WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Суть і функції грошей - Реферат

Суть і функції грошей - Реферат


Реферат
на тему:
СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ
1.Походження грошей.
Наукова думка знає остаточносформовані теоретічні концепциї походження грошей з 17ст. Основні концепциї походження грошей:
" еволюційна
" раціоналістична
Вони доповнюють одна одну (не протирічать).
Еволюційна концепція декларує, що гроші виникли врезультаті безпосереднього розвитку суспільства: в конкретній момент часу суспільні відносини досягли рівня. коли виникла потреба мати еквівалент. Існує багато сучасніх доповнень: Фрідмен(Нім.), Харісон, Кнапп, "кембріджська школа".
Згідно рационалістичній концепції, поява грошей спричинена особливими обставинами суспильного розвитку. Оскільки відносини товаровиробників виступали як основа економічного укладу, то з боку виробничих відносин здійснювався постійний вплив на механізм формування вартості. Іншими словами, походження трошей слід розглядати в нерозривному зв"язку з розвитком форм вартості. Більше того: розвиток форм вартості- причина виникнення грошей.
Суспільні відносини на конкретному проміжку розвитку, коли відокремлене існування товаровиробників неможливе. На певному етапі людство розуміє, що із загальної маси продуктів праці виділяються деякі найбільш популярні, володіння якимидає певні переваги, більш швидко включаються в обмін. Стосунки на цьому щаблі розвитку не мали сталого характеру, не були регулярними, носили випадковий характер. Форма вартості на цьому етапі називається 2.випадковою(простою, звичайною).
На другому етапі видиляється ряд продуктів праці з найбільшим попитом. В залежності від дефіциту того чи іншого продукту та конкретних традицій формується ряд еквівалентів, придатних для обміну на всі інші продукти праці. Форма вартості - повна (розгорнута).
Третій етап розвитку форми вартості характеризується появою товару-еквіваленту. Форма вартості - еквівалентна. Товар-еквівалент не мав специфічних економічних характеристик, але за взаємною згодою товаровиробників приймався при обміні.
Коли обмін набуває постійного регулярного характеру, виникає потреба в зручному економічному еквіваленті, якими стають гроші. Потреби ринку набувають такаго важливого значення, що грошова форма вартості закріплюється, а загальний еквівалент - гроші збереглися до цього часу.
Між раціоналістичною та еволюційною концепцією багато спільного. В них виникнення грошей - результат тривалого історичного розвитку. Виникнення грошей пояснюється розвитком товарного виробництва та процесу обміну. На основі концепцій походження грошей можна зробити висновки:
" гроші - не просто товар, а носій певних суспільніх відносін. Саме формування цих видносин зумовило виділення грошового товару.
" гроші як результат тривалого розвитку грошей та вартості не є застиглим явищем, вони постійно розвиваються за суттю і за формами.
" гроші не можуть бути скасовані чи зминені угодами людей або рішенням держави, 3.поки існують адекватні грошам суспільні відносини.
2. Cуть грошей.
Гроші - загальний еквівалент і абсолютно ліквідний товар.
Гроші - специфічний товар, що має властивість обмінюватіся на будь-який інший товар.
Товарна природа грошей та їх еквівалентна форма визначається їх походженням. Після закінчення формування грошей товарним носієм грошей виступали в натурально-речовому виразі золото та срібло. С і З, виступаючи як звичайний товар, визначали товарну прирду грошей. Суспільну рольгрошей С і З виконували за сумісництвом, але товарна природа грошей витікає не з належності благородного металу до товарй, а визначається місцем грошового еквіваленту в економіці.
Коли роль грошей виконувало З, являючись носієм грошової суті, воно одержало подвійне існування: як товар і як гроші. Подвійність сутності З на цьому етапі виявлялась у його міновій та споживній вартості. Виконуючи роль споживної вартості для конкретної людини, З виступало як носій суспільної вартості. Між конкретною і загальною споживною вартістю З виникла суперечливість, Якщо воно виконує роль конкретної вартості для людини, це виключає можливість використання його як загального засобу обміну. Суперечність загострювалась. Задовольняючи потребу використання З як Г, суспільство змушене відмовитися від використання З як товару
Для вирішення цієї проблеми вихід був знайдений на шляху ідеалізації грошей. Найперший прояв цього процесу в товарному обігу, бо при обслуговуванні руху товарів відмовитися від характеристики З як З найлегше. Товарний обіг найменше вимагав від З його характеристик як благородного металу. Оскільки обмін товарів носить миттєвий характер, виникла можливість замінити З як товар З як гроші, грошовими знаками.
Т. ч. потреби товарного обігу були задоволені. а З як гроші втратило свої якості як благородний метал.
Протиріччя товарного обміну. які були вирішені за допомогою грошей
* вартість і мінова вартість
* абстрактна і конкретна праця
* суспільнонеобхідні та ідндивідуальні витрати праці
До виникнення грошей б-який товар-еквівалент не втрачав цих протиріч. Тому ,виконуючи еквівалентну роль, товар залишався товаром. З появою золта як загального товару, відмовою від деяких його характеристик як благоодного металу для виконання функції обміну, протирічча, властиви золоту як товару втрачали свою гостроту.
В золоті як грошах загальна споживна вартість ідентична вартості, тому золото як гроші цінні для людства з точки зору їх властивості обмінюватися на б-який йнший товар. Вартість золота, ін. словамі. виражалася їх споживною вартістю для людей. Оскільки вартість б-якого товару є результат суспільних витрат.на його виробництво. а для конкретної особи при обміні має значення тількі еквівалентна сутність грошей, виникає можливість поступового вирішення проблеми протирічча конкретної та абстрактної праці, втіленої в грошах. Оскільки при обміні товарів для товаровиробника важливо тільки скільки вартий товар саме для нього, суспільні витраті на виробництво грошей його не цікавлять. Тому товар набуває властивостей, коли суспільнонеобхідні витрати виступають як індивідуальні.
3. Фрми грошей, їх еволюція.
Змоменту появи четвертої форми вартості - грошової - товарний обіг ставить нові вимоги до еквіваленту. Оскільки обмін натуральними продуктами при збільшенні об"ємів виробництва стає незручним, виникає потреба у економічному засобі обміну.
Перша реакція на ці вимогі- поява білонної монеті - перша форма грошей. Вони карбувалися з різних металів и їх характерною особливістю було їх виготовлення з суміші благородних і неблагородних металів. Білонна монета широко використовувалася вже в умовах феодалізму.
Монета вперше з"явилася, коли окремі товаровиробники для полегшення обміну товарів отримали дозвіл на виготовлення металевого еквіваленту. Карбування монет було стихійне. не було заканодавчого обмеження для випуску їх в обіг. Спочатку монети карбувалися з різних металів і були різними за формою, вагою і зовнішнім виглядом.З часомвиявилось, що є певні метали, монети з якихмають більшу міцьність. довше зберігаються і т. ін. Товарне виробництво зростало і зазначені характеристики набували особливого значення.
На

 
 

Цікаве

Загрузка...