WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФізкультура, Рекреація → Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

Педагогічні засади стимулювання інтересу до знань - Курсова робота

у школяра таких станів, які взагалі притаманні пізнавальному інтересу: здивування, збентеження, інтелектуальна активність, емоційне піднесення, прагнення до пізнання і більш глибокого ознайомлення з предметом свого інтересу.
У проблемному навчанні завжди є внутрішні або зовнішні протиріччя, своєрідна загадка, яка насторожує учня, викликає у нього орієнтовно-дослідницьку реакцію.
Проблемна ситуація створена на уроці, народжує в учнів питання, а в появі питань виражений той внутрішній імпульс (потребу у пізнанні даного явища), який дуже цінний для закріплення пізнавального інтересу. У своїй загостреній формі пізнавальна ситуація створює пізнавальні колізії, з яких учень активно шукає вихід.
Для проблемного навчання характерно також зіткнення різних точок зору, в яких треба розібратись, щоб потім зайняти особисту позицію.Проблема навчання у силу цього стимулює активний пошук доказів, аргументів для відношення своєї точки зору. Це - стимул для подолання труднощів, для інтенсивної мислительної діяльності, для напруження розуму, для дослідницької діяльності.
На заняттях з фізичної культури ми періодично створювали пошукові ситуації. Так, після виконання учнями вправи на паралейних перекладинах, пропонуємо їм підібрати до вправи свій зіскок. Якщо до виконання цього завдання школярі не слідкували за діями товаришів, то тепер навпаки: уважно стежили, обмірковували послідовність дій для раціонального зіскоку у їх особистому виконанні.
При розучуванні школярами стрибків у довжину, ми ставили перед ними проблемні запитання. Наприклад: "За яких умов залежитиме дальність польоту тіла?".
3. Стимулюючий вплив на формування пізнавальних інтересів учнів має використання на теоретичних уроках фізичної культури, єдності пізнавальної та ігрової діяльності. Ми практикували складання та розв'язання учнями спортивних кросвордів, застосовували спортивне лото і т. ін.
4. Необхідно на заняттях фізичної культури створювати сприятливий психологічний мікроклімат.
Ми намагалися, щоб у колективі панувала атмосфера культури взаємин учителя й учнів, а також учнів між собою. Ми усвідомлювали, що успіху у вихованні підлітків буде досягнуто за умови, якщо ми викличемо у своїх вихованців бажання бути схожим на нас, спонука-
тимемо їх до наслідування гарних манер, корисних звичок і т. ін.
Ми відшукували шляхи до взаєморозуміння з усіма школярами. Відомо, що не всім учням однаково дається засвоєння фізичних вправ, виконання навчальних нормативів. Часті невдачі окремих школярів при недостатньому педагогічному такті вчителя можуть викликати у них негативне ставлення і до вивчення, і до фізичної культури. І тому у таких випадках ми проявили особливу чуйність і педагогічний такт, уміння спілкуватись їз своїм вихованцем і досягати взаєморозуміння.
Так, не зачіпаючи самолюбства учня, вселяли йому впевненість у своїх силах шляхом практичної допомоги при виконанні складних вправ. корисно і була відверта розмова з таким учнем наодинці про те, як подолати йому слабкі сторони фізичної підготовленості, які вправи слід виконувати з цією метою в дома.
Така робота показала, що стимулювання пізнавальних інтересів школярів буде протікати більш успішно при дотриманні таких педагогічних умов:
1) Детальний аналіз змісту навчання з метою визначення його можливостей для стимулювання пізнавального інтересу;
2) Вибір дидактичних прийомів стимулювання самостійної пізнавальної діяльності учнів в залежності від змісту діяльності і вікових та індивідуальних особливостей учнів;
3) Максимальна опора на активну мислительну діяльність учнів;
4) Опора на "зону найблищого розвитку учнів";
5) Створення сприятливого психологічного клімату;
6) Створення позитивного емоційного фону на заняттях з фізичної культури.
?
Висновки
У результаті проведеного нами дослідження ми зробили такі висновки:
1. Проблема формування пізнавального інтересу школярів - складна і багатогранна. Вона міцно пов'язана з більш широкою проблемою - проблемою розвитку особистості учня. Її розв'язання сприяє формуванню громадської, суспільної спрямованості школярів. При цьому поєднуються інтереси індивіда і колективу. З одного боку, індивід співставляє свої прагнення з інтересами суспільства, з другого боку - суспільство враховує особисті прагнення індивіда.
2. Пізнавальні інтереси учнів розрізняють за характером їх пізнавальної діяльності, за стійкістю і за локалізацією інтересів. Рівень розвитку інтересів може змінюватись під впливом цілеспрямованої роботи з учнями.
3. Здійснюючи практично формування пізнавальних інтересів школярів, вчителю фізичної культури необхідно більше значення приділяти відбору змісту навчального матеріалу, а саме:
в знайомити учнів з новими даними, які можуть показати їм сучасний рівень науки і перспективи його розвитку;
в показати учням історію народження і розвитку наукової ідеї, труднощів на шляху наукових відкриттів;
в розкривати практичне значення, можливості застусування одержаних у школі знань у повсякденному житті, у трудовій діяльності.
4. Організовуючи знання фізичної культури, потрібно зробити різноманітною самостійну пізнавальну діяльність учнів:
в поступово ускладнювати задачі, щоб учні оволодівали все більш сучасними пізнавальними вміннями;
в диференціювати ці задачі у відповідності з можливостями учнів;
в ставити перед учнями задачі, які потребують кмітливості, розв'язку проблемних ситуацій, дослідницького підходу, застусування знань у повсякденному житті;
в розвивати і підтримувати в самостійній роботі творче начало, що потребує активного спостереження, уяви, самотійного мислення, удосконалення досвіду.
5. Для збудження учнів до пізнавальної діяльності дуже важливо:
в оживляти уроки фізичної культури елементами зацікавленості з урахуванням завдань уроку;
в збуджувати учнів задавати питання вчителю фізичної культури, товаришам, вчити їх ставити запитання творчого характеру;
в практикувати індивідуальні завдання, що потребують знань, які виходять за межі програми;
в рекомендувати учням додаткову літературу (наукову, науково - популярну, художню).
6. Теоретичні відомості виконують одну з основних функцій у стимулюванні пізнавального інтересу підлітків. Як було виявлено у процесі експеременту, його стимулювання здійснюється найкраще при умові засвоєня учнями не окремих розрізнених знань з фізичної культури, а у певній системі та у тісній єдності з практичною діяльністю.
7. З метою озброєння школярів знаннями з фізичної культури та формування у них умінь самотійно займатися фізичними вправами нами запропоновавні рекомендації вчителям, щоб вони на кожному занятті за рахунок більш оперативного проведення підготовчої та заключної частини виділяти в основній частині спеціальний час на методичну підготовку учнів V-IX класів.
8. В школі необхідно систематично

 
 

Цікаве

Загрузка...