності учнів на уроці. - К.: "Рад. школа", 1960 - Укр.
18. Щукина Г.И. Проблема познавательного интереса в педагогике. - Педагогика, 1971.
19. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательных интересов учащихся. - М.: Педагогика, 1988.
Відгук
Наукового керівника на курсову роботу студентки IV курсу факультету фізичного виховання Батринюк Оксани Василівни на тему "Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань учнів V - IX класів на уроках фізичної культури"
Проблема формування інтересу до знань на уроках фізичної культури особливо актуально звучить сьогодні, в період загального падіння престижу знань, освіти, навчання. Старі форми і методи себе віджили, нове прибавиться з трудом. Тому дуже важливо знову і знову наголошувати на необхідність зацікавленості у знаннях, допитливості, розвитку пізнавального інтересу як основи мотивації учіння.
У своїй курсовій роботі студентка О.В. Батринюк досліджує систему прийомів навчальної роботи, яка підвищує рівень пізнавального інтересу учнів на уроках фізичної культури. О.В. Батринюк працювала над темою протягом трьох років, тому дослідження охоплене достатньо репрезентативна група учнів. Нею використено поряд з традиційними методами дослідження оригінальні, такі як створення виховних ситуацій.
Теоретичне значення роботи полягає у визначенні рівнів сформованості інтересів учнів V-IX класів на основі розроблених критерій. Практична цінність роботи - у експериментальній перевірці і обгрунтуванні методичних прийомів, які сприяють формуванню у школярів інтересу до знань на уроках фізичної культури.
З результатами роботи студентка виступала на студентській науковій конференції у 2002 році.
Звичайно робота має певні недоліки (деяка описовість, невитриманість стилю), але у цілому вона написана на належному рівні з дотриманям вимог до робіт такого роду і може бути оцінена високим балом.
Науковий керівник
кандидат педагогічних наук,
доцент Конькова Т.І.
Рецензія
на курсову роботу студентки IV курсу факультету фізичного виховання Батринюк Оксани Василівни на тему "Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань учнів V-IX класів на уроках фізичної культури"
Серед мотивів навчання ведучими є пізнавальний інтерес. Він збуджує учнів до активної пізнавальної діяльності. Тому тема курсувої роботи, обрана студенткою досить актуальна.
Підвищення ефективності фізичного виховання учнів V-IX класів неможливо без стимулювання у них стійкого інтересу до знань на уроках фізичної культури. За останні роки цьому питанню приділяється все більше уваги у зв'язку з неблагополучним станом фізичного виховання школярів у загальноосвітніх школах.
Оксана Василівна поставила перед собою мету: експерементально перевірити і обгрунтувати систему прийомів навчання, які стимулюють пізнавальний інтерес на уроках фізичної культури. Слід відзначати, що дана мета повністю реалізована. Методика стимулювання пізнавального інтересу опробована як у процесі експерементальної роботи, так і в ході виступу на науковій студентській конференціїу 2002 році.
Позитивним є обгрунтування критерії для оцінки сформованості пізнавальних інтересів школярів і на їх основі визначення рівнів цієї сформованості учнів V-IX класів.
Добре також те, що О.В. Батринюк опрацювала значну кількість тереотичних джерел з психології, педагогіки, фізичного виховання, що дало можливість більш глибоко висвітлити проблему стимулювання інтересу до знань учнів V-IX класів на уроках фізичної культури.
У роботі використовувались рівноманітні методи науково-педагогічного дослідження, адекватні її етапи. Теоретична і практична цінність роботи незаперечні.
Є в роботі і певні недоліки, інколи аналіз змінюється описом, присутні стилістичні неточності.
У цілому робота виконана на належному теоретичному і методичному рівнях. Може бути цікавою для студентів, які займаються науковою роботою.
Пропоную оцінити роботу на "відмінно"
Рецензент, кандидат
педагогічних наук,
доцент М.С Солопчук

 
 

Цікаве

Загрузка...