WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів - Реферат

Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів - Реферат


Реферат на тему:
Кредитування підприємств за рахунок коштів міжнародних фінансово-кредитних інститутів
?
Нині комерційні банки України дуже рідко надають підприємствам довготермінові кредити. Можливість отримати такий кредит є реальнішою через кредитні лінії Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), що надаються уповноваженими банками.
Головні критерії та обсяги фінансування підприємств по лінії ЄБРР:
фінансуються тільки проекти підприємств з приватною формою власності, які функціонують переважно у галузях сільськогосподарського виробництва, харчової промисловості та послуг;
допроектні активи підприємств не повинні перевищувати 2,5 млн доларів США за винятком вартості споруд та будівель;
кількість працівників не повинна перевищувати 500 осіб;
частка приватної власності має бути не меншою за 51 %;
підприємство має відповідати вимогам техніки безпеки, екологічним, санітарно-гігієнічним, а також іншим нормам охорони довкілля, що встановлені законодавством України;
власний внесок позичальника в проект не може бути меншим за 30% вартості проекту;
коефіцієнт обслуговування боргу (відношення прибутку позичальника після сплати податків, амортизаційних відрахувань та витрат на сплату відсотків за всіма позиками до всієї заборгованості підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР) має бути не меншим за 1,3.
За рахунок коштів ЄБРР здійснюються короткострокове та довгострокове фінансування проектів, які задовольняють вимоги ЄБРР.
Короткострокове кредитування надається для реалізації експортних контрактів та придбання імпортної продукції з метою подальшого використання в процесі виробництва.
Довгострокове кредитування надається для фінансування основних засобів (придбання нового вітчизняного та імпортного обладнання).
Типові умови кредитування такі:
мінімальна сума кредиту - 50 тис. дол. США;
максимальна сума кредиту - встановлюється для кожного уповноваженого банку індивідуально;
термін короткострокового кредиту - від 6 до 12 місяців;
максимальний термін довгострокового кредиту - 5 років;
максимальна відстрочка погашення основної суми боргу - 2 роки (тривалість пільгового періоду);
орієнтовна ставка відсотків за користування кредитом - 15% річних.
У кредитному договорі встановлюються терміни сплати відсотків за кредитом ЄБРР. Протягом усього строку кредитування підприємство надсилає в банк щомісячні та щоквартальні повідомлення про хід виконання робіт згідно з бізнес-планом.
За рахунок коштів ЄБРР кредитуванню підлягають тільки фінансово окупні та забезпечені заставою проекти. При цьому вартість застави не повинна бути меншою 140% суми загальної заборгованості за кредитом за умови підтримування позичальником коефіцієнта обслуговування боргу.
Кредитні кошти не спрямовуються: на рефінансування вже існуючих зобов'язань приватних підприємств або на фінансування придбання цінних паперів діючих підприємств і нерухомості; на реалізацію проектів, пов'язаних з ігорним бізнесом, виробництвом або постачанням зброї та ін.
Підприємство здійснює платежі згідно з умовами кредитної угоди, укладеної з банком.
Для отримання кредиту за рахунок коштів ЄБРР, підприємство-позичальник направляє в уповноважений банк такі пакети документів (рис. 7.14):
Рис. 7.14. Документи, які подає підприємство для отримання кредиту ЄБРР
загальні;
установчі;
фінансові;
підтвердження щодо забезпечення кредиту;
спеціальні.
Крім зазначених документів підприємство-позичальник подає в банк бізнес-план, на основі якого оцінюється ефективність запропонованого проекту.
За позитивної оцінки фінансового стану підприємства та проекту укладається кредитна угода між уповноваженим банком та позичальником.
Приклад 6.
Підприємство "Альфа" на придбання обладнання просить в уповноваженому банку кредит на суму 2 200 000 дол. США під 16 % річних на 5 років з пільговим періодом кредитування 1 рік (відстрочка погашення основної суми боргу). На основі прогнозу прибутку та прогнозу руху грошових потоків підприємства (табл. 7.5) розраховується коефіцієнт обслуговування боргу:
Кб = (П - Пп +Ав + Вк)/Зз,
де Кб - коефіцієнт обслуговування боргу;
П - прибуток;
Пп - податок на прибуток;
Ав - амортизаційні відрахування;
Вк - відсотки за кредит за всіма позиками підприємства;
Зз - загальна заборгованість підприємства з урахуванням кредиту ЄБРР.
Таблиця 7.5
ПРОГНОЗ ПРИБУТКУ ТА РУХУ КОШТІВ ПО РОКАХ
№ п/п Показник 1 рік
(6 міс.) 2 рік 3 рік 4 рік 5 рік
1 Валова виручка від реалізації 2 700 000 5 313 000 5 313 000 5 313 000 5 313 000
2 ПДВ 449 820 885 146 885 146 885 146 885 146
3 Чиста виручка від реалізації (ряд.1 - ряд.2) 2 250 180 4 427 854 4 427 854 4 427 854 4 427 854
4 Усього операційних витрат
1 342 900 2 635 500 2 635 500 2 635 500 2 635 500
5 Виплата відсотків за кредит 352 000 352 000 264 000 176 000 88 000
6 Прибуток до сплати по-датків (ряд. 3 - ряд. 4 - - ряд. 5) 555 280 1 440 354 1 528 354 1 616 354 1 704 354
7 Податок на прибуток (30%) 166 584 432 106 458 506 484 906 511 306
8 Чистий прибуток (ряд. 6 - ряд. 7) 388 696 1 008 248 1 069 848 1 131 448 1 193 048
9 Погашення кредиту 0 550 000 550 000 550 000 550 000
10 Амортизація 115 000 230 000 230 000 230 000 230 000
11 Чистий потік грошових засобів (ряд.8 + ряд.10) 503 696 1 238 248 1 299 848 1 361 448 1 423 048
12 Коефіцієнт обслуговування боргу (ряд. 11+ + ряд. 5) / (ряд. 5 + + ряд. 9) 2,43 1,76 1,92 2,12 2,37
Розрахунок коефіцієнта обслуговування боргу у перший рік
(555 280 - 166 584 + 115 000 + 352 000) /352 000 = 2,43.
У перший рік не погашається

 
 

Цікаве

Загрузка...