WWW.REFERATCENTRAL.ORG.UA - Я ТУТ НАВЧАЮСЬ

... відкритий, безкоштовний архів рефератів, курсових, дипломних робіт

ГоловнаФінанси (міжнародні, державні) → Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України. Формування системи валютного регулювання і валютного контролю - Реферат

Шляхи становлення національної валютно-фінансової системи України. Формування системи валютного регулювання і валютного контролю - Реферат

власних золотих запасів і резервів. Нині розвідано близько десятка родовищ золота, придатних для економічно вигідної їх розробки - у центральній частині, Придніпров'ї, Приазов'ї, Донбасі та на Закарпатті.
Одне з трьох родовищ золота на Закарпатті (Мужиївське) вже підготовлено до промислової експлуатації. Тут поклади благородного металу розташовані порівняно неглибоко, і його видобуток, за розра-хунками спеціалістів, обійдеться відносно дешево. Дане родовище - це 16,7 млн т золотомісткої руди, рентабельність видобутку якої, за попередніми розрахунками, має становити 17-30 % і бути однією з найвищих у гірничовидобувній галузі. Одне лише Мужиївське родовище спроможне протягом десятків років щороку видавати для потреб України по одній тонні золота (приблизно стільки, скільки витрачається його щорічно на медичні та технологічні потреби).
Поклади золота в центральній частині, Придніпров'ї та Донбасі, на відміну від закарпатських, розташовані досить глибоко, тому їх видобуток потребуватиме певних додаткових витрат. Найбільш значними і доступними спеціалісти вважають криворізькі запаси, які мають певну схожість з родовищами Південної Африки і Австралії. Усе це дає підстави стверджувати, що в недалекій перспективі Україна в змозі стати значним регіоном з видобутку золота.
У сучасних умовах демонетизації золота, його запаси, як показує досвід зарубіжних країн, якими б значними вони не були, не впливають безпосередньо на стійкість грошово-валютного обігу, хоча в змозі забезпечувати його стабільність на певний період. Тому для успішного функціонування грошово-валютної системи держави необхідне нагромадження запасів вільно конвертованої резервної валюти для безперебійних розрахунків із закордоном. Перед молодою державою постало серйозне питання, яким чином на світовому ринку заробити валюту? У перші роки незалежності України розв'язання цього питання окремі політичні сили пов'язували з масованою допомогою української діаспори та світової демократичної спільноти. Однак за перших практичних кроків на шляху до його розв'язання виникла ціла низка складних проблем, пов'язаних з виходом України на світовий ринок. На перший план виступила проблема підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів ринкових відносин. Ще до проголошення незалежності, 16 квітня 1991 p.. Верховна Рада України прийняла Закон "Про зовнішньоекономічну діяльність", згодом у травні 1993 p. Кабінет Міністрів видав декрет "Про лібералізацію зовнішньоекономічної діяльності", 12 грудня 1991 p. було прийнято "Митний кодекс України", а 13 березня 1992 p. набрав чинності Закон України "Про загальні засади створення і функціонування спеціальних (вільних) економічних зон".
Усі ці заходи сприяли виходу України на зовнішні ринки, дали можливість молодій державі з урахуванням суспільних інтересів значною мірою упорядкувати відносини зовнішньоекономічного характеру, створити відповідний правовий режим, дотримання якого сприяє розвитку міжнародного співробітництва, підвищує його ефективність.
Нині Україна здійснює зовнішньоторговельні операції зі 185 країнами світу. У 1997 p. Україна мала позитивне сальдо торговельного балансу (товари та послуги) на суму 424 млн дол. США, а за 9 місяців 1998 p. - 546,5 млн дол.
За обсягом зовнішньоторговельного обороту Україна посідає друге місце після Росії серед країн СНД. Вартість експортованої продукції становить сьогодні майже четверту частину її внутрішнього валового продукту. Спостерігається поступова переорієнтація України на торгівлю з "далеким" зарубіжжям, передусім із розвиненими ринками Західної Європи, Далекого Сходу, Сполучених Штатів.
Найважливішим зовнішньоторговельним партнером для України виступають сьогодні Сполучені Штати Америки, з якими протягом останніх трьох років обсяги зовнішньої торгівлі зросли вчетверо. Якщо взяти список із 67 країн, то за обсягом торговельного обороту зі США Україна поступається лише Німеччині.
Однак сьогодні важливою проблемою для України є переважно сировинна спрямованість її зовнішньої торгівлі. Так, у загальному обсязі імпорту товарів у 1998 p. 40 % вартості припадало на мінеральне паливо, нафту та продукти її переробки.
Для збільшення валютних надходжень потрібно насамперед подолати архаїчну сировинну спрямованість експорту, адже рівень цін на світових ринках на готові вироби майже в 1,5 раза вищий, ніж на сировину, а на машини й обладнання - у 2 рази. На жаль, торгуючи сировиною і напівсировиною, Україна збагачує інші народи. Наприклад словаки, маючи п'ять мільйонів населення, добилися впровадження твердої валюти і створили величезні валютні резерви, широко використовуючи Україну як постачальника металургійної сировини. Україна постачає сталеві високоякісні вироби і продає їх за ціною, що в десятки разів перевищує витрати на закупівлю і переробку сировини.
Аналізуючи пріоритети розвитку експортного сектору, слід насамперед звернути увагу на галузі, де вже сьогодні техніка і технологія досягають світового рівня. Це високотехнологічні, наукомісткі галузі машинобудування, зокрема виробництво верстатів, літаків, приладів, побутової техніки, порошкова металургія, електрозварювальне виробництво. За оцінками американських експертів, наприклад, український машинобудівний комплекс за експортними можливостями посідає 11-те місце у світі.
Друга група пріоритетних галузей експорту - агропромисловий комплекс, зорієнтований на країни СНД та на країни, що розвиваються.
Патентно-ліцензійна торгівля, ноу-хау, інжиніринг, різноманітні послуги, особливо туризм, можуть скласти третій пріоритетний напрямок формування експортного сектору. Так, за рахунок розвитку туризму деякі країни одержують значну частину валютних надходжень. Останнім часом туризм в Україні розвивається однобічно - переважно виїзний. У 1994 p., наприклад, виручка від реалізації туристичних путівок становила 7 трлн 560 млрд карбованців, а валютні надходження - 230 млн дол. США, тоді як у той же рік Польща одержала від туризму 5 млрд дол. США - третину всіх експортних надходжень.
Видобувна і металургійна галузі - четвертий пріоритетний блок, п'ятим можуть стати транзитні перевезення вантажів.
Не менш важливим фактором активізації зовнішньоекономічної діяльності України є залучення іноземних інвестицій. Закон "Про іноземні інвестиції" був ухвалений Верховною Радою у березні 1992 p. Згодом у червні 1993 p. Кабінет Міністрів прийняв Декрет "Про режим іноземного інвестування" та затвердив Державну програму заохочення іноземних інвестицій в Україні. Реалізація цих важливих державних документів, безумовно, сприяла припливу в Україну інвалютних коштів.
Однак нестабільність економічної ситуації, недосконалість чинного законодавства негативно впливають на інвестиційний клімат в Україні та стримують іноземних інвесторів від значних вкладень коштів у нашу економіку. У зв'язку з цим спостерігається тенденція зниження обсягів іноземних інвестицій.
Деякіінвестори, які зареєстрували великі обсяги інвестицій, при-зупинили їх внесення. Наприклад,

 
 

Цікаве

Загрузка...