WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг - Реферат

Доходи (виручка) від реалізації продукції, робіт, послуг - Реферат

Прибуток - 1,5 грн. за планової рентабельності 25 % (6 0,25). Ставка акцизного збору - 2,5 грн. Тоді ціна підакцизного виробу "Б" дорівнюватиме 10 грн. (6 + 1,5 + 2,5). Ціна підакцизного виробу "Б" з податком на додану вартість дорівнюватиме, за ставки податку 20 %, 12 грн. (10 + 10 0,2). Роздрібна ціна підакцизного виробу "Б" з торговою націнкою 15 % дорівнюватиме 13,8 грн. (12 + 12 0,15).
Залежно від того, кому реалізується продукція, встановлюються відпускні та роздрібні ціни. Відвантаження продукції здійснюється посередникам оптом або партіями за відпускними цінами. Посередники реалізують цю продукцію роздрібним торговим організаціям за цінами, які включають збутові націнки. Безпосередньо споживачам роздрібні торгові організації продають товари за роздрібними цінами, тобто з торговою націнкою. Продаючи товари за фіксованими цінами, торгові організації отримують торгову знижку.
За умов ринкової економіки ціни стають найважливішим фактором регулювання процесу виробництва та споживання і безпосередньо впливають на попит і пропонування.
Планову виручку від реалізації продукції визначають методом прямого рахунку, множенням кількості реалізованих виробів на їхню реалізаційну ціну і додаванням отриманих сум за всією номенклатурою виробів.
Виручку від реалізації кожної номенклатури виробів визначають за формулою:
В= Р Ц,
де В - виручка, Р- кількість реалізованих виробів, Ц - ціна реалізації кожного виробу.
Обсяг реалізації можна розрахувати, виходячи з товарного випуску виробів у плановому періоді, додаючи залишки виробів на початок планового періоду і віднімаючи такі на кінець планового періоду. Плановий обсяг реалізації обраховують з формули:
Р = З1 + Т - З2,
де Р - обсяг реалізації в плановому періоді; З1 - залишки кожного виду готових виробів на складі та відвантажених на початок планового періоду; Т - випуск товарної продукції в плановому періоді; З2 - залишки кожного виду виробів на складі на кінець планового періоду.
Реалізаційні ціни в плановому періоді визначають на основі цін базового періоду, які коригують на передбачувані зміни в плановому періоді, у тім числі з урахуванням попиту і пропонування.
Розрахунок обсягу реалізації та виручки методом прямого рахунку наведено в таблиці 3.2.
Таблиця 3.2
РОЗРАХУНОК ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Номенклатура Повна собівартість, тис. грн. Вартість у вільних відпускних цінах, тис. грн. у тім числі Вартість без акци-зного збору і ПДВ, тис. грн. Прибуток (+) або зби-ток
(-), тис. грн.
акцизний збір, тис. грн. податок на додану вар-тість, тис. грн.
Основна продукція (товарний випуск)
А 480 633,6 - 105,6 528 + 48
Б 150 187,7 - 31,3 156,4 + 6,4
В 240 302,4 - 50,4 252 + 12
Г 400 782,4 228 130,4 424 + 24
Усього основної продукції 1270 1906,1 228 317,7 1360,4 + 90,4
Усього реалізації основних видів продукції з урахуванням зміни її залишків 1345 2146,1 228 487,7 1430,4 + 85,4
Інші види продукції 210 270 + 60
Загальний обсяг реалізації 1555 1700,4 + 145,4
Коли асортимент виробів надто великий, розрахунок плану реалізації можна здійснювати комбінованим методом. Виручку від реалізації основних видів продукції визначають методом прямого рахунку, а для підрахунку виручки від реалізації виробів іншого асортименту користуються укрупненим методом. Для розрахунку беруть товарний випуск за всією номенклатурою залишків виробів, додають до нього вартість залишків на початок планового періоду і віднімають очікувані залишки на кінець плано-вого періоду за відпускними вільними цінами і за собівартістю (табл. 3.3).
Виручка від реалізації продукції, робіт і послуг є основним джерелом відшкодування коштів на виробництво і реалізацію продукції, утворення доходів і формування фінансових ресурсів. За ринкової економіки обсягу продажу і виручці приділяється особлива увага. Від величини виручки залежить не тільки внутрішньовиробниче відшкодування витрат і формування прибутку, а й своєчасність і повнота податкових платежів, погашення банківських кредитів, які впливають на рівень виплачених відсотків, що в кінцевому рахунку позначається на фінансовому результаті діяльності підприємства.
Таблиця 3.3
УКРУПНЕНИЙ МЕТОД РОЗРАХУНКУ ВИРУЧКИ ВІД РЕАЛІЗАЦЇ ПРОДУКЦІЇ
Показники Собівартість товарної продукції, тис. грн. Вартість реалізації продукції за вільними цінами, тис.грн. у тім числі Вартість реалізації продукції без акцизного збору і ПДВ, тис. грн. Прибуток (+) або збиток (-), тис. грн.
акцизний збір, тис. грн. ПДВ, тис. грн.
Залишок готової продук-ції на початок планового періоду 40 60,7 - 10,1 50,6 10,6
Товарний випуск продук-ції в плановому періоді 220 333,7 - 55,7 278,0 58,0
Залишок готової продукції на кінець планового періоду 50 75,8 - 12,6 63,2 13,2
Усього 210 318,6 - 53,2 265,4 55,4
Виручка від реалізації продукції - це сума коштів, які надійшли на рахунок підприємства за реалізовану продукцію. Вона є основним джерелом грошових доходів і фінансових ресурсів підприємств. Виручка від реалізації продукції є фінансовою категорією, яка виражає грошові відносини між постачальниками і споживачами товару.
Література
1. Моляков Д. С. Финансы предприятий, отраслей народного хозяйства. - М.: Финансы и статистика, 1994. - С. 68; Финансы. Учеб. пособие. 3-е изд. - М.: Финансы и статистика, 1998. - С. 127.
2. Финансы, денежное обращение, кредит / Под ред. Л. А. Дробозиной. - М.: Финансы, 1997. - С. 141; И. А. Бланк. Управление прибылью. - К.: Ника-Центр, Эльга, 1998. - С. 10-11.

 
 

Цікаве

Загрузка...